Daj piątaka na dzieciaka

Dane podstawowe

Termin
2015-09-12
Dystans
5 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
Daj piątaka na dzieciaka
Limit uczestników
1000

Logo

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Miasto
Łódź
Adres
Żabia 10/12

Opis

Bałuty Run to w tegorocznej edycji trzy kategorie biegowe:

loga kategori.002Daj piątaka na dzieciaka

Bieg główny to dystans 5 km dla biegaczy powyżej 12 r. ż. Trasę wyznaczyliśmy tak, abyście mogli zobaczyć wiele ciekawych miejsc związanych z historią Starych Bałut i choć przez chwilę poczuć atmosferę tej wyjątkowej dzielnicy. Jest to jedyny łódzki bieg na 5 km z atestem PZLA. 

W tym roku mamy przygotowany specjalny pakiet startowy dla grup biegowych. Jeśli biegniecie w minimum 5 osób, każdemu z grupy urywamypiątaka

start: godz. 17.00
pakiet startowy indywidualny: 50 zł
pakiet startowy dla grup pow. 5 osób: 45 zł / osoba
wymagania: zgoda prawnych opiekunów dla osób niepełnoletnich (zgoda)
zapisy: tutaj dla biegaczy indywidualnych i tutaj dla grup biegowych

pakiet startowy obejmuje: numer startowy / koszulkę biegu / certyfikat / może też będziemy mieć niespodzianki…?

loga kategori.001Mały Cwaniak

Bieg na dystansie 500 m, dla aktywnych dzieciaków od 5 do 11 lat. Nie za długi, nie za krótki, w sam raz dla każdego walecznego malucha. 

start: 16.00
wpisowe: brak
wymagania: zgoda prawnych opiekunów (zgoda)
zapisy: tutaj

loga kategori.003Wózki w biegu

Dystans 500 m dedykowany pełnoletnim osobom niepełnosprawnym. Nieważne, jak pobiegniecie – samodzielnie, na wózku, o kulach czy z opiekunem. Ważne, żebyście stanęli do rywalizacji i dobrze się przy tym bawili! 

start: 16.30
wpisowe: brak
zapisy: tutaj

Off Bałutyloga kategori.004

Bieg powstał na waszą prośbę! Jest dla tych wszystkich, którzy chcą się włączyć w naszą akcję, ale z różnych powodów nie mogą we wrześniu przyjechać do Łodzi.

Pobiegnijcie z nami w jakimkolwiek miejscu Polski i świata: w Nowym Jorku, w Sydney, w Kołobrzegu czy Sanoku.  

Jak wziąć udział?

 • wybierz pakiet startowy: mini mini 5 zł / midi: 25 zł / maxi full 50 zł
 • zarejestruj się tutaj
 • czekaj, aż przyślemy ci twój pakiet (tylko dla midi i maxi full)
 • biegnij z nami piątaka 12 września (pamiętaj, aby zarejestrować swój bieg np. przez używaną przez ciebie aplikację!)
 • pochwal się swoim wynikiem na naszym fanpage’u

Regulamin

Regulamin

waskie.001Bieg charytatywny „Daj piątaka na dzieciaka”

 1. CELE IMPREZY:
  a. Środki zebrane podczas biegu, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu
  na plac zabaw dla podopiecznych Fundacji „Kolorowy Świat”
  b. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako prostej formy aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych.
  c. Promocja Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, na terenie którego będzie znajdować się start i meta biegu.
 2. ORGANIZATORZY IMPREZY
  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
 3. TERMIN I MIEJSCE
  Data: 12 wrzesień 2015 roku (sobota)
  Start biegu: godzina 17.00
  Odbiór pakietów: w godzinach 14:00 –16:30
  Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12
  Dystans: 5 km
  Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi.
 4. BIURO ZAWODÓW
  a. Biuro będzie zlokalizowane w Łodzi na ul. Żabiej 10/12.
  b. W biurze zawodów będą dostępne pakiety startowe.
  c. Na miejscu będzie możliwość skorzystania z przebieralni i szatni.
  d. Istnieje też możliwość pozostawienia depozytu.
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU
  a. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 12 września 2015 roku ukończy 12 lat. Warunkiem udziału w biegu jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy w wieku 12-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub opiekunów, z ich podpisem oraz nr PESEL.
  b. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani
  w biurze zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy).
  c. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu, zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, z kijami Nordic Walking i trekkingowymi oraz biegnących ze zwierzętami.
  d. Wszyscy zawodnicy zobowiązują się akceptować i przestrzegać regulamin biegu oraz przepisy PZLA.
  e. Weryfikacja zawodników w biurze zawodów odbędzie się w dniu
  12 września 2015 roku w godzinach od 14:00 do 16:30
 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
  a. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej: www.kolorowyswiat.org oraz www.dajpiataka.com.pl. Opłata startowa w wysokości 50 zł od biegacza przyjmowana będzie przelewem na nr konta Fundacji: 75 8784 0003 0005 0010 4260 0202.
  b. Obowiązuje limit uczestników biegu: 500 osób. Zapisy zostaną zamknięte w dniu 15 sierpnia 2015 roku. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.
  c. Link do formularza zapisów będzie aktywny od dnia 20 czerwca 2015 r. Zgłoszenia będą też przyjmowane od zawodników osobiście w biurze zawodów w dniach 20 czerwca do 15 sierpnia 2015 r. w godzinach od 8:00
  do 16.00.
  d. Opłata startowa przy rejestracji za pomocą formularza wynosi 50 zł(pięćdziesiąt złotych). Opłata startowa zostanie w całości przekazana na działalność statutową Fundacji „Kolorowy Świat”.
  e. Wpłacona opłata startowa nie będzie zwracana.
  f. Opłata startowa powinna być uiszczona do 5 dni od zapisu zawodnika.
  Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
 7. PAKIET STARTOWY
  Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma pakiet startowy.
  Pakiet startowy obejmuje:
  a. numer startowy,                                                                                                           b. koszulkę,
  c. certyfikat,
  Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia pakietu startowego.
  Pakiety startowe będą dostępne w biurze zawodów w dniach 7-11 września 2015 roku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w dniu zawodów przy rejestracji, w godz. 14:00-16:30
 8. NAGRODY
  a. Wszyscy kończący bieg otrzymają pamiątkową cegiełkę.
  b. 50 pierwszych uczestników otrzyma pamiątkowe medale.
  c. Zwycięzca otrzyma pamiątkowy puchar.
 9. PRZEPISY KOŃCOWE
  a. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  b. Obowiązuje limit czasowy biegu: 1 godzina.
  c. Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietów startowych przez osoby wypełniające formularz w dniu biegu.
  d. Organizator zapewnia uczestnikom biegu wodę na mecie oraz toalety.
  e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
  f. Każdy uczestnik biegu pokrywa koszty przejazdu we własnym zakresie.
  g. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
  h. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  i. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
  j. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  k. Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w czasie do 15 minut pozakończeniu biegu (tj. w godzinach 18:00-18:15) będą one natychmiast rozpatrywane przez organizatora po wniesieniu wadium w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu wadium nie będzie oddawane i przechodzi na działalność statutową Fundacji Kolorowy Świat
  l. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
  m. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników biegu w formie komunikatów pisemnych zamieszczonych na stronie www.dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem biegu.
  n. Zawodnicy uczestniczą w biegu na własną odpowiedzialność.
  o. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
  p. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
  r. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  s. Załącznikiem do regulaminu jest mapka z trasą biegu.

Bieg towarzyszący „Mały cwaniak”

 1. ORGANIZATORZY IMPREZY
  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
 2. CEL IMPREZY
  Promocja aktywności ruchowej wśród dzieci i osób niepełnosprawnych
 3. TERMIN I MIEJSCE
  Data: 12 wrzesień 2015 roku (sobota)
  Start biegu: godzina 16.00
  Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12
  Dystans: 0,5 km
  Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU
  a. Uczestnikiem biegu może zostać każde dziecko w wieku 5-11 lat. Warunkiem udziału w biegu jest obecność rodzica na starcie biegu. 
  b. Wszyscy zawodnicy wraz z rodzicem startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Rodzic podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy).
  c. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu, zabroniony jest udział dzieci poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami.
  d. Wszyscy zawodnicy zobowiązują się akceptować i przestrzegać regulamin biegu oraz przepisy PZLA.
  e. Weryfikacja zawodników w biurze zawodów odbędzie się w dniu
  12 września 2015 roku w godzinach od 15:00 do 15:45.
 5. NAGRODY
  a. Wszyscy kończący bieg otrzymają pamiątkową cegiełkę.

Bieg towarzyszący „Wózki w biegu”

 1. ORGANIZATORZY IMPREZY
  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
 2. CEL IMPREZY
  a. Promocja aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych.
  b. Propagowanie równości osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
 3. TERMIN I MIEJSCE
  Data: 12 wrzesień 2015 roku (sobota)
  Start biegu: godzina 16.30
  Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12
  Dystans: 0,5 km
  Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU
  a. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba niepełnosprawna, zarówno dziecko pod opieką dorosłego, jak i osoba dorosła. . 
  b. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Rodzic podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy).
  c. Wszyscy zawodnicy zobowiązują się akceptować i przestrzegać regulamin biegu.
  e. Weryfikacja zawodników w biurze zawodów odbędzie się w dniu
  12 września 2015 roku w godzinach od 15:30 do 16:15.
 5. NAGRODY
  a. Wszyscy kończący bieg otrzymają pamiątkową cegiełkę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem biegu:

Katarzyna Przybył
k.przybyl@kolorowyswiat.org
(42) 640 67 09

Koszty

Udział w biegu: 50 zł

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19