X Krakowski Bieg Sylwestrowy: Smocza Piątka, Radosna Dziesiątka

Dane podstawowe

Termin
2013-12-31
Dystans
5 km
Kategoria
Bieg uliczny
Limit uczestników
2000

Logo

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Miasto
Kraków
Adres
Rynek Główny

Opis

Krakowski Bieg Sylwestrowy jest imprezą łączącą sportową rywalizację z atmosferą sylwestrowej zabawy. Uczestnicy startują 31 grudnia w samo południe i biegną w fantazyjnych przebraniach, które są oceniane przez specjalną komisję konkursową, przyznającą nagrody autorom najciekawszych z nich. Każdy, kto ukończy bieg otrzymuje na mecie pamiątkowy medal, gorący posiłek, napoje i słodycze, a panie witane są różami.


Formularz zgłoszeniowy do biegu na 10 km "Radosna Dziesiątka" można znaleźć tutaj:
http://www.zis.krakow.pl/pl/impreza/radosna-dziesiatka/zarejestruj
Lista startowa: http://www.zis.krakow.pl/pl/impreza/radosna-dziesiatka/lista-startowa


Formularz zgłoszeniowy do biegu na 5 km "Smocza Piątka":
http://www.zis.krakow.pl/pl/impreza/smocza-piatka/zarejestruj
Lista startowa: http://www.zis.krakow.pl/pl/impreza/smocza-piatka/lista-startowa

Natomiast regulamin imprezy tutaj:
http://www.zis.krakow.pl/pl/cracovia-maraton/regulamin-kbs-2013

Regulamin

 

Regulamin X Krakowskiego Biegu Sylwestrowego
 
 
1. Cel i charakter imprezy
1. Zachęcenie jak największej liczby turystów i mieszkańców Krakowa do radosnego, sportowego pożegnania Starego i oczekiwania na powitanie Nowego Roku.
2. Promocja historycznego Krakowa jako nowoczesnego miasta turystyki sportu i dobrej zabawy.
3. Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej.
4. Pobudzenie wyobraźni i inspiracji twórczych uczestników biegu do zabawnego i atrakcyjnego przebrania w duchu kultury Krakowa i idei radosnego pożegnania Starego Roku.
 
2. Organizatorzy
1. Gmina Miejska Kraków
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  
3. Krakowski Klub Biegacza Dystans
 
 
3. Termin
 
31 grudnia 2013 r., godz. 12:00.
 
4. Miejsce i trasa
Start: Rynek Główny
Meta: Rynek Główny
 
Radosna Dziesiątka (10 km) – numery startowe i trasa oznaczone kolorem zielonym
Rynek Główny (u wylotu ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska, Bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), Bulwar Inflancki, Bulwar Kurlandzki, okolice mostu Powstańców Śląskich, powrót tą samą trasą do Smoka, Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny.
 
Smocza Piątka (5 km) – numery startowe i trasa oznaczone kolorem czerwonym
Rynek Główny (u wylotu ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska, Bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny.
 
Uwaga! Na Bulwarze Czerwieńskim (niedaleko wylotu ul. Bernardyńskiej w ul. Smoczą) nastąpi rozdział trasy, prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie dystansów kolorami zielonym i czerwonym
 
5. Dystans
Radosna Dziesiątka - 10 km  trasa oznaczona kolorem zielonym
Smocza Piątka - 5 km trasa oznaczona kolorem czerwonym
 
6. Limit czasu
Limit czasu na przebiegnięcie każdej z tras wynosi 90 minut.
 
7. Program imprezy
31 grudnia 2013 r.
 
7.30 -11.00 - zapisy w Biurze Zawodów
10.00-11.30 - zgłaszanie uczestników biegu do konkursu na najlepsze przebranie
11.40 - wspólna rozgrzewka przed biegiem
11.55 - oficjalne rozpoczęcie biegu
12.00 - start
13.15 - dekoracja zwycięzców Smoczej Piątki
13.20 - dekoracja zwycięzców Radosnej Dziesiątki
13.30 - zamknięcie mety
13.40 - rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe
14.00 - oficjalne zakończenie biegu.
 
8. Pomiar czasu
Elektroniczny - za pomocą chipów (chipy jednorazowe, bez pobierania kaucji).
 
9. Biuro Zawodów
Adres: Szkoła Podstawowa nr 1, Kraków, ul. św. Marka 34
Czynne :
30 grudnia 2013 r. w godzinach 15.00-20.00
31 grudnia 2013 r. w godzinach   7.30 -11.00
 
10. Limit uczestników
Organizator ustala limit uczestników 2000 osób łącznie na oba dystanse (decyduje kolejność wpłat).
 
11. Zgłoszenia i informacje
1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronach:
http://www.zis.krakow.pl/pl/impreza/radosna-dziesiatka/zarejestruj
http://www.zis.krakow.pl/pl/impreza/smocza-piatka/zarejestruj
 
2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 23 grudnia 2013 r. do godziny 24.00
3. W przypadku niewyczerpania limitu uczestników, zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 30-31 grudnia 2013 r .
 
12. Opłata startowa
1. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
2. Wysokość opłat
33 zł do dnia 15.11.2013 r. - przelew 
44 zł  w dniach od 16.11.2013 r. do 23.12.2013 r. – przelew
22 zł uczestnicy poniżej 18 roku życia (urodzeni po 31.12.1995 r. - dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5 km - Smoczej Piątki) – do 23.12.2013 r.
Opłaty w Biurze Zawodów w dniu 30 i 31.12.2013 r. wnoszone są tylko gotówką i wynoszą odpowiednio: 66 złotych dla dorosłych i 33 złote dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
3. Wysokość opłaty dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+:
26 zł do 15.11.2013 r. - przelew
35 zł od 16.11.2013 r. - 23.12.2013 r. – przelew
17 zł uczestnicy poniżej 18 roku życia (urodzeni po 31.12.1995 r. - dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5km - Smoczej Piątki) – do 23.12.2013 r. - przelew
Opłaty w Biurze Zawodów w dniu 30 i 31.12.2013r wnoszone są tylko gotówką i wynoszą odpowiednio:
52 zł dla dorosłych,
26 zł dla młodzieży poniżej 18 roku życia.
 
4. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 23.12.2013 r. nie będą uznawane.
 
5. Numer konta:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Sylwestrowy za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika
 
6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku!
 
7. Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty.
 
8. Opłaty dokonane z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
 
13. Warunki uczestnictwa
1. W Krakowskim Biegu Sylwestrowym mogą wziąć udział osoby, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów.
2. Warunkiem startu jest uiszczenie opłaty startowej na warunkach i w terminie określonym przez Organizatora. 
3. W Krakowskim Biegu Sylwestrowym mogą wziąć udział osoby, które podpiszą oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w biegu oraz o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez KKB Dystans i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
4. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które: Radosna Dziesiątka – 31.12.2013 ukończyły 18 rok życia (urodzone w 1995 r. i wcześniej), Smocza Piątka - nie wprowadza się limitu wieku.
5. Osoby, które nie ukończyły 18 lat są zobowiązane do  przedstawienia w Biurze Zawodów pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do zawodów w przypadku nieokazania podpisanego w/w dokumentu.
6. Opłata, jak i numer startowy nie mogą być scedowane na innego zawodnika, nie mogą również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru (plik do pobrania w załączeniu).
8. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.
 
14. Klasyfikacja i nagrody
1. Nagrody w kategorii open kobiet i mężczyzn w Radosnej Dziesiątce i Smoczej Piątce - zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary i nagrody pieniężne w tej samej wysokości niezależnie od dystansu:
• I miejsce - 400 zł;
• II miejsce - 300 zł;
• III miejsce - 200 zł.  
 
2. Podczas Krakowskiego Biegu Sylwestrowego zorganizowana zostanie Krakowska Parada Sylwestrowa – konkurs na najlepsze przebranie biegowo sylwestrowe.
 
a. Zamiar wzięcia udziału w konkursie należy przed biegiem zgłosić zespołowi Jurorów.
b. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów Imprezy wymienionych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu oraz zaproszeni goście.
c. Decyzje Jury odnośnie wyników Krakowskiej Parady Sylwestrowej są ostateczne i nieodwołalne.
d. Podczas Krakowskiej Parady Sylwestrowej wprowadzone zostają następujące kategorie:
• najlepiej przebrany zespół (każdy członek zespołu musi posiadać osobny numer startowy umieszczony w widocznym miejscu na przebraniu);
• najlepiej przebrana para; (każdy członek zespołu musi posiadać osobny numer startowy umieszczony w widocznym miejscu na przebraniu);
• najlepsze przebranie indywidualne
• najlepiej przebrane dziecko (urodzone po 31.12.2000 r.)
e. Podczas zgłaszania udziału w Krakowskiej Paradzie Sylwestrowej należy określić kategorię. Zawodnik może zostać sklasyfikowany tylko w jednej dostępnej kategorii.
f. Zespół powinien liczyć minimum 3 osoby. 
g. Pary (zespoły dwuosobowe) muszą wspólnie pokonać całą trasę biegu i wbiec na metę trzymając się za ręce.
h. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu zawodnika, którego przebranie może obrażać uczucia religijne, etyczne lub estetyczne innych osób.
i. W Krakowskiej Paradzie Sylwestrowej sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy w kompletnym przebraniu ukończą bieg.
j. Nagrody podczas Krakowskiej Parady Sylwestrowej:
 
Najlepiej przebrane zespoły otrzymają:
I miejsce - 1000 zł;
II miejsce - 600 zł;
III miejsce - 400 zł.
 
Najciekawiej przebrane pary otrzymują:
I miejsce - 700 zł;
II miejsce - 500 zł;
III miejsce - 300 zł; 
Zwycięzcy w konkursie indywidualnym na najlepsze przebranie otrzymają:
I miejsce - 700 zł;
II miejsce - 500 zł;
III miejsce - 300 zł;
za miejsca IV-X - nagrody rzeczowe.
 
Najlepiej przebrane dzieci otrzymują:
za miejsca I-III - nagrody rzeczowe.
 
15. Świadczenia dla uczestników
1. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, a po ukończeniu biegu zgodnie z regulaminem pamiątkowy medal.
2. Po skończonym biegu zawodnicy, na podstawie posiadanych numerów startowych, otrzymają ciepłe napoje oraz ciepły posiłek.
3. Przed startem - w Biurze Zawodów - zostanie uruchomiona szatnia oraz przechowalnia odzieży, czynna w dniu 31 grudnia 2013 roku w godzinach 9.00-14.30. Deponowanie i wydawanie rzeczy tylko na podstawie numeru startowego otrzymanego w Biurze Zawodów.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w przechowalni.
5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
 
16. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla sędziów.
3.  W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.
4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W trakcie zawodów obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.
6. Z powodu warunków zimowych wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
7. Organizator nie dopuszcza do biegu (pod rygorem usunięcia z trasy) zawodników biegnących bez obuwia.
8. Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeniu biegu do Organizatora, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu kwota ta będzie zwrócona.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej na tydzień przed startem.
 
 
Dyrektor Biegu – Paweł Żyła
 
                                                                                                                                    Aktualizacja: 22.11.2013 r.

Regulamin X Krakowskiego Biegu Sylwestrowego

 

1. Cel i charakter imprezy

1. Zachęcenie jak największej liczby turystów i mieszkańców Krakowa do radosnego, sportowego pożegnania Starego i oczekiwania na powitanie Nowego Roku.

2. Promocja historycznego Krakowa jako nowoczesnego miasta turystyki sportu i dobrej zabawy.

3. Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej.

4. Pobudzenie wyobraźni i inspiracji twórczych uczestników biegu do zabawnego i atrakcyjnego przebrania w duchu kultury Krakowa i idei radosnego pożegnania Starego Roku.

 

2. Organizatorzy

1. Gmina Miejska Kraków

2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  

3. Krakowski Klub Biegacza Dystans

 

3. Termin

 

31 grudnia 2013 r., godz. 12:00.

 

4. Miejsce i trasa

Start: Rynek Główny

Meta: Rynek Główny

 

Radosna Dziesiątka (10 km) – numery startowe i trasa oznaczone kolorem zielonym

Rynek Główny (u wylotu ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska, Bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), Bulwar Inflancki, Bulwar Kurlandzki, okolice mostu Powstańców Śląskich, powrót tą samą trasą do Smoka, Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny.

 

Smocza Piątka (5 km) – numery startowe i trasa oznaczone kolorem czerwonym

Rynek Główny (u wylotu ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska, Bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny.

 

Uwaga! Na Bulwarze Czerwieńskim (niedaleko wylotu ul. Bernardyńskiej w ul. Smoczą) nastąpi rozdział trasy, prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie dystansów kolorami zielonym i czerwonym

 

5. Dystans

Radosna Dziesiątka - 10 km  trasa oznaczona kolorem zielonym

Smocza Piątka - 5 km trasa oznaczona kolorem czerwonym

 

6. Limit czasu

Limit czasu na przebiegnięcie każdej z tras wynosi 90 minut.

 

7. Program imprezy

31 grudnia 2013 r.

 

7.30 -11.00 - zapisy w Biurze Zawodów

10.00-11.30 - zgłaszanie uczestników biegu do konkursu na najlepsze przebranie

11.40 - wspólna rozgrzewka przed biegiem

11.55 - oficjalne rozpoczęcie biegu

12.00 - start

13.15 - dekoracja zwycięzców Smoczej Piątki

13.20 - dekoracja zwycięzców Radosnej Dziesiątki

13.30 - zamknięcie mety

13.40 - rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe

14.00 - oficjalne zakończenie biegu.

 

8. Pomiar czasu

Elektroniczny - za pomocą chipów (chipy jednorazowe, bez pobierania kaucji).

 

9. Biuro Zawodów

Adres: Szkoła Podstawowa nr 1, Kraków, ul. św. Marka 34

Czynne :

30 grudnia 2013 r. w godzinach 15.00-20.00

31 grudnia 2013 r. w godzinach   7.30 -11.00

 

10. Limit uczestników

Organizator ustala limit uczestników 2000 osób łącznie na oba dystanse (decyduje kolejność wpłat).

 

11. Zgłoszenia i informacje

1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronach:

http://www.zis.krakow.pl/pl/impreza/radosna-dziesiatka/zarejestruj

http://www.zis.krakow.pl/pl/impreza/smocza-piatka/zarejestruj

 

2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 23 grudnia 2013 r. do godziny 24.00

3. W przypadku niewyczerpania limitu uczestników, zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 30-31 grudnia 2013 r .

 

12. Opłata startowa

1. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

2. Wysokość opłat

33 zł do dnia 15.11.2013 r. - przelew 

44 zł  w dniach od 16.11.2013 r. do 23.12.2013 r. – przelew

22 zł uczestnicy poniżej 18 roku życia (urodzeni po 31.12.1995 r. - dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5 km - Smoczej Piątki) – do 23.12.2013 r.

Opłaty w Biurze Zawodów w dniu 30 i 31.12.2013 r. wnoszone są tylko gotówką i wynoszą odpowiednio: 66 złotych dla dorosłych i 33 złote dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

3. Wysokość opłaty dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+:

26 zł do 15.11.2013 r. - przelew

35 zł od 16.11.2013 r. - 23.12.2013 r. – przelew

17 zł uczestnicy poniżej 18 roku życia (urodzeni po 31.12.1995 r. - dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5km - Smoczej Piątki) – do 23.12.2013 r. - przelew

Opłaty w Biurze Zawodów w dniu 30 i 31.12.2013r wnoszone są tylko gotówką i wynoszą odpowiednio:

52 zł dla dorosłych,

26 zł dla młodzieży poniżej 18 roku życia.

 

4. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 23.12.2013 r. nie będą uznawane.

 

5. Numer konta:

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Sylwestrowy za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

 

6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku!

 

7. Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty.

 

8. Opłaty dokonane z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

 

13. Warunki uczestnictwa

1. W Krakowskim Biegu Sylwestrowym mogą wziąć udział osoby, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów.

2. Warunkiem startu jest uiszczenie opłaty startowej na warunkach i w terminie określonym przez Organizatora. 

3. W Krakowskim Biegu Sylwestrowym mogą wziąć udział osoby, które podpiszą oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w biegu oraz o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez KKB Dystans i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

4. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które: Radosna Dziesiątka – 31.12.2013 ukończyły 18 rok życia (urodzone w 1995 r. i wcześniej), Smocza Piątka - nie wprowadza się limitu wieku.

5. Osoby, które nie ukończyły 18 lat są zobowiązane do  przedstawienia w Biurze Zawodów pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do zawodów w przypadku nieokazania podpisanego w/w dokumentu.

6. Opłata, jak i numer startowy nie mogą być scedowane na innego zawodnika, nie mogą również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru (plik do pobrania w załączeniu).

8. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

 

14. Klasyfikacja i nagrody

1. Nagrody w kategorii open kobiet i mężczyzn w Radosnej Dziesiątce i Smoczej Piątce - zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary i nagrody pieniężne w tej samej wysokości niezależnie od dystansu:

• I miejsce - 400 zł;

• II miejsce - 300 zł;

• III miejsce - 200 zł.  

 

2. Podczas Krakowskiego Biegu Sylwestrowego zorganizowana zostanie Krakowska Parada Sylwestrowa – konkurs na najlepsze przebranie biegowo sylwestrowe.

 

a. Zamiar wzięcia udziału w konkursie należy przed biegiem zgłosić zespołowi Jurorów.

b. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów Imprezy wymienionych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu oraz zaproszeni goście.

c. Decyzje Jury odnośnie wyników Krakowskiej Parady Sylwestrowej są ostateczne i nieodwołalne.

d. Podczas Krakowskiej Parady Sylwestrowej wprowadzone zostają następujące kategorie:

• najlepiej przebrany zespół (każdy członek zespołu musi posiadać osobny numer startowy umieszczony w widocznym miejscu na przebraniu);

• najlepiej przebrana para; (każdy członek zespołu musi posiadać osobny numer startowy umieszczony w widocznym miejscu na przebraniu);

• najlepsze przebranie indywidualne

• najlepiej przebrane dziecko (urodzone po 31.12.2000 r.)

e. Podczas zgłaszania udziału w Krakowskiej Paradzie Sylwestrowej należy określić kategorię. Zawodnik może zostać sklasyfikowany tylko w jednej dostępnej kategorii.

f. Zespół powinien liczyć minimum 3 osoby. 

g. Pary (zespoły dwuosobowe) muszą wspólnie pokonać całą trasę biegu i wbiec na metę trzymając się za ręce.

h. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu zawodnika, którego przebranie może obrażać uczucia religijne, etyczne lub estetyczne innych osób.

i. W Krakowskiej Paradzie Sylwestrowej sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy w kompletnym przebraniu ukończą bieg.

j. Nagrody podczas Krakowskiej Parady Sylwestrowej:

 

Najlepiej przebrane zespoły otrzymają:

I miejsce - 1000 zł;

II miejsce - 600 zł;

III miejsce - 400 zł.

 

Najciekawiej przebrane pary otrzymują:

I miejsce - 700 zł;

II miejsce - 500 zł;

III miejsce - 300 zł; 

 

Zwycięzcy w konkursie indywidualnym na najlepsze przebranie otrzymają:

I miejsce - 700 zł;

II miejsce - 500 zł;

III miejsce - 300 zł;

za miejsca IV-X - nagrody rzeczowe.

 

Najlepiej przebrane dzieci otrzymują:

za miejsca I-III - nagrody rzeczowe.

 

15. Świadczenia dla uczestników

1. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, a po ukończeniu biegu zgodnie z regulaminem pamiątkowy medal.

2. Po skończonym biegu zawodnicy, na podstawie posiadanych numerów startowych, otrzymają ciepłe napoje oraz ciepły posiłek.

3. Przed startem - w Biurze Zawodów - zostanie uruchomiona szatnia oraz przechowalnia odzieży, czynna w dniu 31 grudnia 2013 roku w godzinach 9.00-14.30. Deponowanie i wydawanie rzeczy tylko na podstawie numeru startowego otrzymanego w Biurze Zawodów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w przechowalni.

5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

 

16. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla sędziów.

3.  W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.

4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W trakcie zawodów obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.

6. Z powodu warunków zimowych wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

7. Organizator nie dopuszcza do biegu (pod rygorem usunięcia z trasy) zawodników biegnących bez obuwia.

8. Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeniu biegu do Organizatora, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu kwota ta będzie zwrócona.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej na tydzień przed startem.

 

 

Dyrektor Biegu – Paweł Żyła

 

                                                                                                                                    Aktualizacja: 22.11.2013 r.

 

Koszty

Opłaty: 

44 zł  w dniach od 16.11.2013 r. do 23.12.2013 r. – przelew
22 zł uczestnicy poniżej 18 roku życia (urodzeni po 31.12.1995 r. - dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5 km - Smoczej Piątki) – do 23.12.2013 r.
Opłaty w Biurze Zawodów w dniu 30 i 31.12.2013 r. wnoszone są tylko gotówką i wynoszą odpowiednio: 66 złotych dla dorosłych i 33 złote dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
3. Wysokość opłaty dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+:
26 zł do 15.11.2013 r. - przelew
35 zł od 16.11.2013 r. - 23.12.2013 r. – przelew
17 zł uczestnicy poniżej 18 roku życia (urodzeni po 31.12.1995 r. - dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5km - Smoczej Piątki) – do 23.12.2013 r. - przelew
Opłaty w Biurze Zawodów w dniu 30 i 31.12.2013r wnoszone są tylko gotówką i wynoszą odpowiednio:
52 zł dla dorosłych,
26 zł dla młodzieży poniżej 18 roku życia.
 
4. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 23.12.2013 r. nie będą uznawane.
 
5. Numer konta:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Sylwestrowy za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

44 zł  w dniach od 16.11.2013 r. do 23.12.2013 r. – przelew

22 zł uczestnicy poniżej 18 roku życia (urodzeni po 31.12.1995 r. - dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5 km - Smoczej Piątki) – do 23.12.2013 r.

Opłaty w Biurze Zawodów w dniu 30 i 31.12.2013 r. wnoszone są tylko gotówką i wynoszą odpowiednio: 66 złotych dla dorosłych i 33 złote dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

 

Wysokość opłaty dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+:

26 zł do 15.11.2013 r. - przelew

35 zł od 16.11.2013 r. - 23.12.2013 r. – przelew

17 zł uczestnicy poniżej 18 roku życia (urodzeni po 31.12.1995 r. - dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5km - Smoczej Piątki) – do 23.12.2013 r. - przelew

Opłaty w Biurze Zawodów w dniu 30 i 31.12.2013r wnoszone są tylko gotówką i wynoszą odpowiednio:

52 zł dla dorosłych,

26 zł dla młodzieży poniżej 18 roku życia.

 

  • Wpłaty dokonane przelewem po terminie 23.12.2013 r. nie będą uznawane.

 

Numer konta:

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Sylwestrowy za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

 

Harmonogram

31 grudnia 2013 r.

 
7.30 -11.00 - zapisy w Biurze Zawodów
10.00-11.30 - zgłaszanie uczestników biegu do konkursu na najlepsze przebranie
11.40 - wspólna rozgrzewka przed biegiem
11.55 - oficjalne rozpoczęcie biegu
12.00 - start
13.15 - dekoracja zwycięzców Smoczej Piątki
13.20 - dekoracja zwycięzców Radosnej Dziesiątki
13.30 - zamknięcie mety
13.40 - rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe
14.00 - oficjalne zakończenie biegu.

31 grudnia 2013 r.

 

7.30 -11.00 - zapisy w Biurze Zawodów

10.00-11.30 - zgłaszanie uczestników biegu do konkursu na najlepsze przebranie

11.40 - wspólna rozgrzewka przed biegiem

11.55 - oficjalne rozpoczęcie biegu

12.00 - start

13.15 - dekoracja zwycięzców Smoczej Piątki

13.20 - dekoracja zwycięzców Radosnej Dziesiątki

13.30 - zamknięcie mety

13.40 - rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe

14.00 - oficjalne zakończenie biegu.

 

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19
#TwójWysiłekSięOpłaci - pierwsze emocje za nami! Charytatywna akcja trwa do końca czerwca!

#TwójWysiłekSięOpłaci - pierwsze emocje za nami! Charytatywna akcja trwa do końca czerwca!

Citi Handlowy COVID-19 Relief Challenge ruszył pełną parą. Za nami wirtualny wyścig kolarski, w którym zwyciężyli Michał Zieliński i Paulina Kotfica. Sportowe wyzwanie wspierające akcję #CisiBohaterowie potrwa do końca czerwca.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-17 20:32
Nowoczesna aplikacja dla zawodników Grand Prix Gdyni 2020

Nowoczesna aplikacja dla zawodników Grand Prix Gdyni 2020

Organizatorzy Grand Prix Gdyni stawiają na nowoczesne rozwiązania. Uczestnicy Wirtualnego Biegu Świętojańskiego – jako pierwsi w Polsce – będą korzystać z aplikacji VRace by Sport Heroes.

Czytaj więcej
Łukasz Maleszewski
2020-06-04 21:03