Memoriał Mariana Szymańskiego - II Radomszczański Bieg Uliczny

Dane podstawowe

Termin
2014-06-29
Dystans
10 km
Kategoria
Bieg uliczny

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Miasto
Radomsko
Adres
Tysiąclecia 5

Regulamin

II RADOMSZCZAŃSKI BIEG ULICZNY

REGULAMIN BIEGU

Cel imprezy:

1. Popularyzacja biegów masowych.

2. Promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia.

3. Integracja społeczności lokalnej.

ORGANIZATORZY

      1. Miasto Radomsko

      2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku

      3. Joggingowe Radomsko

UCZESTNICTWO

Warunki uczestnictwa:

     1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 29 czerwca 2014 roku ukończyły co najmniej 16 lat
         (osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów – nie dotyczy biegu
         rekreacyjnego)

     2. Każda osoba startująca w Biegu musi zostać zweryfikowana w Biurze Zawodów przez okazanie
         dokumentu tożsamości oraz pobrać numer startowy i chip, co będzie oznaczało akceptację niniejszego
         regulaminu.

    3. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne.

    4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach,
        wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.

     5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do
         uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

TERMIN, MIEJSCE, TRASA

      1. Bieg odbędzie się 29 czerwca 2014 roku (niedziela).

      2. Poza Biegiem głównym odbędzie się Bieg rekreacyjny  (trasa ok. 1700 m).

      3. Start i meta znajdować się będzie na parkingu Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5 w Radomsku.

      4. Trasa biegu wiedzie ulicami: Tysiąclecia, Piastowska, L. Czarnego i A. Krajowej.

      5. Długość trasy Biegu głównego – 10 km (6 pętli).

 

PLAN IMPREZY

8.00 – 9.30            weryfikacja i zgłoszenia w dniu imprezy oraz odbiór numerów startowych i chipów

9.30                                  otwarcie

9.45                                  Bieg rekreacyjny (bez ograniczeń wiekowych)

10.15                              Bieg główny – 10 km

ok. 12.30            ceremonia zakończenia (dekoracja)

KLASYFIKACJA

  1. Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

-         klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet

-         klasyfikacje wiekowe w kategorii kobiet i mężczyzn

· 16 – 25 lat

· powyżej 25 lat

NAGRODY

1.      Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji wiekowej 16 – 25 lat kobiet i mężczyzn przewidziane są dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe

2.      Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji wiekowej powyżej 25 lat kobiet i mężczyzn przewidziane są dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe

  1. Nie będą wręczane dodatkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe za klasyfikację generalną.
  2. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rekreacyjny, rozlosowanych zostanie 5 nagród rzeczowych. Losowanie odbędzie się po ceremonii dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych.
  3.  Dla wszystkich uczestników imprezy, tj. Biegu głównego oraz rekreacyjnego przewidziano pamiątkowe medale.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegu  można dokonać :

  1. Drogą elektroniczną  na adres: http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=528 lub mosir@radomsko.pl.
  2. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza ,że jest zdolny do udziału w biegu oraz startuje na własną odpowiedzialność.
  3. W biurze MOSiR-u od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub w dniu imprezy w sekretariacie zawodów – parking Urzędu Miasta w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W biegu głównym pomiar czasu i ustalenie kolejności miejsc na mecie zostanie przeprowadzone za pomocą systemu elektronicznego. Tym samym podczas weryfikacji każdy zawodnik otrzyma chip. Posiadanie chipa jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu. Nie dopuszcza się korzystania z własnych chipów. Chipy należy zwrócić po zakończeniu biegu.

2.      Pomiar czasu prowadzony będzie przez Komisję Sędziowską.

3.      Zawodników w biegu głównym obowiązuje limit czasowy wynoszący 1 godzinę 30 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 11.45 zobowiązani są do przerwania biegu i dojścia do mety pieszo chodnikiem – poboczem.

4.      W biegu rekreacyjnym uczestnicy biegają z numerami startowymi. Numery startowe zdajemy na mecie, które wykorzystane będą w losowaniu nagród.

5.      W biegu rekreacyjnym nie będzie prowadzony pomiar czasu oraz nie będzie ustalona kolejność miejsc.

6.      Organizator zapewnia szatnie bez możliwości pozostawienia w niej rzeczy.

7.      Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.

8.      Organizator nie ubezpiecza od NNW.

9.      Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych.

10.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 ze zm.)

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć podczas imprezy do celów marketingowych.

12.  We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decydują Organizatorzy i Komisja sędziowska.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

14.   Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

15.  Komunikat końcowy wraz z wynikami udostępniony będzie na stronie Organizatora (www.mosir.radomsko.pl).

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19