XXI Bieg Solidarności

Dane podstawowe

Termin
2011-09-03
Dystans
5.2 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
XXI Bieg Solidarności

Logo

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Miasto
Wrocław
Adres
Na Grobli 28

Regulamin

BIEG GŁÓWNY - start godz. 16:00

Trasa
Start: brama przy Hotelu „WODNIK” ul. Na Grobli 28
Meta: plac Hotelu „WODNIK”
Trasa: ul. Na Grobli – Międzyrzecka – Bierdziańska – Nizinna – Międzyrzecka –
Na Grobli.
Długość trasy 5,2 km
Nawierzchnia: trasa prowadzi ulicami o nawierzchni asfaltowej, kostce brukowej i drodze
szutrowej.
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.

Uczestnictwo
Uczestnikiem Biegu może być każdy, kto do dnia zawodów ukończył 12 lat.

Uwaga!
Uczestnicy Biegu zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym oświadczają, iż startują w Biegu na własną odpowiedzialność.
Młodzież do lat 18 zobowiązana jest przedstawić oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów, którego wzór znajduje się na stronie internetowej: www.bieg.solidarnosc.wroc.pl.

Zgłoszenia
Zgłoszeń należy dokonywać do 02 września 2011 roku wypełniając formularz na stronie internetowej www.bieg.solidarnosc.wroc.pl, lub w dniu zawodów w biurze zawodów w godz. 8.00-15.30, (w tym czasie będą wydawane numery startowe).
UWAGA: Klasyfikacja związkowa oraz klasyfikacja niepełnosprawnych dotyczy wyłącznie osób, które dokonają zgłoszenia na formularzu elektronicznym do dnia 31.08.2011r. ( w formularzu należy zaznaczyć odpowiednią klasyfikację).
Osoby nie posiadające możliwości zapisania się drogą elektroniczną mogą to zrobić w sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk (pl. Solidarności 1/3/5; I piętro ,53-661 Wrocław ) w godzinach 8:00 -15:00 do dnia 31.08.2011r.

Klasyfikacja
Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje:
- klasyfikacja generalna,
- klasyfikacja kobiet,
- klasyfikacja niepełnosprawnych (na podstawie posiadanego dokumentu
o niepełnosprawności; zapisy do dnia 31.08.2011r.),
- klasyfikacja niepełnosprawnych niedowidzących (na podstawie posiadanego dokumentu
o niepełnosprawności; zapisy do dnia 31.08.2011r.),
- klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

• K-12, M-12 – (12-15 lat) - 1999-1996 r.
• K-16, M-16 – (16-19 lat) - 1995-1992 r.
• K-20, M-20 – (20-29 lat) - 1991-1982 r.
• K-30, M-30 – (30-39 lat) - 1981-1972 r.
• K-40, M-40 – (40-49 lat) - 1971-1962 r.
• K-50, M-50 – (50-59 lat) - 1961-1952 r.
• K-60, M-60 – (60-69 lat) - 1951-1942 r.
• M-70 – (powyżej 70 lat) - 1941 r. i starsi
• K i M niepełnosprawni

Uwaga! Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia.

Klasyfikacja Związkowa (zapisy wyłącznie drogą elektroniczną do 31.08.2011r.)
(członkowie NSZZ „Solidarność”) – Memoriał im. Andrzeja Kańskiego:
Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje:
- klasyfikacja generalna,
- klasyfikacja kobiet,
- klasyfikacja niepełnosprawnych (na podstawie posiadanego dokumentu
o niepełnosprawności),
- klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
• K-30, M-30 – (20-39 lat) - 1991-1972 r.
• K-40, M-40 – (40-49 lat) - 1971-1962 r.
• K-50, M-50 – (50-59 lat) - 1961-1952 r.
• K-60, M-60 – (60-69 lat) - 1951-1942 r.
• M-70 – (powyżej 70 lat) - 1941 r. i starsi
• K i M niepełnosprawni
Uwaga!!! W klasyfikacji związkowej uwzględniane będą osoby, które zapiszą się drogą elektroniczną do 31.08.2011r., oraz przy odbiorze numeru startowego okażą ważną legitymację NSZZ „Solidarność” lub zaświadczenie z organizacji związkowej.

Nagrody
Zwycięzca Biegu w klasyfikacji generalnej otrzymuje Puchar Przewodniczącego Zarządu
Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk.
Organizator przewiduje nagrody (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii), oraz nagrodę dla najstarszego i najmłodszego uczestnika Biegu.
Zawodnik, który zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej np. jako 30 latek, zajmuje również pierwsze miejsce w kategorii wiekowej M-30.
Organizator przygotował 2000 medali dla wszystkich biegów. Pamiątkowe medale otrzymają zawodnicy którzy jako pierwsi ukończą Bieg Główny (do wyczerpania medali).
Zwycięzca w klasyfikacji związkowej otrzymuje puchar im. Andrzeja Kańskiego.
Wśród zawodników, którzy ukończą bieg główny zostaną rozlosowane nagrody
specjalne.
Warunkiem ich otrzymania jest obecność w trakcie losowania(losowanie odbędzie się po dekoracji zwycięzców).

Informacje dodatkowe
Podczas Biegów zawodnicy muszą posiadać numery startowe (wydawane przez organizatora).
Uczestnicy Biegów w czasie trwania zawodów mają zapewnioną opiekę lekarską oraz są objęci ubezpieczeniem NNW.
Szatnia dla uczestników Biegów będzie dostępna w miejscu startu. Do depozytu będą przyjmowane rzeczy osobiste zawodników zapakowane we własne torby. Zagubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inne osoby.
Uprasza się o niepozostawianie w szatni przedmiotów drogocennych oraz dokumentów i pieniędzy – za w/w przedmioty organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!
Na mecie uczestnicy Biegów mają zapewnione napoje.
Zawodnicy mają do dyspozycji umywalnie.

Postanowienia końcowe:

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Sędziowanie - opiekę sędziowską nad przebiegiem 21 Biegu Solidarności sprawują sędziowie z Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.
Ewentualne protesty sędzia główny przyjmuje maksymalnie 15 minut po zakończeniu biegu.
O wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny Biegu.

Komitet Organizacyjny
21 Biegu Solidarności

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19