ULTRAMARATON - BIEG 7 DOLIN

Dane podstawowe

Termin
2011-09-10
Dystans
100 km
Kategoria
Bieg ultra
Strona internetowa
ULTRAMARATON - BIEG 7 DOLIN

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Miasto
Krynica-Zdrój

Regulamin

REGULAMIN II FESTIWALU BIEGOWEGO FORUM EKONOMICZNEGO


I. ORGANIZATOR
A. Organizatorem II Festiwalu Biegowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.forum-ekonomiczne.pl, tel: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50, email: festiwalbiegowy@isw.org.pl.
B. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl oraz www.runningfestival.pl.
C. Współorganizatorem imprezy są miasta: Krynica-Zdrój oraz Muszyna.

II. MIEJSCE I TERMIN
A. II Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego odbędzie się w dniach 9-11 września 2011 roku.
B. Starty i mety poszczególnych imprez biegowych II Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego zostały zaplanowane w różnych miejscach. Specyfikacja szczegółowa została wskazana w pkt. V. niniejszego regulaminu.
C. Biegi Festiwalowe będą odbywały się w Krynicy-Zdrój, Nowym Sączu, Muszynie oraz Bardejov(ie).
D. Szczegółowa mapa lokalizacyjna poszczególnych biegów imprezy będzie umieszczona na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl najpóźniej 10 dni przed imprezą.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
A. Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego to impreza sportowa z wieloma towarzyszącymi elementami kulturalno-rozrywkowymi. Podczas 3 dni wydarzenia w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu oraz Muszynie odbędą się liczne rozgrywki sportowe, zostaną przeprowadzone biegi maratońskie indywidualne i zespołowe, uczestnicy Festiwalu będą mogli odwiedzić targi sportowe, zapoznać się z nowinkami mody sportowej,  sprzętu i usług relaksacyjno-rehabilitacyjnych.
B. Każde wydarzenie organizowane w ramach Festiwalu Biegowego może odbywać się jedynie za porozumieniem z organizatorem. Organizator o wszystkich wydarzeniach Festiwalowych będzie informował uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.festiwalbiegowy.pl.

IV. BIEGI FESTIWALOWE

A. Maraton Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego
B. Ultramaraton Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego
C. Sztafeta Maratońska Bardejov-Krynica
D. Bieg Krynica- Muszyna
E. Bieg na Jaworzynę
F. Biegi Deptaka Krynickiego

V.  UCZESTNICTWO
A. Uczestnikami biegów Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego mogą być osoby które najpóźniej dnia  9 września 2011 roku ukończą 18 lat, za wyjątkiem przypadków szczególnych wskazanych w regulaminach szczegółowych biegów mniejszych.
B. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach  muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
C. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wniesienia opłaty startowej.
D.  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegach lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w wybranej przez niego imprezie biegowej.
E. Każdy uczestnik by wystartować w danej imprezie biegowej musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty.
F. Uczestnicy zarejestrowani winni w biurze zawodów odebrać numer startowy oraz pakiet startowy zawodnika.
G. Zarejestrowany poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze numeru startowego nie może wystartować w biegu, nie będzie również klasyfikowany.
H. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu Festiwalu oraz regulaminów biegów w których uczestniczy.
I. Uczestników poszczególnych biegów obowiązują osobne regulaminy.

VI. KLASYFIKACJE
A. Podczas Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
- klasyfikacje generalne mężczyzn i kobiet,
- klasyfikacja w kategoriach wiekowych.
B. Poszczególne klasyfikacje w biegach regulują osobne regulaminy.

VII. ZGŁOSZENIA
A. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl ,  pocztą standardową na adres: 00-382 Warszawa, ul. Solec 85/33.
B. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl
C. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia i uiścił opłatę otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz który otrzyma w biurze zawodów przed biegiem Festiwalowym.
D. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakiet startowego zawodnika.

VIII. NAGRODY
A. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą biegi festiwalowe otrzymają pamiątkowe medale.
B. Zwycięzcy biegów organizowanych podczas Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe.
C. Pula nagród  Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego to 200 tysięcy złotych i samochód osobowy.
Samochód odbierze zwycięzca Koral Maratonu, który jednocześnie osiągnie wynik poniżej 2:25:00.  Jeśli wynik nie zostanie osiągnięty auto zostanie rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli Koral Maraton.
D. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
E. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe.

VI. OPŁATY

A. Opłata startowa za każdy bieg ( z wyjątkiem biegów deptaka) wynosi - 40 zł.
Opłata za biegi deptaka dla dzieci i kobiet wynosi – 0 zł.
B. Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe:

                                     78 1020 1097 0000 7702 0001 9778.

C. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
D. Opłata startowa nie podlega wzrotowi

Koszty

A. Opłata startowa za każdy bieg ( z wyjątkiem biegów deptaka) wynosi - 40 zł.
Opłata za biegi deptaka dla dzieci i kobiet wynosi – 0 zł.
B. Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe:

                                     78 1020 1097 0000 7702 0001 9778.

C. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
D. Opłata startowa nie podlega wzrotowi

Harmonogram

Sobota - 10 września:           
     
3.00 -  Ultramaraton Festiwalowy - \"Bieg 7 dolin\"  - 100 km
             zamknięcie mety godz. 22.00 (limit czasu 19 h)  

10.00 -  Bieg na Jaworzynę

12.00  - Życiowa Dycha – Bieg Krynica-Zdrój- Muszyna – 10 km
               zamknięcie mety godz. 15.00 (limit czasu 1,5h)

16.00  - Sztafeta  BZ WBK Bardejov-Krynica-Zdrój,
               zamknięcie mety godz. 21.00 (limit czasu 5h)

19.00  Pasta Party dla maratończyków

20.00  Ceremonia wręczenia nagród,  

Niedziela - 11 września:              

9.00     Koral Maraton - 42,195 km   Nowy Sącz - Krynica-Zdrój
            zamkniecie mety godz. 15.00 (limit czasu 6h)

9.00     Biegi Deptaka Krynickiego dla dzieci,

10.30   Bieg Deptaka Krynickiego dla kobiet  

16.00   Ceremonia wręczenia nagród

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19