7 Poznań Półmaraton

Dane podstawowe

Termin
2014-04-06
Dystans
21.095 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
7 Poznań Półmaraton

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Miasto
Poznań
Adres
Abp.Baraniaka

Regulamin

 1. CEL
  1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.
 2. ORGANIZATOR
  1. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Zakład Budżetowy Miasta Poznania,
   ul. Chwiałkowskiego 34a, 61-553 Poznań,
   tel. +48 61 835 79 00, fax.+48 61 833 46 51,
   Konto bankowe: ING Bank Śląski nr 07105015201000002350949737.
  2. Biuro Półmaratonu mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji,
   czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
   tel. +48 61 835 79 17, fax. +48 61 835 79 20,
   e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl
   Biuro Półmaratonu w dniach 4-5 kwietnia 2014 roku mieścić się będzie w Hali Arena, ul. Wyspiańskiego 33,
   60-751 Poznań (wejście „B”), tel. +48 61 866 60 31, fax. 48 61 866 61 47.
  3. Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2014 roku.
  2. Start: ul. abpa Antoniego Baraniaka /ok. 1km od hangarów – szatni półmaratonu/
   • godz. 9.50 – rolkarze i wózkarze
   • godz. 10.00 - biegacze.
  3. Trasa obejmuje 1 pętlę.
  4. Meta: Malta- meta Toru Regatowego Malta.
  5. Długość trasy: 21,097 km - trasa posiada atest IAAF, AIMS..
  6. Zawodnicy na starcie ustawiają się w/g kolejności:
   • zawodnicy na łyżworolkach i wózkach
   • zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 50 /strefa wydzielona - AA/
   • za nimi pozostali zawodnicy
  7. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według czerwonej litery na numerze startowym (AA, A, B,
   C, D, E). Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji,
   jako zamierzony do osiągnięcia na mecie półmaratonu.
  8. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
  9. Oficjalnym czasem jest czas brutto. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów.
 4. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU.
  1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 5 km.
  2. Stoły na punktach odżywczych rozstawione będą w kolejności:
   • Pierwszy - woda
   • Drugi – napój izotoniczny
   • Trzeci – czekolada/cukier
   • Czwarty - woda
  3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu.
  4. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
  5. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  6. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
  7. Trasa półmaratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godz. 1300.
  8. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13.00 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety
   mikrobusem z napisem "Koniec Półmaratonu".
 5. UCZESTNICTWO
  1. W 7. POZNAŃ PÓŁMARATON, prawo startu mają osoby, które do dnia 6 kwietnia 2014 roku ukończą 18 lat.
  2. Zawodnicy na łyżworolkach i wózkach zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego. Wskazane są również
   ochraniacze na kolana i łokcie.
  3. Wszyscy zawodnicy startujący w 7. POZNAŃ PÓŁMARATON, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu
   w dniach 04-05.04.2014.
  4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty startowej. Karta zostanie przesłana
   na adres e-mail zaznaczony w zgłoszeniu. Należy ją wydrukować, podpisać zamieszczoną na niej zgodę startu
   na własną odpowiedzialność i zabrać ze sobą w celu weryfikacji. Jeżeli ktoś nie możesz osobiście odebrać pakietu
   startowego, wystarczy że przekaże podpisaną kartę osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoba odbierająca numer
   startowy w imieniu innej osoby musi posiadać podpisaną przez tę osobę jego kartę startową lub podpisane przez tą
   osobę oświadczenie startu na własną odpowiedzialność. Osoby, które nie będą ze sobą miały w/w karty startowej
   muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
 6. Klasyfikacje

  W 7. POZNAŃ PÓŁMARATON, będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

  1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
  2. Wiekowa kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.
  3. Generalna – kobiet i mężczyzn na łyżworolkach.
  4. Generalna – zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim - typ I i z napędem
   pośrednim (łańcuchowym) – typ II.
  5. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy rolkarzy i zawodników na wózkach.
 7. Zgłoszenia i opłaty
  1. Termin zgłoszeń upływa 30.03.2014.

   Po 30 marca 2014 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

  2. Limit opłaconych zgłoszeń:
   • 7000 – biegaczy,
   • 300 – rolkarzy i wózkarzy.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej
   www.halfmarathon.poznan.pl oraz osobiście w Biurze Półmaratonu.
  4. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej
   na konto organizatora.
  5. Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń:
   • zgłoszenia do 16 marca 2014 – opłata 70 zł,
   • zgłoszenia od 17 do 30 marca 2014 – opłata 80 zł,
   • osobom deklarującym bieg z żółtym chipem opłata za pakiet startowy zostaje umniejszona o 5 zł.
  6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz przeniesieniu na imprezy
   odbywające się w roku następnym. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się
   do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb półmaratonu.
  7. Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. przekroczenie terminu wpłaty wynikające
   z regulaminu) uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dopłacenia różnicy.
  8. Z opłaty startowej zwolnieni są wszyscy zawodnicy startujący na wózkach.
  9. W ramach wpisowego uczestnik nabywa pakiet startowy.
  10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego/przelewu bankowego - wpisowego z winy
     poczty/ banku.
  11. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, upominków będą odbywały się
     w Biurze Półmaratonu, Hala Arena ul. Wyspiańskiego 33, w godzinach:
   • 04.04.2014 w godz. 10.00 - 20.00 (piątek),
   • 05.04.2014 w godz. 9.00 - 20.00 (sobota).
  12. W dniu półmaratonu (niedziela) Biuro będzie nieczynne i nie będą wydawane pakiety startowe.
  13. Chipy podlegają zwrotowi – opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 8. Nagrody
  1. Biegacze w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn:
   • (miejsca I-III) otrzymują nagrody pieniężne oraz puchary.
  2. Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn na łyżworolkach:
   • (miejsca I-III) otrzymują nagrody pieniężne oraz puchary.
  3. Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn na wózkach typ I i typ II:
   • (miejsce I-III) nagrody pieniężne oraz puchary.
  4. Biegacze w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn , otrzymują za I, II, III miejsce statuetki lub bony
   upominkowe. Bony upominkowe nie będą wręczane na scenie do dekoracji ale zostaną wysłane pocztą, na adres
   uczestnika, po biegu i otrzymaniu wyników Komisji Kontroli Antydopingowej.
  5. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-III) i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują biegaczom
   w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  6. Statuetki lub bony upominkowe w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przysługują osobom klasyfikowanym
   w/g czasu netto.
  7. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin otrzymają medal.
  8. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane
   osobiste konto bankowe zawodnika /nagrody nie będą wypłacane gotówką/ po uzyskaniu protokołu
   Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
  10. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora,
     niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia
     imprezy. Druk do pobrania.
  11. Nagrody pieniężne:
  12. w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (biegacze):
   • 1 miejsce – 5000 zł
   • 2 miejsce - 4000 zł
   • 3 miejsce - 3000 zł
  13. w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn na łyżworolkach:
   • 1 miejsce - 1000 zł
   • 2 miejsce - 800 zł
   • 3 miejsce - 500 zł
  14. w kategorii generalnej zawodniczek i zawodników na wózkach - typ I i II:
   • 1 miejsce - 800 zł
   • 2 miejsce - 500 zł
   • 3 miejsce - 300 zł
 9. KONTROLA ANTYDOPINGOWA I WYNIKI
  1. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.halfmarathon.poznan.pl - bezpośrednio po biegu.
  2. Wyniki oficjalne biegu zostaną zamieszczone na stronie www.halfmarathon.poznan.pl w terminie do 30 dni
   po uzyskaniu ostatecznego protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
  3. Kontroli antydopingowej zostaną poddani biegacze - zdobywcy I, II ,III ,IV miejsca w kategorii generalnej kobiet
   i mężczyzn. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA
   w próbce „A”, zawodnik zostaje poinformowany o możliwości badania próbki „B” na własny koszt.
   O szczegółach procedury odwoławczej Organizator poinformuje zawodnika.
 10. NOCLEGI
  1. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg z 5-6.04.2014 w halach sportowych, ul. Chwiałkowskiego 34a, wszystkim
   chętnym zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 900.
   Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
  2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 05.04.2014 za okazaniem numeru startowego.
 11. ŻYWIENIE
  1. W dniu 05.04.2014 w godz. 14.00 - 20.00 odbędzie się Pasta Party – Hala Arena.
  2. Dla uczestników półmaratonu opłata za pasta party wynosi 2 zł i nie jest wliczona w opłatę startową.
  3. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają przekąski i napoje a po opuszczeniu strefy mety ciepły posiłek.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Półmaratonu. Z uwagi na duży wysiłek fizyczny jakim
   jest pokonanie dystansu Półmaratonu zalecamy przed startem odbycie stosownych badań lekarskich, niezależnie
   od wieku i kondycji uczestnika.
  2. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków.
  3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Półmaratonu na e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl
   Protesty można zgłaszać w czasie 3 dni roboczych, od dnia zakończenia biegu.
  4. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne.
  5. Każdy uczestnik Półmaratonu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
  6. Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione w strefie startu.
  7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
   • numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości,
   • chip przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
  8. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety półmaratonu/hangary/. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki
   z numerami startowymi w godzinach od 7.30 do 9.55. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru
   startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie
   worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz wprowadzenia
   dodatkowych klasyfikacji i nagród.
  10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora 7. Poznań Półmaraton.

Koszty

Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń: zgłoszenia do 16 marca 2014 – opłata 70 zł, zgłoszenia od 17 do 30 marca 2014 – opłata 80 zł, osobom deklarującym bieg z żółtym chipem opłata za pakiet startowy zostaje umniejszona o 5 zł.

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19