X Niesulicka Piątka

Dane podstawowe

Termin
2015-07-04
Dystans
5 km
Kategoria
Bieg przełajowy
Strona internetowa
X Niesulicka Piątka

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Miasto
Niesulice

Regulamin

1. Organizator zawodów
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Telefon 68 34 19 212
Faks 68 34 19 180
 
 
2. Cel zawodów
- popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie lata
- integracja odpoczywających grup
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych
 
 
3. Termin i miejsce
- 04 lipca 2015 r. (sobota) godz. 10.00
- biegi dla dzieci - od 12.30 do 13:30
- bieg główny - start 11.30
- ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów/ medali/ dyplomów – ok. godz. 14.00
- Niesulice/ drogi asfaltowe/ teren leśny.
 
 
4. Trasa i dystans
1) Biegi dla dzieci
- trasa wytyczona na terenie byłego parkingu przy ośrodku wypoczynkowym LAGO (dawny Lumel) dystans 3-4 lat, 5-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat– w zależności od kategorii wiekowej 70m, 100m, 400m i 800m lub 1200m
2) Bieg główny – Niesulicka Piątka
- trasa wytyczona po drogach asfaltowych i leśnych w obrębie i okolicach miejscowości Niesulice
- dystans ok. 5 km
- start i meta na terenie byłego parkingu przy ośrodku wypoczynkowym LAGO (dawny Lumel)
 
 
5. Zgłoszenia
1) Zgłoszenia on-line
- zgłoszenia on-line do X Niesulickiej Piątki będą przyjmowane do dnia 30.06.2015 r. Link do formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej organizatora www.skape.pl w menu głównym,
- uczestnicy zgłaszający się do zawodów on-line otrzymają potwierdzenie nadesłania zgłoszenia,
2) Zgłoszenia osobiste
- w dniu imprezy w Sekretariacie zawodów na terenie byłego parkingu przy ośrodku wypoczynkowym LAGO (dawny Lumel) na formularzu zgłoszeniowym organizatora,
- zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są w godzinach 10.00 - 11.15
- zgłoszenia do biegów dla dzieci przyjmowane są w godzinach 10.00 -12.15
 
 
6. Uczestnictwo
1) W biegach dla dzieci mogą brać udział dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu, w Sekretariacie zawodów, w dniu imprezy.
2) W biegu głównym mogą uczestniczyć:
- zawodnicy, którzy do dnia 04 lipca 2015r. ukończyli 16 lat, przy czym uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w Sekretariacie zawodów pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych,
- dokonali zgłoszenia on-line lub osobiście w dniu biegu w Sekretariacie zawodów,
- otrzymali numer startowy i chip zwrotny.
3) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:
- własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Sekretariacie zawodów,
- dokonanie wpłaty startowej,
- w celu weryfikacji zawodników zgłoszonych on-line, okazanie przez nich dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna itp.).
4) Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia OC. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
5) W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują od organizatora:
- numer startowy do przypięcia z przodu koszulki,
- chip pomiarowy (zwrotny po zakończeniu biegu głównego),
- pamiątkową koszulkę z nadrukiem,
- butelkę wody mineralnej,
- posiłek na mecie,
- dla zwycięzców pamiątkowy medal, dyplom i puchar.
6) Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 
 
7. Opłata startowa
1) Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
15 zł – płatne do 30 czerwca 2015r. przelewem i 30 zł – płatne w dniu zawodów.
2) Z opłaty startowej zwolnieni są: młodzież do 18 roku życia oraz osoby powyżej 70 lat.
3) Opłatę startową można uiścić:
- na miejscu w Sekretariacie zawodów w dniu biegu,
- przelewem na konto organizatora nr 70 1020 5402 0000 0002 0027 6899 do dnia 30.06.2015r.,
- w przypadku osób dokonujących wpłaty przelewem warunkiem ich dopuszczenia do zawodów jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora do dnia 2.07.2015 r.,
- w tytule przelewu proszę wpisać „X Niesulicka Piątka” oraz swoje imię i nazwisko.
4) Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na inną osobę.
 
 
8. Nagrody
1) dla najlepszych zawodników puchary, medale, dyplomy,
2) dyplomy uczestnictwa dla najmłodszych zawodników,
3) losowanie nagród spośród wszystkich uczestników biegów
 
 
9. Uwagi organizacyjne
1) Wszystkich uczestników X Niesulickiej Piątki obowiązuje niniejszy regulamin;
2) Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę Pulsar Sport z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w Sekretariacie zawodów 04 lipca 2015r. (sobota) przed biegiem;
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu;
4) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu;
5) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy;
6) Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora www.skape.pl. Po zakończeniu biegu wydruk wyników będzie można odebrać w Sekretariacie zawodów;
7) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których powiadomi przed rozpoczęciem imprezy;
8) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;
9) Impreza ma charakter otwarty i jest ogólnodostępna.

Koszty

Opłata startowa

1) Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
15 zł – płatne do 30 czerwca 2015r. przelewem i 30 zł – płatne w dniu zawodów.
2) Z opłaty startowej zwolnieni są: młodzież do 18 roku życia oraz osoby powyżej 70 lat.
3) Opłatę startową można uiścić:
- na miejscu w Sekretariacie zawodów w dniu biegu,
- przelewem na konto organizatora nr 70 1020 5402 0000 0002 0027 6899 do dnia 30.06.2015r.,
- w przypadku osób dokonujących wpłaty przelewem warunkiem ich dopuszczenia do zawodów jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora do dnia 2.07.2015 r.,
- w tytule przelewu proszę wpisać „X Niesulicka Piątka” oraz swoje imię i nazwisko.
4) Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na inną osobę

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19