VII Krakowski Bieg Sylwestrowy

Dane podstawowe

Termin
2010-12-31
Dystans
10 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
VII Krakowski Bieg Sylwestrowy
Limit uczestników
700

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Miasto
Kraków
Adres
rynek

Regulamin

Regulamin VII Krakowskiego Biegu Sylwestrowego

I. Cel i charakter imprezy

1. Zachęcenie jak największej liczby turystów i mieszkańców Krakowa do radosnego,
sportowego pożegnania Starego i oczekiwania na powitanie Nowego Roku,
2. Promocja historycznego Krakowa jako nowoczesnego miasta turystyki sportu i dobrej
zabawy,
3. Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności
ruchowej,
4. Pobudzenie wyobraźni i inspiracji twórczych uczestników biegu do zabawnego i
atrakcyjnego przebrania w duchu kultury Krakowa i idei radosnego żegnania Starego
Roku,
5. AKCJA CHARYTATYWNA – z każdej opłaty startowej organizator przeznaczy 1 zł
na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie (http://www.blind.krakow.pl/), który
ucierpiał w wyniku powodzi w 2010 roku. W czasie biegu będzie prowadzona również
kwesta przez wychowanków w/w szkoły na jej rzecz.

II. Organizator

1. Krakowski Klub Biegacza Dystans,
2. Gmina Kraków.

III. Termin

31 grudnia 2010r.

IV. Miejsce i trasa

Miejsce: Kraków (Rynek Główny, Planty, Bulwary Wiślane)
Start: Rynek Główny
Meta: Rynek Główny
Bieg główny (10km): Rynek Główny (od ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w
prawo), Planty, ul. Bernardyńska, Bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), Bulwar Inflancki,
Bulwar Kurlandzki, okolice mostu Powstańców Śląskich, powrót tą samą trasą (bez Smoka
Wawelskiego), ul. Bernardyńska, ul.Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska,
Rynek Główny.
Mini maraton (4,2km): Rynek Główny(od ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w
prawo), Planty, ul.Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny
Uwaga!
Przy Hotelu Royal nastąpi rozdział trasy, prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie.

V. Dystans

Bieg główny - 10km
Mini maraton - 4,2km

VI. Limit czasu

Limit czasu na przebiegnięcie każdej z tras wynosi 90 minut.

VII. Atest trasy

Trasy nie posiadają atestu PZLA.

VII. Program imprezy

31 grudnia 2010 r.
8.00-11.30 – zapisy w biurze zawodów
10.00-11.30 - zgłaszanie przebierańców do konkursu
11.40 - wspólna rozgrzewka przed biegiem
11.55 - uroczyste rozpoczęcie biegu
12.00 - start
13.00 - dekoracja zwycięzców mini-maratonu
13.10 - dekoracja zwycięzców biegu głównego
13.20 - nagradzanie zwycięzców w klasyfikacji studenckiej w biegu głównym i minimaratonie,
oraz w klasyfikacji – przebrane pary małżeńskie w biegu głównym i minimaratonie
13.40 - rozstrzygnięcie konkursu na najatrakcyjniejsze przebranie biegowo-sylwestrowe
14.00 - oficjalne zakończenie biegu.

IX. Pomiar czasu

1. Elektroniczny - za pomocą chipów ( bez pobierania kaucji).
2. Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipa po przekroczeniu linii mety .

X. Biuro zawodów

1. Adres -Szkoła Podstawowa nr.1, Kraków, ul. Św. Marka 34 (uwaga- miejsce biura
zawodów, może ulec zmianie !)
2. Czynne :
● 30 grudnia w godzinach 17.00-20.00
● 31 grudnia w godzinach 8.00-11.30

XI. Zgłoszenia i informacje.

1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie - www.maratonypolskie.pl
oraz www.dystans.krakow.pl
2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 23 grudnia 2010 r.,
3. Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w biurze zawodów w dniach 30-31 grudnia,
4. Kontakt mailowy - ewabo@dystans.krakow.pl
5. W dniach 27-31 grudnia 2010 będzie uruchomiony specjalny numer telefoniczny -
numer zostanie podany w późniejszym terminie.

XII. Limit uczestników

Organizator ustala limit uczestników na 700 osób (decyduje kolejność wpłat startowych).

XIII. Wpisowe

1. 30 złotych (przelew) do dnia 23 grudnia 2010 roku,
2. Rachunek bankowy Krakowski Klub Biegacza Dystans, 30-085 Kraków, ul.
Zaczarowane Koło 5/8 nr konta - 02 1090 1665 0000 0001 0731 6613 /Bank Zachodni
WBK SA/,
3. 45 złotych przy zapisach bezpośrednich, płatne gotówką w biurze zawodów,
4. Wpłaty na konto po 23 grudnia 2010 roku nie zostaną uwzględnione (liczy się data
dokonania przelewu),
5. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy powyżej 70 roku życia,
6. 20 złotych płacą uczestnicy poniżej 12 roku życia (urodzeni po 31 grudnia 1998),
7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XIV. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które :
● ukończyły 18 rok życia (poniżej 18 lat - wymagana jest pisemna zgoda rodziców
lub opiekunów, zweryfikowana w biurze zawodów),
● dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronach
internetowych lub zapiszą się bezpośrednio w biurze zawodów
● uiszczą opłatę startową na warunkach i w terminie określonym przez
Organizatora,
● podpiszą oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji,
● podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na
uczestnictwo w biegu,
● podpiszą oświadczenie o zgodzie na wykorzystaniu swojego wizerunku dla celów
promocyjnych biegów organizowanych przez KKB Dystans.

XV. Klasyfikacja i nagrody

1. Pierwsze trzy miejsca (kat. open) kobiet i mężczyzn w biegu na 10km i mini
maratonie 4,2 km (zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary i nagrody pieniężne),
2. Pierwsze miejsca (open) w kategorii studenckiej - najszybsza studentka, najszybszy
student w biegach 10km i mini maratonie 4,2 km (zawodnicy otrzymają nagrody
rzeczowe),
3. Najszybsze pary małżeńskie, które w przebraniu, wspólnie, trzymając się za ręce
wbiegną pierwsze na metę w biegu na 10km oraz w mini-maratonie 4,2 km (nagrody
rzeczowe),
4. 10 najbardziej pomysłowo przebranych zawodników lub zawodniczek, którzy
w kompletnym przebraniu pokonają całą trasę, (uwaga! zamiar wzięcia udziału w
konkursie na najszybsze pary i najatrakcyjniejsze przebranie należy zgłosić przed
biegiem wyznaczonemu do tego celu zespołowi jurorów),
5. Zwycięzcy w konkursie przebierańców otrzymają od miejsca 1-3 nagrody pieniężne,
od miejsca 4-10 nagrody rzeczowe.

XVI. Świadczenia dla uczestników


1. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, pamiątkowy medal (po ukończeniu biegu
zgodnie z regulaminem),
2. Po skończonym biegu zawodnicy ,na podstawie posiadanych numerów startowych,
otrzymają ciepłe napoje oraz ciepły posiłek,
3. Przed startem - w biurze zawodów - zostanie uruchomiona szatnia oraz przechowalnia
odzieży, czynna w dniu 31 grudnia 2010 roku w godzinach 9.00-14.30,
4. Deponowanie i wydawanie rzeczy tylko na podstawie numeru startowego otrzymanego
w biurze zawodów,
5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej, tak by były
widoczne dla sędziów.
3. Chipy służące do pomiaru czasu należy umieścić zgodnie z instrukcją.
4. W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.
5. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani
są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
7. W trakcie zawodów obowiązują przepisy PZLA.
8. Z powodu warunków zimowych wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się we
własnym zakresie.
9. Organizator nie dopuszcza do biegu (pod rygorem ściągnięcia z trasy) zawodników nie
biegnących w obuwiu sportowym.
10. Do biegu dopuszcza się zawodników Nordic Walking (bez oddzielnej klasyfikacji).
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w przechowalni.
12. Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeni biegu do Organizatora, po
uprzednim wpłaceniu vadium w wysokości 100zł. Po rozpatrzeniu protestu kwota ta
zostanie zwrócona.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w
sytuacjach spornych.


Zarząd KKB Dystans
Dyrektor Biegu- Paweł Żyła
Sędzia Główny- Edward Stawiarz

Koszty

1. 30 złotych (przelew) do dnia 23 grudnia 2010 roku,
2. Rachunek bankowy Krakowski Klub Biegacza Dystans, 30-085 Kraków, ul.
Zaczarowane Koło 5/8 nr konta - 02 1090 1665 0000 0001 0731 6613 /Bank Zachodni
WBK SA/,
3. 45 złotych przy zapisach bezpośrednich, płatne gotówką w biurze zawodów,
4. Wpłaty na konto po 23 grudnia 2010 roku nie zostaną uwzględnione (liczy się data
dokonania przelewu),
5. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy powyżej 70 roku życia,
6. 20 złotych płacą uczestnicy poniżej 12 roku życia (urodzeni po 31 grudnia 1998),
7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Harmonogram

8.00-11.30 – zapisy w biurze zawodów
10.00-11.30 - zgłaszanie przebierańców do konkursu
11.40 - wspólna rozgrzewka przed biegiem
11.55 - uroczyste rozpoczęcie biegu
12.00 - start
13.00 - dekoracja zwycięzców mini-maratonu
13.10 - dekoracja zwycięzców biegu głównego
13.20 - nagradzanie zwycięzców w klasyfikacji studenckiej w biegu głównym i minimaratonie,
oraz w klasyfikacji – przebrane pary małżeńskie w biegu głównym i minimaratonie
13.40 - rozstrzygnięcie konkursu na najatrakcyjniejsze przebranie biegowo-sylwestrowe
14.00 - oficjalne zakończenie biegu.

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19