II Świdnicka Piętnastka

Dane podstawowe

Termin
2010-08-28
Dystans
15 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
II Świdnicka Piętnastka

Logo

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Miasto
Świdnica
Adres
Śląska

Opis

Dystans i charakterystyka trasy biegu głównego:

Bieg odbędzie się na dystansie 15km (planowany atest PZLA)
Trasa przebiega w całości po drogach utwardzonych o urozmaiconym profilu nachylenia.

Przebieg trasy (1 pętla biegu głównego) x 3 = 15km

START: ul.Śląska (na całej szerokości ulicy)- ul.Śląska/ul.Pionierów(rondo)- Park Centralny(ścieżki w parku)- ul.Pionierów/ul.Sprzymierzenców(rondo)- ul.Polna Droga- ul.Wałbrzyska- ul.Słowiańska- ul. Przyjaźni- ul. Sadowa- ul. Śląska (tranzyt na kolejną pętlę).
META: bieżnia lekkoatletyczna stadionu OSIR.

Limit czasu: 2 godzinyRegulamin

II Świdnicka Piętnastka

Świdnica, 28 sierpnia 2010

I. CEL.

 

1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.

2.Promocja Świdnicy, powiatu świdnickiego, województwa dolnośląskiego.

3.Przybliżenie wszystkim uczestnikom biegu Świdnickiego Klubu Biegacza „Hermes”.

 

II. PATRONAT HONOROWY.

 

1. Prezydent Miasta Świdnicy- pan Wojciech Murdzek

2. Starosta Świdnicki- pan Zygmunt Worsa

3. Urząd Miasta w Świdnicy

 

III. ORGANIZATOR

 

1. Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”

2. Gmina Miasto Świdnica

3. Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

4. Stowarzyszenie na rzecz rozkwitu kreatywności „ SPRING 04”

 

IV. TERMIN I MIEJSCE

 

Rozpoczęcie zawodów: Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży: godz.10:30 (kompleks ŚOSIR),

Bieg główny: godz. 12:00 (3 pętle trasy + dobieg na stadion o łącznej długości 15km).

Zakończenie biegu: godz. 14:00

Zakończenie zawodów: godz. 15:00 (stadion lekkoatletyczny ŚOSIR)

Start biegu głównego: ul. Śląska (zatoczka przystanku autobusowego obok biura ŚOSIR)

Przebieg trasy: -ul . Śląska/ ul. Pionierów (rondo)- Park Centralny (ścieżki w parku)-

- ul. Sprzymierzeńców/ ul. Pionierów (rondo)-ul. Polna Droga- ul. Wałbrzyska- ul. Słowiańska- ul. Przyjaźni- ul. Łąkowa-ul. Sadowa- ul. Śląska (przystanek) - tranzyt

Meta biegu głównego: bieżnia lekkoatletyczna stadionu ŚOSIR.

Oznaczenie trasy: pionowe oznakowanie dystansu co 1 kilometr licząc od startu do mety)

Limit czasu: 2 godziny. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

 

V. UCZESTNICTWO.

 

1. W Biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie. Za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 27.08.2010r.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym - w dniu poprzedzającym zawody (tj. piątek, 27 sierpnia) w godz. 18:00-21:00 lub w dniu zawodów w godz. 9:00-11:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. W dniu biegu, w godz. 7:00-15:00, będzie czynny magazyn depozytów, gdzie będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

4. Zawodnikom zostanie zapewniona możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Organizacyjnego.

 

VI. ZGŁOSZENIA.

 

1. Biuro Organizacyjne II Świdnickiej Piętnastki znajduje się w siedzibie ŚOSIR przy ul. Śląskiej 35, tel/fax. (074) 852-12-62. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

2. Zgłoszenia pisemne z danymi do dnia 27 sierpnia (imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa klubu, rozmiar koszulki) prosimy przesyłać na adres:

Świdnicki Klub Biegacza “Hermes”

ul. Saperów 21a/22, 58-100 Świdnica,

decyduje data stempla pocztowego

3. Zapisy do dnia 26 sierpnia przyjmowane są przez internet na stronie: www.maratonypolskie.pl ,

a także osobiście w Biurze Organizacyjnym do dnia 26 sierpnia.

4. Zgłoszenia w dniu 27 sierpnia tylko osobiście w Biurze Organizacyjnym, które zostanie przeniesione do hali sztucznego lodowiska przy ul. Śląskiej 33, w godz.18:00-21:00, a w dniu zawodów od godz. 7:00 do 11:30.

5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:

25,00 zł- wpłata do dnia 14.08.2010r,

35,00 zł- wpłata do dnia 27.08.2010r.,

40,00 zł- wpłata w dniu zawodów.

6. Kwotę opłaty startowej z imieniem i nazwiskiem zawodnika/zawodników, wraz z dopiskiem “Świdnicka 15” należy przelać do dnia 27.08.2009r., na numer konta:

Millennium bank: 48 1160 2202 0000 0001 3613 6627

adres korespondencyjny klubu znajduje się powyżej w ppkt. 2, decyduje data wpływu na rachunek

7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

8. Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

9. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: numer startowy; certyfikat ukończenia biegu z uzyskanym wynikiem; koszulkę z nadrukiem okolicznościowym; bon żywnościowy na ciepły posiłek i napój; karnet przygotowany przez Urząd Miasta w Świdnicy umożliwiający bezpłatne wejścia do: Kościoła Pokoju (obiekt UNESCO), Muzeum Dawnego Kupiectwa i na basen letni; worek na odzież do przechowalni, torbę z upominkami od sponsorów.

10. Organizator zapewnia darmowy nocleg w nocy z dnia 27-28 sierpnia na Hali Sportowej znajdującej się przy ul. Pionierów 29 w Świdnicy (150m od Biura).

11. Z noclegu będą mogły skorzystać osoby wyłącznie po okazaniu numeru startowego. Prosimy o zaopatrzenie się we własnym zakresie w śpiwór i karimatę. Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w Domu wycieczkowym (ul. Śląska 37). Odpłatność: 30zł osobo-doba.

 

VII. KLASYFIKACJE.

 

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M 20, (18-29 lat)

K i M 30, (30-39 lat)

K i M 40, (40-49 lat)

K i M 50, (50-59 lat)

K i M 60, (60-70 lat)

K i M 70, (70 lat i więcej)

Aby w danej kategorii wiekowej zawodnicy zostali sklasyfikowani, musi ona liczyć minimum 5 zawodników, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie.

W przypadku mniejszej ilości zawodników, będą oni klasyfikowani w kategorii o jeden stopień młodszej.

3. Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w biegach towarzyszących:

Bieg Smerfa (roczniki: 2004-2003), dystans: 200m

Bieg Krasnala (roczniki: 2002-2001), dystans: 400m;

Bieg Skrzata (roczniki: 2000-1999), dystans: 600m;

Bieg Elfa (roczniki: 1998-1997), dystans: 800m;

Bieg Juniora (roczniki: 1996-1994), dystans: 1250m;

Bieg Chempiona (roczniki: 1993-1991), dystans: 2500m;

Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

 

VIII. NAGRODY.

 

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce- 450,00 zł

II miejsce- 350,00 zł

III miejsce- 250,00 zł

IV miejsce- 200,00 zł

V miejsce- 150,00 zł

VI miejsce- 100,00 zł

2.W klasyfikacji poszczególnych kategorii wiekowych:

I miejsce- nagroda rzeczowa

II miejsce- nagroda rzeczowa

III miejsce- nagroda rzeczowa

Triumfatorom klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I-III oprócz nagród finansowych zostaną wręczone dyplomy, medale i puchary; za miejsca IV-V dyplomy i puchary. Natomiast zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach wiekowych zajmą miejsca I-III otrzymają dyplomy i statuetki.

3.W poszczególnych biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży za zajęcie miejsc I-III: dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

4. Podwyższenie puli nagród finansowych oraz losowanie nagród wśród uczestników biegu głównego, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem, uzależnione jest od ilości uczestników oraz pozyskania dodatkowych sponsorów. Szczegółowe informacje udzielimy 21 sierpnia.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

II Świdnicka Piętnastka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Punkty odżywiania i odświeżania będą znajdowały się na 5, 10, 15km trasy. Zawodnicy zobowiązani są do samoobsługi w punkcie odżywiania. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają: napój i ciepły posiłek.

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.

Zawodnicy, w chwili odbierania nagród finansowych i rzeczowych oraz dekoracji muszą występować w koszulce II Świdnickiej Piętnastki.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Organizator II Świdnickiej Piętnastki zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego, przed rozpoczęciem imprezy.

 

Świdnica, dnia 29.06.2010r.

Dyrektor Biegu

Radosław Światowy

Koszty

25,00 zł- wpłata do dnia 14.08.2010r,

35,00 zł- wpłata do dnia 27.08.2010r.,

40,00 zł- wpłata w dniu zawodów.

Harmonogram

Rozpoczęcie zawodów: Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży: godz.10:30 (kompleks ŚOSIR),

Bieg główny: godz. 12:00 (3 pętle trasy + dobieg na stadion o łącznej długości 15km).

Zakończenie biegu: godz. 14:00

Zakończenie zawodów: godz. 15:00 (stadion lekkoatletyczny ŚOSIR)

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19