II Niepodległościowa Jedenastka

Dane podstawowe

Termin
2013-10-11
Dystans
11 km
Kategoria
Bieg górski
Limit uczestników
700

Logo

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Miasto
Biały Kościół
Adres
Krakowska 172

Opis

 1. 1.       TERMIN I MIEJSCE

 

11 listopada  2013r.  (poniedziałek). Godz.11:00  Biały Kościół k.Krakowa, ul.Krakowska 172 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

 

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej w Krakowie nr 210 z przystanku „Bronowice Małe” do przystanku „Biały Kościół” (przystanek na żądanie), usytuowany ok. 30 metrów od hali sportowej -  siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Polecamy również szeroką gamę busów kursujących z Krakowa w stronę Olkusza – trzeba wysiąść na przystanku „Biały Kościół”, (mapka dojazdu na stronie www.niepodleglosciowa11.pl

 

 


 1. 2.       BIEG GŁÓWNY

 

Trasa biegu wynosi 11 kilometrów, nie jest atestowana i prowadzi w większości drogami asfaltowymi, a na odcinku ok. jednego kilometra drogą polną. Dokładny opis trasy znajduje się na stronie www.niepodleglosciowa11.pl  Start biegu o godz.11:00. Limit na pokonanie trasy wynosi 120 min. Pomiar czasu dokonywany będzie systemem J-Chip, chipy zwrotne, bez kaucji.  

 

Klasyfikacje: generalna kobiet i mężczyzn, wiekowe kobiety i mężczyźni oraz klasyfikacja małżeństw biegaczy:

 

K-16    16 – 34 lat

K-35    35 – 50 lat

K-50    powyżej 50 lat

 

M-16   16 - 23 lat

M-24   24 - 29 lat

M-30   30 - 39 lat

M-40   40 - 49 lat

M-50   50 - 60 lat

M-60   powyżej 60 lat

 

Aby w danej kategorii wiekowej zawodnicy zostali sklasyfikowani, bieg musi ukończyć minimum
6 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników, będą oni klasyfikowani w kategorii o jeden stopień starszej.

 

Klasyfikacja małżeństw biegaczy:

 

M-I   małżeństwa ze stażem 1-10 lat

M-II  małżeństwa ze stażem 11-20 lat

M-III małżeństwa ze stażem 21-30 lat

M-IV małżeństwa ze stażem powyżej 30 lat

 

Aby w danej kategorii małżeństwa biegaczy zostały sklasyfikowane, bieg musi ukończyć
w regulaminowym czasie obu małżonków. Do obliczeń przyjmuje się sumaryczny czas uzyskany przez parę.

W poszczególnych kategoriach bieg musi ukończyć minimum 5 małżeństw aby były one klasyfikowane.
W przypadku mniejszej ilości małżeństw w danej kategorii będą one klasyfikowane w kategorii o numer niższej.

 

 

 1. 3.       NAGRODY

 

1. Klasyfikacja generalna kobiet

I    miejsce  - 1.000 zł

II  miejsce  -  700 zł

III miejsce  - 500 zł

 

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn

I    miejsce  - 1.000 zł

II  miejsce   - 700 zł

III miejsce   - 500 zł

 

3. Klasyfikacja wiekowa kobiet

I    miejsce – puchar

II   miejsce – puchar

III miejsce  – puchar

 

4. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn

I    miejsce – puchar

II   miejsce – puchar

III miejsce  – puchar

 

 

5. Klasyfikacja małżeństw

M-I               I    miejsce – 100zł

                      II   miejsce – nagroda rzeczowa

                      III miejsce  – nagroda rzeczowa

M-II              I    miejsce  - 200 zł

                      II  miejsce – nagroda rzeczowa

                      III miejsce – nagroda rzeczowa

M-III            I    miejsce – 300 zł

                      II  miejsce – nagroda rzeczowa

                      III miejsce – nagroda rzeczowa

M-IV            I   miejsce –  400 zł

                      II miejsce –  nagroda rzeczowa

                      III miejsce – nagroda rzeczowa

 

4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie nie przekraczającym 120 minut otrzymują medal oraz wezmą udział w konkursie z nagrodą specjalną ufundowaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza.

 

5. Nagrody w klasyfikacji małżeństw mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej
i wiekowej. Nagrody klasyfikacji wiekowej i generalnej nie kumulują się.

 

 1. 4.       WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Bieg główny ma charakter otwarty, startować w nim mogą osoby, które w dniu 11 listopada 2013 r. będą miały ukończone 16 lat.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w biegu na formularzu zgłoszeniowym i wpłacić opłatę startową.

Osoby pełnoletnie muszą złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu na formularzu zgłoszeniowym i wpłacić opłatę startową.

Małżeństwa muszą okazać wyciąg z aktu małżeństwa.

 

 

 1. 5.       ZGŁOSZENIA

 

 1. Biuro Organizacyjne biegu mieści się w siedzibie KKS Jura Moto Sport, 30-080 Zabierzów k.Krakowa, ul. Kolejowa 38. Tel/fax. 012/283-96-72, tel. 012/285-23-75 e-mail: biuro@juramotosport.pl - do dnia 8 listopada 2013 r.
 2. W dniu zawodów biuro zlokalizowane będzie w miejscu zawodów w Gminnym Ośrodku Kultury
  i Sportu, 32-089 Biały Kościół, ul. Krakowska 172,  www.gokis.wielka-wies.pl, w godzinach 8:00-10:30
 3. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie www.maratonypolskie.pl oraz faksem, mailem lub osobiście w Biurze Organizacyjnym do wyczerpania limitu 700 zawodników.

Koszty

 1. 1.       OPŁATY

 

 1. Opłata startowa wynosi 40,00 zł i obowiązuje wszystkich biegaczy, którzy zgłoszą się i dokonają wpłaty w terminie do 31.08.2013 r.  

        Po tym terminie zawodnik może dokonać zgłoszenia wpłacając opłatę startową  w wysokości:

 • 50,00 zł        - wpłata do dnia 30.09.2013 r.
 • 60,00 zł        - wpłata do dnia 10.11.2013 r.
 • 100,00 zł      - wpłata w dniu  11.11.2013 r.

 

 1. Zawodnicy zameldowani na terenie gminy Wielka Wieś, startujący w biegu, na mocy decyzji Wójta Gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza otrzymują zniżkę i wpłacają wpisowe w wysokości 11,00 złotych, o ile uiszczą opłatę do dnia 31.10.2013 r.
 2. Opłatę startową należy przelać na konto KKS „Jura Moto Sport” w BNP Paribas Bank III O/Kraków nr konta 38 1600 1039 0002 0037 5664 0001 lub wpłacić gotówką w biurze KKS Jura Moto Sport, Zabierzów ul. Kolejowa 38, niezwłocznie po zgłoszeniu, ponieważ z uwagi na limitowaną ilość miejsc, w biegu weźmie udział tylko 700 zawodników. Kolejność wpłat decyduje o nadaniu numeru startowego, co jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia do biegu.
 3. Zawodnicy w wieku powyżej 70 roku życia i osoby urodzone 11 listopada są zwolnione z opłaty startowej.
 4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach. Istnieje możliwość przekazania nadanego numeru startowego innemu zawodnikowi, po wcześniejszym powiadomieniu organizatora.
 5. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: numer startowy, bon żywnościowy na ciepły posiłek
  i napój, wodę mineralną, worek na odzież do przechowalni oraz medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem).

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19