XXVI Supermaraton Kalisia

Dane podstawowe

Termin
2010-10-23
Dystans
100 km
Kategoria
Bieg ultra
Strona internetowa
XXVI Supermaraton Kalisia

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Miasto
Jarantów

Regulamin

I. Cel imprezy
1. Popularyzacja biegów ultradługich
2. Promocja powiatu kaliskiego oraz gminy Blizanów
3. Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski w biegu na 100 km

II. Kierownictwo sportowe
Polski Związek Lekkiej Atletyki - w zakresie dotyczącym Mistrzostw Polski.

III. Organizator
KTS Supermaraton Kalisz
Współorganizatorzy
Starosta Kaliski
Wójt Gminy Blizanów
Stowarzyszenie Kalisz XXI
IV. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 23 października 2010 r. na terenie gminy Blizanów. Start o godz. 6.30 w Jarantowie, meta przy Urzędzie Gminy w Blizanowie. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 12 i pół godziny
2. Trasa atestowana składa się z 10-kilometrowego dobiegu do Blizanowa oraz sześciu 15-kilometrowych pętli: Blizanów - Jarantów - Brudzew - Blizanów. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu drogowym a jego uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz do stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3. Punkty odżywiania i odświeżania będą znajdowały się w pobliżu 5, 10 i 15 km na każdej pętli.
V. Uczestnictwo:
1. Bieg ma charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nim mogą osoby zrzeszone w klubach sportowych i amatorzy. Zawodnicy zgłoszeni do Mistrzostw Polski muszą posiadać ważne licencje zawodnicze i klubowe (ich brak uniemożliwi sklasyfikowanie w Mistrzostwach Polski). W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 23 października 2010 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe w Biurze Biegu w dniu 22 października 2010 r. w godz. 15.00 – 20.00.
3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej – Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

VI. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres organizatora: kaliska100@tlen.pl według schematu dostępnego na stronie internetowej organizatora jako załącznik do niniejszego regulaminu. Papierowa karta zgłoszenia powinna zostać przesłana organizatorowi pocztą na adres: KTS Supermaraton, ul. Staszica 41/2, 62-800 Kalisz
2. Opłata startowa wynosi 100 zł. Należy ją wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 16 października 2010 roku na konto współorganizatora Stowarzyszenia Kalisz XXI nr: 63 8404 0006 2008 0010 9820 0002 z dopiskiem „opłata supermaraton”. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Biuro Biegu mieści się: 22 października w Starostwie Powiatowym przy pl. św. Józefa 5 w Kaliszu, a 23 października w Zespole Szkół w Blizanowie.

VII. Klasyfikacje
1. W Mistrzostwach Polski prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Warunkiem rozegrania Mistrzostw Polski jest zweryfikowanie i zgłoszenie na starcie minimum 3 uprawnionych zawodniczek i 3 zawodników.
2. W biegu otwartym prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych.

VIII. Nagrody
1. Zwycięzcy Mistrzostw Polski z miejsc I - III otrzymają medale odpowiednio za zajęte miejsce. Najlepsi zawodnicy 26. Supermaratonu Kalisia z miejsc I - III - puchary.
2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale i koszulki. 
3. W zależności od wsparcia sponsorów organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe lub finansowe dla najlepszych zawodników, które określi osobny regulamin.

IX. Program zawodów:

22.10.2010
godz. 15.00–20.00 - weryfikacja zawodników
godz. 20.10 - wyjazd autobusu sprzed Biura Organizacyjnego Biegu na miejsce noclegu w Blizanowie

23.10.2010
godz. 6.00 - wyjazd sprzed Zespołu Szkół w Blizanowie na miejsce startu w Jarantowie
godz. 6.30 - start
godz. 19.00 - zakończenie biegu
ok. godz. 20.00 - ceremonia dekoracji medalistów MP oraz pozostałych uczestników biegu

X. Pomiar czasu
Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie i kontrolowany przez sędziów.

XI Wcześniejsze zakończenie biegu
Uczestnicy biegu otwartego mogą zakończyć rywalizację na 55, 70 lub 85 kilometrze. Aby zostać uwzględnionym w końcowym komunikacie biegu, otrzymać dyplom i medal, należy zgłosić sędziemu fakt wcześniejszego zejścia z trasy. Meta 55, 70 i 85 km znajdować się będzie w tym samym miejscu co meta 100 km.

XII. Postanowienia końcowe
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego Regulaminu.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Organizator (sędzia główny) jest uprawniony do dyskwalifikacji zawodnika łamiącego zasady niniejszego Regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu uczestnika biegu.
4. Napoje, wyżywienie, opiekę medyczną i masaż w czasie biegu zapewnia organizator.
5. Dla biegaczy, którzy w pierwszej kolejności zgłoszą się i uiszczą opłatę startową organizator zapewnia miejsce noclegowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Blizanowie, dostępne 22 października od godz. 19. Dojazd do miejsca noclegu a potem na miejsce startu zapewnia organizator.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach a uczestnicy Mistrzostw Polski dodatkowo na plecach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
7. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Biegu w trakcie trwania biegu i do 30 minut po jego zakończeniu. Przy składaniu protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 100 zł. W przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protest będzie rozpatrywany przez Komisję odwoławczą biegu.
8. Bieg zgłoszony został do Kalendarza IAU (wraz z wnioskiem o nadanie licencji).
9. Organizatorzy Supermaratonu Kalisia 2010 zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
10. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Biegu i Delegata Technicznego PZLA.

Koszty

Opłata startowa - 100 zł
Należy ją wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 16 października 2010 roku na konto współorganizatora Stowarzyszenia Kalisz XXI nr: 63 8404 0006 2008 0010 9820 0002 z dopiskiem „opłata supermaraton”. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Jako tytuł przelewu proszę wpisać: \"opłata supermaraton\" oraz Imię i nazwisko.

Zapisy

Zgłoszenia zawierające poniższe dane prosimy przesyłać na adres kaliska100@tlen.pl

Mistrzostwa Polski (konieczna licencja): TAK/NIE
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Klub:
Adres
 (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, poczta):
Rozmiar koszulki:.
Najlepszy wynik w biegu na 100 km
 (hh:mm:ss):

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19