Mila dla Marka

Dane podstawowe

Termin
2010-10-09
Dystans
1.6 km
Kategoria
Bieg uliczny

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Miasto
Grodzisk Mazowiecki

Regulamin

Pod patronatem Burmistrza Grodziska Grzegorza Benedykcińskiego

 

 1. ORGANIZATOR
  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani.
 2. CEL
  1. Upamiętnienie Marka Kotańskiego
  2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
  3. Promocja aktywności fizycznej wolnej od substancji psychoaktywnych, między innymi dopalaczy.
  4. Propagowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu.
  5. Promocja Grodziska Mazowieckiego.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się 9 października 2010 roku.
  2. Start i meta biegu będą usytuowane w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim.
  3. Długość trasy biegu Głównego wynosi 1609 m. Bieg jest rozgrywany na trzech pętlach. Trasa nie posiada atestu.
  4. Rozegrane zostaną także biegi dziecięce na krótszych dystansach.
 4. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. W biegu głównym na dystansie 1609 m może wziąć udział osoby urodzone w roku 1997 i starsi.
  2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
  3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu Mila dla Marka muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w budynku Gimnzjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zondka 3.
  4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
  6. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 5. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia do biegu głównego będą n adres mailowy: miladlamarka@gazeta.pl.
  Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, klub. Oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów w godzinach 9.00 – 10.30
  Osoby niepełnoletnie startują w zawodach po przedstawieniu w Biu rze Zawodów pisemnej zgody opiekunów/rodziców przedstawionej.
 6. PROGRAM IMPREZY
  • 9.00 – 10.30 Praca Biura zawodów
  • 11.00 Start biegu krasnoludków (dzieci urodzone w roku 2004 i młodsze) 11.10 Start biegu dzieci z roczników 2002- 2003
  • 11.20 Start biegu dzieci z roczników 2000- 2001
  • 11.30 Start biegu dzieci z roczników 1998- 1999
  • 11.40 Start biegu głównego.
  • 12.00 Start Biegu VIPów.
  Około 30 minut po zakończeniu biegu głównego wręczenie symbolicznych upominków dla zwycięzców.
 7. KLASYFIKACJE W ramach biegu głównego rozegrane zostaną:
  1. Klasyfikacja uczniów gimnazjów (kobiet i mężczyzn)
  2. Klasyfikacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kobiet i mężczyzn)
  3. Klasyfikacja open (kobiet i mężczyzn)
  4. Klasyfikacja masters (urodzeni w roku 1970 i starsi; kobiet i mężczyzn)
  Rozegrane zostaną także:
  1. Klasyfikacje szkolna (szkoła otrzymuje 1 punkt za każdego ucznia, który ukończył bieg, 3 za każdego nauczyciela, 5 za dyrektora i 7 za osobę z personelu technicznego np. p.woźną).
  2. Klasyfikacja rodzinna: rodzina otrzymuje punkt za każdego członka na mecie biegu, a wynik mnożony jest przez liczbę pokoleń – jeśli w biegu startują np. dziadkowie, rodzice i dzieci liczba ta wynosi trzy. W przypadku równej liczby punktów zwycięża rodzina, której suma miejsc trojga najlepszych uczestników jest niższa.
  3. Klasyfikacja grup zorganizowanych (drużyn harcerskich, ognisk wychowawczych itd.) punktowana jak klasyfikacja szkolna.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszystkich uczestników biegu Mila dla Marka obowiązuje niniejszy regulamin.
  2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  3. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
  6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
  7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zapisy

Zgłoszenia do biegu głównego będą n adres mailowy: miladlamarka@gazeta.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, klub. Oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów w godzinach 9.00 – 10.30
Osoby niepełnoletnie startują w zawodach po przedstawieniu w Biurze Zawodów pisemnej zgody opiekunów/rodziców przedstawionej.

Harmonogram

 • 9.00 – 10.30 Praca Biura zawodów
 • 11.00 Start biegu krasnoludków (dzieci urodzone w roku 2004 i młodsze) 11.10 Start biegu dzieci z roczników 2002- 2003
 • 11.20 Start biegu dzieci z roczników 2000- 2001
 • 11.30 Start biegu dzieci z roczników 1998- 1999
 • 11.40 Start biegu głównego.
 • 12.00 Start Biegu VIPów.

Około 30 minut po zakończeniu biegu głównego wręczenie symbolicznych upominków dla zwycięzców.

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19