JEŚNIAR 2011 V etap Jesienny Maraton na Raty

Dane podstawowe

Termin
2011-11-27
Dystans
6 km
Kategoria
Bieg uliczny/przełajowy

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Miasto
Katowice

Regulamin

Regulamin
Jesiennego Maratonu na Raty
JEŚNIAR 2011

Cele i założenia cyklu biegów:
- popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej, propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności Śląska,
- przybliżenie wszystkim grupy biegowej – Wojskowego Klubu Biegacza „META” Lubliniec,
- prezentacja Środowiskowego Klubu Wodniacko-Wędkarskiego „MAROKO” jako głównego organizatora imprezy i jednostki użyczającej techniczne zaplecze klubowe,
- prezentacja nowej trasy biegowej w Katowicach – dookoła stawu MAROKO wraz z ofertą żeglarsko-wędkarską Klubu

Organizatorzy
Zawodnicy Wojskowego Klubu Biegacza „META” Lubliniec pod egidą SKWW „MAROKO”

Termin i miejsce
Poszczególne etapy JEŚNIARA odbędą się w 8 kolejnych niedziel o godzinie 09.00 zaczynając od 30.10.2011 r. na trasie dookoła stawu MAROKO w Katowicach przy ul. Piastów 17 liczącej 1500 m, tj:
- I etap 6 km 30.10.2011 r.,
- II etap 6 km 06.11.2011 r.,
- III etap 6 km 13.11.2011 r.,
- IV etap 6 km 20.11.2011 r.,
- V etap 6 km 27.11.2011 r.,
- VI etap 6 km 04.12.2011 r.,
- VII etap 6,195 km 11.12.2011 r.,
- VIII epilog 6 lub 6,195 km 18.12.2011 r.,

Biegi odbędą się :
W Katowicach przy ul. Piastów 17 (osiedle Dolne Tysiąclecie) na terenie ośrodka sportów wodnych SKWW „MAROKO”.
Dojazd z centrum Katowic tramwajami nr 6, nr 11, nr 19 wysiadać na przystanku „WPKiW ZOO” i iść przejściem podziemnym pod ulicą Chorzowską, dalej w lewo około 500 metrów ulicą Piastów do stawu i terenu ośrodka lub tramwajami nr 7, 13, 20 i wysiadać na przystanku „Załęże Dom Kultury” i iść wiaduktem nad Drogową Trasą Średnicową około 400 metrów do stawu i terenu ośrodka, Samochodami zjazd z ulicy Chorzowskiej w lewo na światłach przy ZOO i na rondzie w lewo ulicą Piastów na parking na terenie ośrodka lub z DTŚ-ki po przejechaniu najdłuższego krzywego wiaduktu w Katowicach pierwszy zjazd w prawo na górkę i w prawo i już widać jezioro.
Biuro zawodów znajduje się na terenie ośrodka i jest czynne w dniach zawodów od godziny 08.00.
Start poszczególnych etapów o godz. 09:00.
Start i meta znajdują się na wysokości bramy slipowej SKWW „MAROKO”.
Zawody będą odbywać się na 1,5 km płaskiej pętli wiodącej po alejkach i grobli dookoła jeziora. Trasa nie będzie oznakowana – z każdego jej miejsca jest pełna widoczność na całą trasę i na ośrodek.
Nawierzchnia – 70 % asfalt i kostka brukowa, 30 % podłoże ziemne - na grobli przy Rawie (może być błoto).
Trasa płaska, bez żadnych znaczących podbiegów.

Do klasyfikacji liczony będzie czas 7 pierwszych etapów; 8 bieg jest biegiem kończącym cykl zawodów a jednocześnie pozwalającym, tym którzy opuścili jeden z kolejnych biegów, na ukończenie pełnego dystansu Maratonu na Raty (osoba taka zostanie sklasyfikowana na końcu stawki za tymi osobami które przebiegły wszystkie kolejne 7 etapów w planowych startach).
Premiowany jest systematyczny udział.
W przypadku zdarzeń losowych (choroby, kontuzji) uniemożliwiających wzięcie udziału w poszczególnych biegach z cyklu, organizator dopuszcza możliwość "nadrobienia" etapu po uprzednim przedstawieniu przyczyn i uzyskaniu akceptacji organizatora. Start do "nadrabiania" będzie odbywał się w tym samym dniu godzinę przed startem głównym. Nie wolno nadrabiać więcej niż dwa biegi na raz. Ideą cyklu jest wszak systematyczne bieganie w okresie jesiennych słot, a nie "machnięcie" w grudniu całego dystansu w jednym starcie.
Po ostatnim ósmym starcie organizatorzy przewidują w związku ze zbliżającą się Wigilią symboliczne przełamanie się opłatkiem z biegaczami oraz mniej symboliczne ognisko z kiełbaską i poczęstunkiem.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów.
Organizator dopuszcza udział biegaczy z psami - canicross.
Start biegaczy z psami (niezależnie od ich ilości) odbędzie się 1 minutę przed startem głównym.
Do udziału w biegu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.
Wszystkie psy biorące udział w biegu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.
Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
Każdy uczestnik canicrosu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Uczestnik może otrzymać worki na odchody w biurze zawodów. W promieniu 20 metrów od biura zawodów oraz startu/mety zlokalizowane będą pojemniki na odchody. Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci do których można wrzucić odchody. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi 20 min karą czasową lub dyskwalifikacją.
Dopuszczamy i zachęcamy do udziału zawodników w kategorii NORDIC WALKING. Start wspólny z biegaczami.
Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną na forum biegajznami.pl grupa górnośląska lub przed startem. Numery startowe wydawane będą na starcie.

Klasyfikacja końcowa
Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna.
W wypadku uczestnictwa biegaczy canicross będzie prowadzona klasyfikacja w danej konkurencji biegowej.
Zawodnicy NORDIC WALKING zostaną sklasyfikowani razem z biegaczami chyba że ilość startujących w tej dyscyplinie wymusi potrzebę oddzielnej klasyfikacji (minimum po 8 kobiet i mężczyzn)

Nagrody
W każdej z klasyfikacji (kobiet i mężczyzn) za zajęcie miejsc 1-3 satysfakcja i puchary.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą cały cykl zawodów i przebiegną dystans maratoński mają zapewniony od organizatora medal i komunikat końcowy.

Zasady finansowania oraz przepisy porządkowe
Opłata startowa wynosi 5 zł za start w każdym etapie.
Koszt medalu będzie podany w połowie cyklu i będzie zależny od ilości startujących osób chętnych do jego uzyskania.
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Każdy zawodnik przed pierwszym swoim startem otrzymuje numer startowy którym posługiwać się będzie we wszystkich kolejnych etapach.
Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania linii poszczególnych okrążeń i mety.
Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją. Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Postanowienia końcowe
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej chociaż postarają się zapewnić opiekę dyplomowanej pielęgniarki i masażystki.
Jako szatnie służą pomieszczenia klubowe.
Toalety w budynku Klubu.
Organizator postara się zapewnić dla zawodników wodę mineralną, gorącą herbatę i małe co nieco.
Organizatorzy nie zapewniają natrysków w trakcie trwania imprezy biegowej ale dla najbardziej potrzebujących natrysk udostępnią (jest tylko jeden i mały bojler).
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy chociaż zobowiązują się w miarę możliwości czuwać nad rzeczami zawodników.
Organizatorzy zapewniają sobie prawo startu w imprezie przed lub po biegu głównym i ich wyniki są doliczane do klasyfikacji generalnej na końcu stawki.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
sz.alek@poczta.onet.pl
lub pod nr telefonu:
798-237-277 - Aleksy Szablicki

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19