Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 2014

Dane podstawowe

Termin
2014-04-13
Dystans
42.195 km
Kategoria
Bieg uliczny

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Miasto
Łódź
Adres
al. Unii Lubelskiej

Opis

International Association of Athletics Federation przyznała Łódź Maratonowi Dbam o Zdrowie tytuł IAAF Bronze Label Road Race.

Łódź Maraton jest pierwszym biegiem ulicznym w Polsce, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie. Tym samym nasza impreza dołączyła do elitarnego grona najwyżej ocenianych biegów na świecie. Aktualnie zaledwie 20 biegów na świecie może się poszczycić certyfikatem IAAF Bronze Label Road Race. Wśród nich są m.in. maratony w Edynburgu, Pekinie, Nagano czy Rydze.

- Za rok chcemy awansować o stopień wyżej i być w gronie srebrnych biegów IAAF - mówi Michał Drelich, dyrektor Łódź Maraton Dbam o Zdrowie. - W ciągu dwóch, trzech lat zamierzamy dołączyć do listy złotych biegów IAAF. Certyfikatem IAAF Gold Road Race szczycą się największe i najlepiej organizowane maratony na świecie: w Berlinie, Londynie, Bostonie, Chicago, Frankfurcie czy Nowym Yorku. Wiem, że stawiamy sobie ambitne cele, ale mocno wierzymy, że Łódź Maraton zasługuje na miejsce w tym elitarnym gronie. W ciągu zaledwie trzech lat zbudowaliśmy w Łodzi jeden z najważniejszych biegów ulicznych w naszym kraju, a poziom sportowy elity już stawia nas w czołówce europejskich maratonów. Przypomnę tylko, że w 2013 roku Karolinie Jarzyńskiej zabrakło zaledwie 37 sekund do pobicia rekordu Polski - dodaje. 

Regulamin

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie jest Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie oraz Urząd Miasta Łodzi.
2. Wykonawcą jest firma Sport Evolution Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 8A, 02-797 Warszawa.
3. Honorowym patronem imprezy jest Prezydent Miasta Łodzi.

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Łodzi w Polsce i na świecie.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łodzi i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2014 r. po ulicach Łodzi.
2. Start zawodników nastąpi z al. Unii Lubelskiej o godz. 9:00.
3. Meta biegu będzie się znajdowała w Atlas Arenie przy ul. Bandurskiego 7.
4. Szczegółowa trasa maratonu znajduje się na stronie internetowej www.lodzmaraton.pl w zakładce „Trasa”.
5. Długość trasy: 42,195 km. Trasa będzie posiadać atest PZLA i IAAF.
6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
7. W godz. 9:00-15:00 wraz z przemieszczaniem się biegaczy trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowego (z wyjątkiem tramwajów i pojazdów Organizatora). Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów i rolek. Na trasie nie mogą przebywać również osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
8. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefach czasowych zaznaczonych przez organizatora.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Łódź Maratonie Dbam o Zdrowie może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 18 lat.
2. Każdy zawodnik startujący w Łódź Maratonie Dbam o Zdrowie musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu maratońskim.
4. Biuro Zawodów będzie się mieścić w Atlas Arenie przy ul. Bandurskiego 7. Biuro będzie czynne w następujących dniach i godzinach:
- 11 kwietnia 2014 (piątek) w godzinach 12:00-21:00
- 12 kwietnia 2014 (sobota) w godzinach 09:00-18:00
UWAGA: W dniu 13 kwietnia biuro zawodów będzie nieczynne.
5. Uczestników Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie obowiązuje limit czasu 6 godz. 
Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 3 godz. zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Wszyscy zawodnicy, którzy nie osiągną linii mety do godz. 15:00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Do mety mogą dojechać pojazdem z napisem „Koniec wyścigu”.
6. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Wszyscy uczestnicy Łódź Maraton Dbam o Zdrowie są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
9. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC i NNW do kwoty 5 000 PLN. 
10. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w Łódź Maratonie Dbam o Zdrowie aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.lodzmaraton.pl.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 6 kwietnia 2014. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 11 i 12 kwietnia 2014.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).
4. Limit uczestników w Łódź Maratonie Dbam o Zdrowie wynosi 5000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
5. Opłata startowa za udział w Łódź Maratonie Dbam o Zdrowie w zależności od terminu wpłaty wynosi:
do 31 grudnia 2013             80 PLN                        
do 28 lutego 2014             100 PLN       
do 10 kwietnia 2014           120 PLN        
od 11 do 12 kwietnia 2014        180 PLN   
UWAGA: w dniach 6-10 kwietnia opłaty mogą dokonywać jedynie osoby zarejestrowane do biegu.
6. Opłatę należ uiścić na konto:
Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie
Numer konta: 26 1160 2202 0000 0001 9869 7755
Tytuł przelewu: Opłata startowa Łódź Maraton Dbam o Zdrowie za…(w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika)
SWIFT number: BIGBPLPW
 7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
8. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika.
9. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonał pierwszej opłaty.
10. Uwaga! Osoby dokonujące płatności w innej walucie niż polski złoty płacą równowartość stawek podanych w p. V.5, przy czym przeliczenie dokonywane jest automatycznie przez bank.
11. Osoby, które wniosą opłatę startową po 5 kwietnia 2014 roku winne są posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
12. Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 13 kwietnia 2014 będą mieli ukończone 60 lat są zwolnieni z opłaty startowej. Osoby te proszone są o zgłoszenie tego faktu po zarejestrowaniu się do zawodów na adres info@lodzmaraton.pl 
W każdym innym wypadku ewentualne zwolnienie z opłaty startowej jest suwerenną decyzją Dyrektora Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie.
13. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa.
14. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
15. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
16. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- pamiątkową koszulkę Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie,
- napoje (woda, izotonik) na trasie i mecie biegu,
- gąbka na trasie biegu,
- medal na mecie,
- worek na odzież (depozyt),
- możliwość bezpłatnego noclegu na hali sportowej,
- kupon na posiłek podczas Pasta Party (12.04.2014),
- kupon na posiłek regeneracyjny (13.04.2014),
- folder informacyjny Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie,
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

VI. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone co 5 kilometrów począwszy od 5 km (punkty z bananami od 10 km).
2. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę będą znajdowały się co 5 km począwszy od 7,5 km.
3. Na trasie Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.
4. Na trasie Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie będą się znajdowały elektroniczne punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej pomiaru czasu, jak również wbieganie na chodni, trawnik czy jakąkolwiek część drogi nie będącą trasą biegu może skutkować dyskwalifikacją.

VII. KLASYFIKACJA

1. W Łódź Maraton Dbam o Zdrowie prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 a/ w kategorii Generalnej Kobiet i Mężczyzn
 b/ w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M 60-69
K 70 i starsze M 70 i starsi
 c/ w kategorii Mistrz Łodzi.
Jako mieszkańca Łodzi należy rozumieć osobę zameldowaną na terenie Łodzi (zameldowanie czasowe lub stałe).
 d/ klasyfikacja farmaceutów
Farmaceuta – to osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty (farmaceuta lub technik farmaceuta), wykonująca zawód w aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej.
 e/ klasyfikacja drużynowa (klasyfikacje reguluje osobny regulamin).
 2. Organizator z uwagi na zły stan nawierzchni na trasie maratonu nie przewiduje udziału w imprezie osób niepełnosprawnych na wózkach. Osoby niepełnosprawne na wózkach są uprawnione do udziału w biegu na dystansie 10 000 m.

VIII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Łódź Maraton Dbam o Zdrowie otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody finansowe i puchary. Wysokość nagród w klasyfikacji generalnej znajduje się na stronie internetowejwww.lodzmaraton.pl w zakładce „Nagrody”.
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Mistrz Łodzi kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych prze siebie klasyfikacjach.
6. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

IX. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

1. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów, własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Pasta Party będzie się odbywać 12 kwietnia 2014 w godzinach 14:00-18:00 na terenie Atlas Areny. Udział w Pasta Party jest zawarty w opłacie startowej.
3. Na trasie Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie Organizator zapewnia wodę i napój izotoniczny.
4. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w nocy z soboty 12 kwietnia na niedzielę, 13 kwietnia 2014. Osoby chcące skorzystać z takiej opcji proszone są o nadesłanie zgłoszenia mailem na adres:info@lodzmaraton.pl w terminie do 7 kwietnia. Ilość miejsce jest ograniczona. Organizator nie zapewnia śpiworów ani materacy.

 X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Łódź Maratonie Dbam o Zdrowie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Łódź Maratonie Dbam o Zdrowie Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Łódź Maratonem Dbam o Zdrowie należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Sport Evolution, ul. Wernyhory 8a, 02-727 Warszawa, z dopiskiem Łódź Maraton Dbam o Zdrowie - Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie będzie ostateczna.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt w Atlas Arenie przy ul. Bandurskiego 7.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
11. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
12. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.lodzmaraton.pl oraz przekazane do informacji mediów.
13. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy na stronie www.lodzmaraton.pl.
14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
15. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 100 złotych przyjmuje Organizator do godziny 16:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.
16. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ ŁÓDŹ MARATONU DBAM O ZDROWIE

1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
 2. Drużyna składa się z minimum 4 osób, w tym co najmniej jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin „Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie”. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
* zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
* decyduje o składzie drużyny,
* występuje w imieniu drużyny,
* kontaktuje się z organizatorami Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie.
 5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów osiągniętych przez jej zawodników (w tym minimum jednej kobiety). Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (lub nieukończenia maratonu przez minimum jedną kobietę) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 6. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) w postaci tabelki w pliku Exel na adres info@lodzmaraton.pl. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 5 kwietnia 2014 roku. Po 5 kwietnia jakiekolwiek zmiany w składach drużyn nie są możliwe. Lista zgłoszonych drużyn, oraz ich składy zostaną zamieszczone na stroniewww.lodzmaraton.pl do dnia 9 kwietnia 2014.
7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

Koszty

MaratonBieg na 10 km
do 31 grudnia 2013 80 pln 30 pln
do 28 lutego 2014 100 pln 40 pln
do 10 kwietnia 2014 120 pln 50 pln
od 11 do 12 kwietnia 2014
(rejestracja w Biurze Zawodów)
180 pln 80 pln
Limit uczestników: 5000 osób  5000 osób
Kids Run-bieg dla dzieci: opłata startowa 20 pln

Opłaty należy przelewać na konto:

Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Millenium Bank; numer rachunku: 26 1160 2202 0000 0001 9869 7755

SWIFT number: BIGBPLPW

Informacje dodatkowe:

Faktury VAT dotyczące opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby lub podmioty,które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych.

Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w Biurze Zawodów wystawiamy na podstawie dowodu KP, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie 7 dni od dnia zapłaty (art.19 ust.4 Ustawy o podatku od towarów i usług).

Prośby o wystawienie Faktur VAT należy kierować na adres e-mail:olga_roslonek@pelion.eu

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19