Silesia Marathon – Rajd Nordic Walking

Dane podstawowe

Termin
2011-05-03
Dystans
10.5 km
Kategoria
Nordic Walking

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Miasto
Katowice

Regulamin

 1. CEL IMPREZY
  1. Popularyzacja Nordic Walking jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego dla każdego oraz integracja miłośników aktywnego marszu.
  2. Promocja Śląska w Polsce i na Świecie.
 2. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem Silesia Marathon jest:
   Fundacja SILESIA PRO ACTIVE
   Regon: 241294199
   NIP: 954 268 13 08
   KRS: 0000334726

   Współorganizator:
   ACTIVEPROJECT Tomasz Adamczyk

   www.activeproject.pl,
   Kontakt: biuro@activeproject.pl

   \"\"
 3. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
  1. Rajd odbędzie się 3 maja 2010 roku.
   Miejsce startu: Al. Korfantego, obok Spodka.
  2. Godzina startu: 11.45.
  3. Meta rajdu: okolice Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek\".
  4. Trasa rajdu będzie wyłączona z ruchu kołowego i oznaczona co 1 km. Długość trasy: ok. 10,5 km.
  5. Trasa będzie przebiegała przez miasta: Katowice i Chorzów, a szczegółowy jej przebieg można zobaczyć tu >>>
  6. Rajd odbywa się na ulicach wyłączonych z ruchu kołowego. Uczestnicy maja obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
  7. 99 % trasy biegu/rajdu posiada nawierzchnię asfaltową.
  8. Zawodnicy, którzy nie ukończą rajdu w limicie 2 godz. 15 min zobowiązani są do zejścia z trasy rajdu
 4. POMIAR CZASU
  1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Oficjalnym czasem jest czas brutto.
  2. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. PUNKTY ODŻYWIANIA I ODŚWIEŻANIA
  1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 3,5 km.
  2. Szczegółowe ich rozmieszczenie podane jest na mapie biegu >>>
  3. Na trasie biegu do dyspozycji zawodników będzie: woda źródlana, napój izotoniczny, owoce.
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W rajdzie Nordic Walking mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 02.05.2010 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
   Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w imprezie
  2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
  3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
  4. Opłata startowa za uczestnictwo w Rajdzie Nordic Walking wynosi 20 zł.
  5. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
  6. Opłata startowa obejmuje:
   • numer startowy + agrafki,
   • ubezpieczenie,
   • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą rajd,
   • zestaw upominków przygotowany przez sponsorów i patronów biegu,
   • posiłek po biegu.
 7. ZGŁOSZENIE
  1. Zgłoszenia do rajdu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl od 15 marca 2010 r.
  2. Limit uczestników rajdu NW ustanowiony przez organizatorów obejmuje 150 zawodników. O kolejności zapisów decyduje dokonanie opłaty startowej. Zapisy przyjmowane są do dnia 23 kwietnia 2010 r.
  3. Odbiór numerów startowych i pakietów zawodniczych będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” Al. Korfantego 35 wyłącznie po dokonaniu opłaty startowej i okazaniu dowodu tożsamości oraz dowodu dokonania opłaty startowej.
  4. Biuro Zawodów będzie czynne:
   • 1 maja 2010 r. w godz. 10.00 - 20.00
   • 2 maja 2010 r. w godz. 10.00 - 22.00
 8. START I DEPOZYT
  1. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety maratonu w okolicy Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek\" w Katowicach - teren MarahtonExpo, gdzie można będzie pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.
  2. Wydawanie bagażu z przechowalni odbywać się będzie w pobliżu mety, za okazaniem numeru startowego.
  3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w sektorach zgodnie z przyznanymi numerami startowymi.
 9. NAGRODY i KLASYFIKACJE
  1. Każdy uczestnik rajdu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal.
  2. Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą rajd rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Losowanie odbędzie się na podstawie odrębnego regulaminu.
  3. Klasyfikacja Rajdu Nordic Walking prowadzona będzie w następujących kategoriach - generalna kobiet i mężczyzn.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestników rajdu obowiązują przepisy i zasady Fair Play dotyczące techniki Nordic Walking oraz niniejszy regulamin.
  2. Dyskwalifikacji podlega widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem, brak kijów umożliwiających marsz NW oraz nierespektowanie przepisów w/w regulaminu.
  3. Organizator przewiduje udział sędziów lotnych tzn. aktywnie biorących udział w marszu.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.
  5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Silesia Marathon.
  6. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
  7. Protesty przyjmowane będą przez Biuro Maratonu do godz. 14.30 po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
  8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Koszty

Opłata startowa za uczestnictwo w Rajdzie Nordic Walking wynosi 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:

 • numer startowy + agrafki,
 • ubezpieczenie,
 • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą rajd,
 • zestaw upominków przygotowany przez sponsorów i patronów biegu,
 • posiłek po biegu.

Zapisy

 1. Zgłoszenia do rajdu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl od 15 marca 2010 r.
 2. Limit uczestników rajdu NW ustanowiony przez organizatorów obejmuje 150 zawodników. O kolejności zapisów decyduje dokonanie opłaty startowej. Zapisy przyjmowane są do dnia 23 kwietnia 2010 r.
 3. Odbiór numerów startowych i pakietów zawodniczych będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” Al. Korfantego 35 wyłącznie po dokonaniu opłaty startowej i okazaniu dowodu tożsamości oraz dowodu dokonania opłaty startowej.
 4. Biuro Zawodów będzie czynne:
  • 1 maja 2010 r. w godz. 10.00 - 20.00
  • 2 maja 2010 r. w godz. 10.00 - 22.00

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19