AmberExpo Półmaraton Gdańsk

Dane podstawowe

Termin
2016-10-16
Dystans
21 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
AmberExpo Półmaraton Gdańsk
Limit uczestników
5000

Logo

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
Adres
Żaglowa

Opis

Trzecia edycja AmberExpo Półmaraton Gdańsk obędzie się 16 października 2016 r. Start i meta zlokalizowane będą w centrum wystawienniczym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku.

Limit osób wynosi 5000 uczestników.

Limit czasu 3 godz. 30 min.

Trasa o długości 21,0975 km przebiegać będzie przez główne arterie miasta. Niemal cała trasa będzie płaska, a zarazem szybka i widowiskowa dla biegaczy jak i dla kibiców. Impreza skierowana jest głównie do biegaczy amatorów, chodź startują w niej również wyczynowi zawodnicy.

Kibice będą mogli odwiedzić expo towarzyszące imprezie oraz śledzić przebieg półmaratonu w relacji na żywo.

Regulamin

AMBEREXPO PÓŁMARATON GDAŃSK
DYSTANS 21,0975 KM
GDAŃSK, 16.10.2016 r.

I. ORGANIZATORZY
1. AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku
2. LABOSPORT Polska
3. Miasto Gdańsk

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Gdańska w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gdańska i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Start AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk rozpocznie się w dniu 16.10.2016 r. (niedziela) o godz. 10:00.
2. Start zawodów odbędzie się na ulicy Żaglowej, a meta zlokalizowana będzie w hali AMBEREXPO.
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według kolorów numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez zawodnika wyniku podanego w formularzu zgłoszeniowym. Osobom wnoszącym opłatę startową po 16 września 2016 organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z zadeklarowanego wyniku.

IV. PROGRAM IMPREZY
Sobota, 15.10.2016
10:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
10:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
Niedziela, 16.10.2016
10:00 start AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (ul. Żaglowa)
ok. 10:30 pierwsi zawodnicy na wózkach na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
ok. 11:00 pierwsi zawodnicy na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
13:00 ceremonia dekoracji (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
13:30 zamknięcie trasy wyścigu
14:00 zakończenie AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

VI. DYSTANS I TRASA
1. AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk rozegrany zostanie na dystansie 21,0975 km (1 pętla) i zostanie przeprowadzony ulicami miasta Gdańsk.
2. Oznaczenia długości trasy co 1km. Pomiar trasy – atest PZLA. Trasa płaska. Asfalt 100%.
3. Limit czasu ukończenia zawodów – 3 godziny i 30 minut. Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w powyższym limicie zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy zawodów. Limit czasu liczony jest od pierwszego strzału startera. W przypadku klasyfikacji generalnej kobiet i klasyfikacji generalnej mężczyzn obowiązuje czas brutto, natomiast w przypadku kategorii wiekowych obowiązuje czas netto.

VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów znajdować się będzie w AMBEREXPO, w hali C przy ul. Żaglowej 11 i będzie czynne w dniu 15.10.2016 r. w godzinach 10:00-20:00.
2. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
3. Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości oraz karty zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać najpóźniej dwa tygodnie przez zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl .
4. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez inną osobę na podstawie kserokopii dowodu osobistego zawodnika oraz podpisanej karty zawodnika przez startującego w zawodach zarówno pod oświadczeniem o starcie z własnej woli jak i pod upoważnieniem do wydania pakietu wskazanej osobie.

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. Na trasie wyścigu będzie znajdowało się 5 punktów odświeżania (5 km, 10 km, 15 km, 20 km, za metą).

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety oraz w okolicy punktów odświeżania.

XI. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 18 (18-24 lat)
K 25 (25-29 lat)
K 30 (30-34 lat)
K 35 (35-39 lat)
K 40 (40-44 lat)
K 45 (45-49 lat)
K 50 (50-54 lat)
K 55 (55-59 lat)
K 60 (60-64 lat)
K 65 (65-69 lat)
K 70 (70-74 lat)
K 75 (75-79 lat)
K 80 (80 lat i więcej)
KW (generalna kobiet na wózkach)
2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 18 (18-24 lat)
M 25 (25-29 lat)
M 30 (30-34 lat)
M 35 (35-39 lat)
M 40 (40-44 lat)
M 45 (45-49 lat)
M 50 (50-54 lat)
M 55 (55-59 lat)
M 60 (60-64 lat)
M 65 (65-69 lat)
M 70 (70-74 lat)
M 75 (75-79 lat)
M 80 (80 lat i więcej)
MW (generalna mężczyzn na wózkach)
3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

XI. NAGRODY
1. W AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki.
2. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn przewidziane są nagrody finansowe.
3. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony obowiązujący podatek.
4. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
5. Każdy zawodnik, który ukończy AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk otrzyma okolicznościowy medal.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat, zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy, uiściły opłatę startową i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli.

XIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.polmaratongdansk.pl . Wchodząc na stronę imprezy www.polmaratongdansk.pl i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl .
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl .
3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
5. Podczas zgłoszenia będzie obowiązek zadeklarowania przedziału czasu ukończenia zawodów, która przyporządkowana będzie odpowiedniej strefie, w jakiej zawodnik ustawi się na linii startu. Po dokonaniu zgłoszenia, zawodnik nie ma możliwości zmiany strefy, a tym samym koloru nr startowego.
6. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia rozmiaru koszulki. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 16.09.2016, a po tym terminie organizator nie gwarantuje też otrzymania pełnego pakietu startowego.
7. Po wniesieniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
9. Obowiązuje limit uczestników 5000 osób.
10. W przypadku osiągnięcia limitu 5000 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
11. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 07.10.2016, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej będzie możliwe wyłącznie w biurze zawodów.

XIV. WPISOWE
1. W AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk obowiązują opłaty w wysokości:
70,00 PLN płatne do 31.08.2016 lub do wykorzystania limitu startujących
100,00 PLN płatne do 07.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących
200,00 PLN płatne w dniu 15.10.2016 w biurze zawodów (tylko 200 pakietów startowych)
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto Organizatora.
3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
LABOSPORT Polska s.c.
ul. Szmaragdowa 12
82-300 Elbląg – Gronowo Górne
PKO BP 34 1020 1752 0000 0802 0160 6151
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, Półmaraton Gdańsk 2016”.
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej.
6. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 16 września 2016 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
7. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki przez formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej imprezy www.polmaratongdansk.pl w dziale „KONTAKT” -> „FORMULARZ KONTAKTOWY”.
8. Dokonując zgłoszenia na zawody, zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska s.c., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
9. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk.

XV. WYNIKI
1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.polmaratongdansk.pl oraz na www.startlist.pl do 24 godzin od startu zawodników.
2. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów, najpóźniej 24 października 2016 roku.
3. W wynikach będzie podany czas netto oraz czas brutto, który jest jednocześnie czasem końcowym.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk będą przetwarzane w celach promocji i przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator, który ma prawo przekazać dane osobowe Sponsorom imprezy. W wypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Sponsorowi przez Organizatora, Strony zawrą stosowną umowę, w której Sponsor zobowiąże się do przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zapewnią odpowiedni poziomu ochrony tych danych, stosownie do ich rodzaju i sposobu przetwarzania.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk będzie ostateczna.
XVIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 15.10.2016 r. o godz. 20:00.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.
3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy i agrafki, okolicznościowy T-shirt oraz posiłek po zawodach, a każda osoba, która ukończy Półmaraton Gdańsk otrzyma medal ukończenia zawodów.
5. Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
6. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
7. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
9. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.
12. W AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk nie będą wymagane licencje PZLA.
13. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
14. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
15. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
16. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
17. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Koszty

AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (21,0975 km):
70,00 PLN płatne do 31.08.2016 lub do wykorzystania limitu startujących
100,00 PLN płatne do 07.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących
200,00 PLN płatne w dniu 15.10.2016 w biurze zawodów (tylko 200 pakietów startowych)

Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
LABOSPORT Polska s.c.
ul. Szmaragdowa 12
82-300 Elbląg – Gronowo Górne
PKO BP 34 1020 1752 0000 0802 0160 6151
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, Półmaraton Gdańsk 2016″.

Harmonogram

Sobota, 15.10.2016
10:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
10:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

Niedziela, 16.10.2016
09:55 start zawodników na wózkach (ul. Żaglowa)
ok. 10:30 pierwsi zawodnicy na wózkach (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
10:00 start AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (ul. Żaglowa)
ok. 11:00 pierwsi zawodnicy na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
13:00 ceremonia dekoracji (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
13:30 zamknięcie trasy wyścigu
14:00 zakończenie AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19