Gdańsk Biega na Piątkę

Dane podstawowe

Termin
2016-10-16
Dystans
5 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
Gdańsk Biega na Piątkę
Limit uczestników
1000

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Miasto
Gdańsk
Adres
Żaglowa 11

Opis

 

Gdańsk Biega na Piątkę, to impreza towarzysząca AmberExpo Półmaraton Gdańsk. 
Bieg rozpocznie się dokładnie w tym samym miejscu, na wysokości centrum wystawienniczego AmberExpo (ul. Żaglowa 11, Gdańsk) oraz o tej samej godzinie (09:00) co półmaraton, lecz zawodnicy pobiegną w przeciwną stronę. Szczegóły trasy pojawią się niebawem na oficjalnej stronie internetowej zawodów, będzie to jedna pętla, przebiegająca między innymi w pobliżu Stadionu Energa. Meta znajdować się będzie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie meta półmaratonu, czyli w hali centrum wystawienniczego AmberExpo

Gdańsk Biega na Piątkę, to impreza towarzysząca AmberExpo Półmaraton Gdańsk. 

Bieg rozpocznie się dokładnie w tym samym miejscu, na wysokości centrum wystawienniczego AmberExpo (ul. Żaglowa 11, Gdańsk) oraz o tej samej godzinie (09:00) co półmaraton, lecz zawodnicy pobiegną w przeciwną stronę. Szczegóły trasy pojawią się niebawem na oficjalnej stronie internetowej zawodów, będzie to jedna pętla, przebiegająca między innymi w pobliżu Stadionu Energa. Meta znajdować się będzie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie meta półmaratonu, czyli w hali centrum wystawienniczego AmberExpo.

 

Regulamin

Regulamin

„GDAŃSK BIEGA NA PIĄTKĘ”

DYSTAN 5 KM
GDAŃSK, 16.10.2016 r.

I. ORGANIZATORZY
1. AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku
2. LABOSPORT Polska
3. Miasto Gdańsk

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Gdańska w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gdańska i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Start „Gdańsk Biega na Piątkę” rozpocznie się w dniu 16.10.2016 r. (niedziela) o godz. 9:00, w przeciwnym kierunku do startu dystansu półmaratońskiego.
2. Start zawodów odbędzie się na ulicy Żaglowej, a meta zlokalizowana będzie w hali AMBEREXPO.
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonej strefie biegu na 5km.

IV. PROGRAM IMPREZY
Sobota, 15.10.2016
10:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
10:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
Niedziela, 16.10.2016
9:00 start „AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk” oraz „Gdańsk Biega na Piątkę” (ul. Żaglowa)
ok. 9:13 pierwsi zawodnicy z dystansu 5 km na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
ok. 9:30 pierwsi zawodnicy na wózkach na dystansie półmaratońskim na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
ok. 10:00 pierwsi zawodnicy na dystansie półmaratońskim na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
12:30 zamknięcie trasy wyścigu
12:30 ceremonia dekoracji (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
13:00 zakończenie AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

VI. DYSTANS I TRASA
1. „Gdańsk Biega na Piątkę” rozegrany zostanie na dystansie 5 km i zostanie przeprowadzony ulicami miasta Gdańsk.
2. Oznaczenia długości trasy, co 1km. Pomiar trasy – atest PZLA. Trasa płaska. Asfalt 100%.
3. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w powyższym limicie zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy zawodów. Limit czasu liczony jest od pierwszego strzału startera. W przypadku klasyfikacji generalnej kobiet i klasyfikacji generalnej mężczyzn obowiązuje czas brutto, natomiast w przypadku kategorii wiekowych obowiązuje czas netto.

VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów znajdować się będzie w AMBEREXPO, w hali C przy ul. Żaglowej 11 i będzie czynne w dniu 15.10.2016 r. w godzinach 10:00-20:00.
2. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
3. Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości oraz karty zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać dwa tygodnie przez zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl .
4. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez inną osobę na podstawie kserokopii dowodu osobistego zawodnika oraz podpisanej karty zawodnika przez startującego w zawodach zarówno pod oświadczeniem o starcie z własnej woli jak i pod upoważnieniem do wydania pakietu wskazanej osobie.

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. Na trasie wyścigu na 5km będzie znajdować się jeden punkt odświeżania, który będzie dostępny za metą.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.

XI. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 16 Juniorki młodsze (16-17 lat)
K 18 Juniorki (18-19 lat)
M 20 (20-29 lat)
M 30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50 (50-59 lat)
M60 (60 lat i starsze)

2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
M (generalna kobiet)
M 16 Juniorzy młodsi (16-17 lat)
M 18 Juniorzy (18-19 lat)
M 20 (20-29 lat)
M 30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50 (50-59 lat)
M60 (60 lat i starsi)

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

XI. NAGRODY
1. W „Gdańsk Biega na Piątkę” pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki.
2. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn przewidziane są nagrody rzeczowe.
3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
4. Każdy zawodnik, który ukończy „Gdańsk Biega na Piątkę” otrzyma okolicznościowy medal.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat, zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy, uiściły opłatę startową i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli.
2. Osoby niepełnoletnie winny przedstawić pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

XIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do „Gdańsk biega na piątkę” będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.polmaratongdansk.pl . Wchodząc na stronę imprezy www.polmaratongdansk.pl i klikając w menu „BIEG NA PIĄTKĘ” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl .
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl .
3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
5. Po wniesieniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
7. Obowiązuje limit 1000 uczestników w „Gdańsk Biega na Piątkę”.
10. W przypadku osiągnięcia limitu 1000 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
11. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 14.10.2016, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej będzie możliwe wyłącznie w biurze zawodów.

XIV. WPISOWE
1. W „Gdańsk Biega na Piątkę” obowiązują opłaty w wysokości:
30 PLN płatne do 31.08.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki)
50 PLN płatne do 31.08.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy z koszulką techniczną)
40 PLN płatne do 07.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki)
60 PLN płatne do 07.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy z koszulką techniczną)
70 PLN płatne do 14.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki) – wymagane potwierdzenie przelewu przy odbiorze pakietu
70 PLN płatne w dniu 15.10.2016 w biurze zawodów (pakiet startowy bez koszulki)
2. Termin wpłaty rozumiany jest, jako data przyjścia przelewu na konto Organizatora.
3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
LABOSPORT Polska s.c.
ul. Szmaragdowa 12
82-300 Elbląg – Gronowo Górne
PKO BP 34 1020 1752 0000 0802 0160 6151
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, Gdańsk Biega na Piątkę 2016”.
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej.
6. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 16 września 2016 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
7. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki przez formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej imprezy www.polmaratongdansk.pl w dziale „KONTAKT” -> „FORMULARZ KONTAKTOWY”.
8. Dokonując zgłoszenia na zawody, zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska s.c., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
9. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy „Gdańsk Biega na Piątkę”.

XV. WYNIKI
1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.polmaratongdansk.pl oraz na www.startlist.pl do 24 godzin od startu zawodników.
2. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów, najpóźniej 24 października 2016 roku.
3. W wynikach będzie podany czas netto oraz czas brutto, który jest jednocześnie czasem końcowym.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników „Gdańsk Biega na Piątkę” będą przetwarzane w celach promocji i przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników „Gdańsk Biega na Piątkę” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator, który ma prawo przekazać dane osobowe Sponsorom imprezy. W wypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Sponsorowi przez Organizatora, Strony zawrą stosowną umowę, w której Sponsor zobowiąże się do przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zapewnią odpowiedni poziomu ochrony tych danych, stosownie do ich rodzaju i sposobu przetwarzania.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w „Gdańsk Biega na Piątkę” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w „Gdańsk Biega na Piątkę”. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z „Gdańsk Biega na Piątkę” należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „Gdańsk Biega na Piątkę – reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące „Gdańsk Biega na Piątkę” Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących „Gdańsk Biega na Piątkę” będzie ostateczna.
XVIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 15.10.2016 r. o godz. 20:00.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.
3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy i agrafki, okolicznościowy T-shirt (opcjonalnie) oraz posiłek po zawodach, a każda osoba, która ukończy „Gdańsk Biega na Piątkę” otrzyma medal ukończenia zawodów.
5. Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
6. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
7. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
9. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.
12. W „Gdańsk Biega na Piątkę” nie będą wymagane licencje PZLA.
13. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
14. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
15. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
16. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
17. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora..

 

Koszty

 

30 PLN płatne do 31.08.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki)
50 PLN płatne do 31.08.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy z koszulką techniczną)
40 PLN płatne do 07.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki)
60 PLN płatne do 07.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy z koszulką techniczną)
70 PLN płatne do 14.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki) – wymagane potwierdzenie przelewu przy odbiorze pakietu
70 PLN płatne w dniu 15.10.2016 w biurze zawodów (pakiet startowy bez koszulki)
Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
LABOSPORT Polska s.c.
ul. Szmaragdowa 12
82-300 Elbląg – Gronowo Górne
PKO BP 34 1020 1752 0000 0802 0160 6151
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, Gdańsk Biega na Piątkę 2016″.

30 PLN płatne do 31.08.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki)

50 PLN płatne do 31.08.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy z koszulką techniczną)

40 PLN płatne do 07.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki)

60 PLN płatne do 07.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy z koszulką techniczną)

70 PLN płatne do 14.10.2016 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki) – wymagane potwierdzenie przelewu przy odbiorze pakietu

70 PLN płatne w dniu 15.10.2016 w biurze zawodów (pakiet startowy bez koszulki)

 

Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:

LABOSPORT Polska s.c.

ul. Szmaragdowa 12

82-300 Elbląg – Gronowo Górne

PKO BP 34 1020 1752 0000 0802 0160 6151

BIC/SWIFT: BPKOPLPW

W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, Gdańsk Biega na Piątkę 2016″.

 

Harmonogram

 

Sobota, 15.10.2016
10:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
10:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
Niedziela, 16.10.2016
08:55 start zawodników na wózkach (ul. Żaglowa)
09:00 start AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk oraz „Gdańsk Biega na Piątkę” (ul. Żaglowa)
ok. 09:13 pierwsi zawodnicy z dystansu 5 km na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
ok. 09:30 pierwsi zawodnicy na wózkach (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
ok. 10:00 pierwsi zawodnicy na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
12:30 ceremonia dekoracji (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
12:30 zamknięcie trasy wyścigu
13:00 zakończenie AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

Sobota, 15.10.2016

10:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

10:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

 

Niedziela, 16.10.2016

08:55 start zawodników na wózkach (ul. Żaglowa)

09:00 start AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk oraz „Gdańsk Biega na Piątkę” (ul. Żaglowa)

ok. 09:13 pierwsi zawodnicy z dystansu 5 km na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

ok. 09:30 pierwsi zawodnicy na wózkach (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

ok. 10:00 pierwsi zawodnicy na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

12:30 ceremonia dekoracji (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

12:30 zamknięcie trasy wyścigu

13:00 zakończenie AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

 

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19