I Tyski półmaraton

Dane podstawowe

Termin
2012-09-16
Dystans
21.097 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
I Tyski półmaraton

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Miasto
Tychy
Adres
Gen. Władysława Sikorskiego

Opis

I. CEL IMPREZY:
1. Popularyzacja Biegania.
2. Promocja Tychów jako aktywnego miasta.

II. ORGANIZATORZY:
1. STOWARZYSZENIE PROMOCJI LEKKIEJ ATLETYKI W TYCHACH
2. Współorganizator:
• MOSIR TYCHY
• Komendy Miejskiej Policji w Tychach,
• Straży Miejskiej w Tychach

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA:
1. Bieg odbędzie się 16 września 2012
2. Biuro zawodów, start i meta - parking za hotelem PIRAMIDA.
3. Szatnie i prysznice – Kompleks Sportowy Paprocany przy ul. Sikorskiego 110.
4. 5. Godzina startu do biegu głównego: 12.30
5. Długość trasy: 21,0975 km.
6. Trasa ulicami miasta

IV. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 2,5 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

V. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
1. Punkty odżywiania w wodę będą rozmieszczone w odstępach co około 5 kilometrów. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania.

VI. UCZESTNICTWO
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 16.09.2011 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w I Półmaratonie TYCHY muszą zostać zwery-fikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach:
3. 15 WRZESIEŃ (sobota) – Biuro zawodów - parking za hotelem PIRAMIDA czynne w godzinach 10.00 - 21.00 – można odbierać pakiety startowe oraz zapisać się do biegu – opłata startowa w tym dniu wynosi 50 zł.
4. 16 WRZESIEŃ (niedziela) i odbiór pakietów startowych zgodnie z regulaminem.
5. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. PAKIET STARTOWY zawiera: numer startowy, talon na gorący posiłek, agrafki, chip do pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę oraz 0,5 l wody.
6. Zgłoszenia online do 10. września 2012 roku. Po tym terminie zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów I Półmaratonu w Tychach w dniu 15 września 2012.
7. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność. 8. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów.
9. Opłata startowa za uczestnictwo w biegu 30 zł. WPŁATA NA KONTO
70 1090 2011 0000 0001 1435 2530 Bank Zachodni WBK TYTUŁ WPLATY MUSI ZAWIERAĆ: 1TP 10. Opłaty na konto SPLA przyjmowane będą do.10. 09. 2012 Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 05.09.2012, organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze. 11. Zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej po wpłacie na konto opłaty startowej. Zgłoszenie się nie jest równoznaczne z umieszczeniem na liście startowej.
12. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.

VII. ZGŁOSZENIA
13. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: www.spla.com.pl.
14. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w biurze zawodów w dniu 15.09.2012 parking za hotelem PIRAMIDA czynne w godzinach 10.00 - 20.00 oraz w dniu zawodów 16.09.2012 w godzinach: 9.00 – 11.45

VIII. NAGRODY I KLASYFIKACJE
1. Za ukończenie biegu, każdy uczestnik otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
2. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 (mężczyźni) i 1-6 (kobiety) w biegu głównym, otrzymają nagrody pieniężne (netto).
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 (mężczyźni) i 1-6 (kobiety) w biegu głównym, nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
3. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych - kobiet i mężczyzn przewidziane są medale oraz nagrody rzeczowe.
4. Nagrody rzeczowe otrzymają również:
- najstarszy uczestnik i uczestniczka
- najlepszy zawodnik i zawodniczka – mieszkańcy Tychów

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach.
• klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet
• klasyfikacje wiekowe

KOBIETY
18 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 lat i starsze
MĘŻCZYŹNI
18 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 – 59 lat
60 – 69 lat
70 lat i starsi

X. PROGRAM BIEGU
9.00 - 11.45 Biuro Zawodów – wydawanie pakietów startowych
12.30 - Start do półmaratonu
ok. 15:20 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród POSIŁEK – po ukończeniu przez uczestnika biegu

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
3. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
5. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
6. Po zakończeniu biegu może być prowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
7. DEPOZYT UBRANIOWY: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie .
8. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
9. I Półmaraton Tyski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika .

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19