Bieg trzech kopców

Dane podstawowe

Termin
2010-10-03
Dystans
13 km
Kategoria
Bieg górski
Strona internetowa
Bieg trzech kopców

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Miasto
Kraków

Regulamin

 1. Cel imprezy 
  Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa i naszego regionu oraz zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi miasta.
 2. Termin i miejsce
  a. 3 października 2010 r. (niedziela)
  b. Zbiórka uczestników biegu w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Dembowskiego 12 w Krakowie w godz. od 7.30 do 10.00
  c. start godz.10.30 - pod Kopcem Krakusa ( Podgórze), meta pod Kopcem Piłsudskiego (Las Wolski).
 3. Organizator
  Gmina Miejska Kraków
  Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
 4. Dystans
  a. Długość trasy około 13 km. Różnica poziomów około 160 m.
  b. Trasa: Kopiec Krakusa (start), ul. Dembowskiego, Rynek Podgórski, Most Piłsudskiego, bulwary Wisły, ul. Św. Bronisławy al. Waszyngtona, Kopiec Kościuszki, Las Wolski, Kopiec Piłsudskiego (meta).
  c. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu tj. do godz. 13.00
 5. 5. Warunki uczestnictwa
  a. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  b. W biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni urodzeni w roku 1993 i starsi.
  c. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
  d. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
  e. Opłata startowa wynosi 20 zł
  f. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60 roku życia.
  g. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
 6. Zgłoszenia uczestnictwa
  a. Do dnia 30 września 2010 r. zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy na stronie biegu.
  b. Wpłaty można dokonać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego lub na konto:
  Odbiorca:
  Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
  Bank Pekao S.A. o/Kraków
  19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
  Tytuł przelewu: \"Opłata startowa Bieg Trzech Kopców za ....\" w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika
  c. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dowód wpłaty.
  d. Zgłoszenia i wpłaty w dniu 3 października 2010 r. w godz. od 7.30 do 9.30 w Biurze Zawodów - Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12, Kraków (rejon startu biegu ).
 7. Klasyfikacja
  a. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii Open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
  17 - 19 lat
  20 - 29 lat
  30 - 39 lat
  40 - 49 lat
  50 - 59 lat
  60 - 69 lat
  70 i więcej lat

  odrębnie dla kobiet i mężczyzn.
 8. Nagrody
  a. W kategorii Open nagrody otrzymują zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I-VI Wartość nagród dla kobiet i mężczyzn jest identyczna i wynosi: WKRÓTCE
  b. W kategoriach wiekowych nagrody otrzymują kobiety i mężczyźni, którzy zajmą miejsca od I do III: WKRÓTCE
  c. Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii Open biorą udział w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych. WKRÓTCE
 9. Świadczenia organizatora
  a. Organizator zapewnia pakiet startowy, medal, dyplom i posiłek na mecie dla pierwszych 800 osób.
  b. Pakiet startowy zawiera: koszulkę, numer startowy, worek na bagaż osobisty do przechowalni, wodę mineralną oraz gorący posiłek na mecie.
  c. Zawodnicy kończący bieg zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie medal pamiątkowy..
  e. Trasa biegu będzie oznakowana.
  f. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
 10. Uwagi końcowe
  a. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  b. Wszyscy zawodnicy powinni startować w otrzymanych koszulkach.
  c. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
  d. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
  e. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  f. Uczestnicy Biegu muszą się stosować do niniejszego regulaminu oraz przepisów PZLA.
  g. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
  h. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej przed startem.

  U W A G A !
  Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków . Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Koszty

Opłata startowa wynosi 20 zł.
Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60 roku życia.

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19