XIV Bełchatowska Piętnastka

Dane podstawowe

Termin
2010-11-20
Dystans
15 km
Kategoria
Bieg uliczny/przełajowy
Strona internetowa
XIV Bełchatowska Piętnastka

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Miasto
Bełchatów

Regulamin

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegów długodystansowych i masowych, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej.

II.ORGANIZATOR

 1. Prezydent Miasta Bełchatowa
  Urząd Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
  Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów skr. poczt. 100

III. PARTNER

 1. Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów
 2. Stowarzyszenie Biegowe Klub Biegacza SPARTAKUS

IV. TERMIN I MIEJSCE STARTU

Bieg zostanie przeprowadzony w dniu 20.11.2010 r. /sobota/
Start ostry o godz. 12.00 - Bełchatów, ul. 1-go Maja (parking przy pływalni Sport-Hotelu)

V. BIURO ORGANIZACYJNE

 1. Biuro Organizacyjne zlokalizowane będzie w Bełchatowie w Przyszkolnej Hali Gimnastyczno-Sportowej „Energia”, ul. Dąbrowskiego 11.
 2. Funkcjonować będzie w dniu Biegu tj. 20.11.2010 r. w godz. 8.00-16.00.

VI. PRZEBIEG

 1. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 15 km na trasie o nawierzchni asfaltowej.
 2. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny.
 4. Na trasie będą rozmieszczone punkty odżywiania co 5 km.

VII. UCZESTNICTWO

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 20.11.2010 roku ukończą 18 lat.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 3. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 20.11.2010 r. w godzinach 8:00 – 11:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 6. Szatnia i toalety będą znajdowały się w dniu 20.11.2010 r. w Przyszkolnej Hali Gimnastyczno-Sportowej „Energia”, ul. Dąbrowskiego 11

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegu można dokonać wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej www.pietnastka.belchatow.pl lub listownie na adres:
  Urząd Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Kultury i Sportu
  ul. Kościuszki 1
  97-400 Bełchatów
  Z dopiskiem „Bełchatowska 15-ka”
 2. Przyjmowanie zgłoszeń będzie się odbywać również w dniu zawodów, w Biurze Organizacyjnym w godz. 8.00 - 11.00.
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej. W przypadku zgłoszeń przez Internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Organizacyjnym.
 4. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, materiałów będą odbywały się w Biurze Organizacyjnym.
 5. Warunkiem otrzymania świadczeń jest wniesienie w terminie do dnia 20 listopada opłaty startowej i osobiste zgłoszenie się w Biurze Organizacyjnym celem weryfikacji.

IX. REZERWACJA NOCLEGÓW

Osoby zainteresowane noclegami proszone są o zwracanie się bezpośrednio do hoteli (informacja o bazie noclegowej znajduje się na stronie internetowej www.belchatow.pl w dziale informacja turystyczna).

X. Klasyfikacje

1. Klasyfikacje indywidualne:
a) generalna,
b) generalna kobiet,
c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
K-20: 18-29 lat M-20: 18-29 lat
K-30: 30-39 lat M-30: 30-39 lat
K-40: 40-49 lat M-40: 40-49 lat
K-50: 50-59 lat M-50: 50-59 lat
K-60: pow. 60 lat M-60: pow. 60 lat
2. Najlepszy z Bełchatowa (kobiety i mężczyźni). O sklasyfikowaniu w tej kategorii decyduje miejsce stałego zameldowania na dzień organizacji Biegu.

XI. NAGRODY

1. Zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymują nagrody pieniężne:
a) w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I , II, III, IV, V, VI miejsce,
b) w klasyfikacji generalnej kobiet : I , II, III, IV miejsce,
c) w klasyfikacji najlepsi z Bełchatowa: I , II, III, IV, V miejsce.
2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają puchary.
3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
4. Najstarszy uczestnik, który ukończył bieg otrzymuje nagrodę rzeczową.

XII. ZASADY FINANSOWANIA

1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
2. Uczestnicy biegu przybywają na koszt własny bądź jednostek delegujących.
3. Opłata startowa wynosi:
• 20 zł przy wpłacie dokonanej do dn. 18.11.2010 r. na konto: Bank Spółdzielczy, 82 8965 0008 2001 0010 5688 0001 (odbiorca: Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny) z dopiskiem - wpisowe na Bełchatowską Piętnastkę;
• 30 zł przy wpłacie w biurze organizacyjnym w dn. 20.11.2010 r.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5. Zawodnicy startujący w kategorii K-60 i M-60 zwolnieni są z opłaty startowej.
6. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
a) nr startowy,
b) worek na odzież do szatni - przechowalni,
c) wodę na trasie oraz napój izotoniczny na mecie,
d) ciepły posiłek,
e) okolicznościową koszulkę.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizatorzy zapewniają nieodpłatnie dla wszystkich startujących punkt z napojami.
4. Bieg rozgrywany będzie przy ruchu ograniczonym.
5. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należeć będzie do Organizatora oraz Sędziego Głównego Zawodów.

PODZIAŁ NAGRÓD PIENIĘŻNYCH

1. Klasyfikacja generalna mężczyzn

1. Miejsce I – 1000 zł
2. Miejsce II – 800 zł
3. Miejsce III – 700 zł
4. Miejsce IV – 600 zł
5. Miejsce V – 500 zł
6. Miejsce VI – 400 zł

2. Klasyfikacja generalna kobiet

1. Miejsce I – 1000 zł
2. Miejsce II – 800 zł
3. Miejsce III – 700 zł
4. Miejsce IV – 600 zł

3. Klasyfikacja „najlepszy z Bełchatowa”

1. Miejsce I – 500 zł
2. Miejsce II – 400 zł
3. Miejsce III – 300 zł
4. Miejsce IV – 200 zł
5. Miejsce V – 100 zł

Koszty

1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
2. Uczestnicy biegu przybywają na koszt własny bądź jednostek delegujących.
3. Opłata startowa wynosi:
• 20 zł przy wpłacie dokonanej do dn. 18.11.2010 r. na konto: Bank Spółdzielczy, 82 8965 0008 2001 0010 5688 0001 (odbiorca: Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny) z dopiskiem - wpisowe na Bełchatowską Piętnastkę;
• 30 zł przy wpłacie w biurze organizacyjnym w dn. 20.11.2010 r.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5. Zawodnicy startujący w kategorii K-60 i M-60 zwolnieni są z opłaty startowej.
6. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
a) nr startowy,
b) worek na odzież do szatni - przechowalni,
c) wodę na trasie oraz napój izotoniczny na mecie,
d) ciepły posiłek,
e) okolicznościową koszulkę.

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19