VIII Półmaraton Wodzisławski

Dane podstawowe

Termin
2014-11-09
Dystans
21.097 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
VIII Półmaraton Wodzisławski
Limit uczestników
600

Logo

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Miasto
Wodzisław Śląski
Adres
Bogumińska

Opis

ORGANIZATORZY: MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski

Partnerzy: MKP Odra-Centrum Wodzisław Śląski, KS Forma Wodzisław Śląski,

Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

TRASA BIEGU - Asfalt, kostka brukowa (ulice miasta).

Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

PÓŁMARATON - Kategorie wiekowe:

 • M – 1    18-29 lat       K – 1  18 – 29 lata
 • M – 2    30-39 lat       K – 2  30 – 39 lat
 • M  - 3    40-49 lat       K – 3  40 – 50 lat
 • M – 4    50-59 lat       K – 4  50 i więcej
 • M – 5    60 lat i więcej.

W półmaratonie będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych. Regulamin i bliższe informacje: http://gpbiegi2014.silesia.org.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.mosir-centrum.pl; www.maratony polskie.pl; www.pulsarsport.pl,  lub w biurze zawodów.

RTelefonicznie, fax: 0324551519; e-mail:biuro@mosir-centrum.pl
Regulamin zawodów dostępny na stronie internetowej: www.mosir-centrum.pl 

Wszelkich informacji na temat biegu udziela Bogdan Bojko: 501 605 455, Zbigniew Marszałkowski: 502 2012 592 - poczta elektroniczna: biuro@mosir-centrum.pl

Regulamin

VIII Wodzisławski Półmaraton

o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

VIII Mini Maraton o Puchar Dyrektora MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski.

Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych.

 

REGULAMIN

1.  CEL   

 • Promocja biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej. 
 • Promocja miasta Wodzisławia Śląskiego i  regionu śląskiego
 1. ORGANIZATORZY: MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski

Partnerzy: MKP Odra-Centrum Wodzisław Śląski, KS Forma Wodzisław Śląski,

Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

   3.   TERMIN  I  MIEJSCE

09.11.2014 (NIEDZIELA) GODZ.11:00 Wodzisław Śląski – Rynek oraz ulice miasta

TRASA BIEGU - Asfalt, kostka brukowa (ulice miasta).

Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

               3 miejsce – 100 zł + statuetka

ZAWODNICY Z KLASYFIKACJI GENERALNEJ NIE OTRZYMUJĄ NAGRÓD W KATEGORIACH WIEKOWYCH.

 

Nagrody specjalne dla 8-mego, 108-mego, 208- mego i 308-mego zawodnika lub zawodniczki na mecie oraz najstarszego uczestnika półmaratonu,

 1. trzech najlepszych mieszkańców Wodzisławia PROGRAM IMPREZY
 • Półmaraton - 21,097 km.- limit czasu 2,5 godz. (7 okrążeń)
 • Mini maraton dyrektora MOSiR – 3,5 km (1 okrążenie).

Biuro zawodów czynne od 08:30 do 10:45 – MOSiR Centrum (ul. Bogumińska 8)

Start o godz. 11:00 – STADION MIEJSKI (ul. Bogumińska 8).

           

Dekoracja ok godz. 14:00 (Rynek Miasta)

PÓŁMARATON - Kategorie wiekowe:

 • M – 1    18-29 lat       K – 1  18 – 29 lata
 • M – 2    30-39 lat       K – 2  30 – 39 lat
 • M  - 3    40-49 lat       K – 3  40 – 50 lat
 • M – 4    50-59 lat       K – 4  50 i więcej
 • M – 5    60 lat i więcej.

W półmaratonie będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych. Regulamin i bliższe informacje: http://gpbiegi2014.silesia.org.pl

 1. NAGRODY

Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale okolicznościowe (300 pierwszych zawodników w półmaratonie otrzyma koszulki okolicznościowe).

Specjalne nagrody dla pięciu najlepszych zawodniczek i zawodników z Wodzisławia Śl..

NAGRODY W PÓŁMARATONIE:

 • W klasyfikacji generalnej nagrody rzeczowe w wysokości

         1 miejsce – 600 zł + puchar

         2 miejsce – 400 zł + puchar

         3 miejsce – 300 zł + puchar

 • W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe w wysokości

               1 miejsce – 200 zł + statuetka

               2 miejsce – 150 zł + statuetka

Śląskiego po 3 okrążeniu, trzech najlepszych zawodnik KS Forma Wodzisław Śląski po 6 okrążeniu.

 

MINI MARATON DYREKTORA MOSIR „CENRUM”

Kategorie wiekowe:

 1. Kobiety open
 2. Mężczyźni – open.

NAGRODY W MINI MARATONIE DYREKTORA MOSiR „CENTRUM”

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (5 najlepszych kobiet i mężczyzn otrzymuje trofea i nagrody rzeczowe) 

 

6.  ZGŁOSZENIA

 1.  
  • Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.mosir-centrum.pl; www.maratony polskie.pl; www.pulsarsport.pl,  lub w biurze zawodów.
  • Telefonicznie, fax: 0324551519; e-mail:biuro@mosir-centrum.pl
  • Opłata startowa: - PÓŁMARATON -  40,00 zł do 15.10.2014 r; 50,00 – do dnia 30.10.2014r, MINIMARATON – 20,00 zł. do dnia 15.10.2014, 25,00 zł do dnia 30.10.2014r, 

Wpłaty należ dokonywać na konto: MKP Odra-Centrum Wodzisław Śl. nr: 88 8468 0000 0010 0027 4687 0001

 1.  
  • W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi: pól maraton - 60,00 zł., mini maraton – 30,00 zł.
  • Dla mieszkańców Wodzisławia Śl opłata startowa będzie stała w wysokości 40,00 zł w półmaratonie i 20,00 zł w mini maratonie.

 

7.  WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza się limitowaną ilość osób startujących – 600 

Nie ma możliwości startu na wózkach (trasa biegu uniemożliwia start na wózkach)

 • Uczestnikiem biegu mogą zostać osoby, które do dnia 04 listopada 2014 r. ukończyły 18 lat – półmaraton oraz 10 lat - minimaraton, oraz dokonały opłaty startowej,  
 • Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów (dotyczy mini maratonu).
 • Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz potwierdzenie wpłaty opłaty startowej.
 • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
 • Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.
 •  Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
 • Biuro zawodów biegu będzie się mieściło w budynku MOSiR Centrum, ul. Bogumińska 8, w dniu 09.11.2014 w godz. 8.30 – 10.30.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu: nie będzie pobierana kaucja za chipy
 • W półmaratonie dopuszczone zostaną osoby, które ukończyły 18 lat.
 • W mini maratonie Dyrektora MOSiR dopuszczone zostaną osoby od 10-tego roku życia za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
  • Organizator zapewnia: szatnie, toalety, natryski, depozyt, napoje, ciepły poczęstunek oraz opiekę medyczną.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone.
  • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 15,00, po wpłacie kaucji w wysokości 50 zł.. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto organizatora.
  • W dniu 09.11.2014 r. w godzinach 9:30 – 15:00 czynny będzie depozyt, do którego można oddać na przechowanie zapakowane rzeczy osobiste zawodników. Wydawanie z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
  • Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  • Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.
  • Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację.
  • W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
  • Wszelkich informacji na temat biegu udziela Bogdan Bojko: 501 605 455, Zbigniew Marszałkowski: 502 2012 592 - poczta elektroniczna: biuro@mosir-centrum.pl
 •  
  • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.

 

Dyrektor Zawodów: Bogdan Bojko 

Koszty

Opłata startowa: - PÓŁMARATON -  40,00 zł do 15.10.2014 r; 50,00 – do dnia 30.10.2014r, MINIMARATON – 20,00 zł. do dnia 15.10.2014, 25,00 zł do dnia 30.10.2014r, 

Wpłaty należ dokonywać na konto: MKP Odra-Centrum Wodzisław Śl. nr: 88 8468 0000 0010 0027 4687 0001

W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi: pól maraton - 60,00 zł., mini maraton – 30,00 zł.

Dla mieszkańców Wodzisławia Śl opłata startowa będzie stała w wysokości 40,00 zł w półmaratonie i 20,00 zł w mini maratonie.

Harmonogram

09.11.2014 (NIEDZIELA) GODZ.11:00 Wodzisław Śląski – Rynek oraz ulice miasta

 • Półmaraton - 21,097 km.- limit czasu 2,5 godz. (7 okrążeń)
 • Mini maraton dyrektora MOSiR – 3,5 km (1 okrążenie).

Biuro zawodów czynne od 08:30 do 10:45 – MOSiR Centrum (ul. Bogumińska 8)

Start o godz. 11:00 – STADION MIEJSKI (ul. Bogumińska 8).

Dekoracja ok godz. 14:00 (Rynek Miasta)

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19