Bieg o Koronę Dąbrówki

Dane podstawowe

Termin
2011-05-29
Dystans
8.6 km
Kategoria

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Miasto
Dąbrówka
Adres
ul. Parkowa

Regulamin

 1. CEL IMPREZY
  • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
  • Promocja Gminy Dopiewo, aktywizacja mieszkańców miejscowości Dąbrówka, integracja społeczeństwa
 2. ORGANIZATOR
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie
 3. SPONSOR STRATEGICZNY
  • Nickel Development Sp. z o.o.
 4. PARTNERZY
  • Rada Sołecka Sołectwa Dąbrówka
  • Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie
  • Nadleśnictwo Konstantynowo
 5. TERMIN I MIEJSCE
  • Zawody odbędą się 29 maja /niedziela/ 2011 roku.
  • Start do biegu głównego / o godzinie 12.00
  • Start nordic walking o godzinie 12.05
  • Biegi dziecięce 10.30 – 11.40
  • Start i meta: Dąbrówka ul. Parkowa
 6. TRASA I DYSTANS
  • Bieg główny – 8,6 km
  • Marsz nordic walking – 6,4 km
  • Biegi dziecięce i młodzieżowe od 200 – 1 000 metrów
  • Znakowanie trasy co 1 kilometr
 7. WARUNKI UCZESTNICTWA

  Uczestnikiem biegów i marszu nordic walking może zostać każda osoba, która wyrazi chęć udziału w imprezie, dokona opłatę startową (nie dotyczy dzieci), wypisze kartę zgłoszeniową.
  Warunkiem udziału w biegu głównym i marszu nordic walking będzie oświadczenie uczestnika, że stan jego zdrowia pozwala na udział w zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność.
  Dzieci biorące udział w zawodach wystartują pod warunkiem złożenia przez rodziców lub pełnoprawnych opiekunów pisemnej zgody i oświadczeń o stanie zdrowia dziecka.
  Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów co najmniej na 30 minut przed startem.
  Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych. Osoby niepełnosprawne muszą okazać dokument potwierdzający ich niepełnosprawność.

 8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

  Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną www.gosir.dopiewo.pl, osobiście w biurze GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
  Opłata wpisowa dotyczy tylko biegu głównego oraz marszu nordic walking
  I termin do 28 maja – 10,00 złotych
  Na miejscu w dniu zawodów – 15,00 złotych
  Wpłata na rachunek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie nr rachunku 32 9043 1012 2012 0027 5235 0002

 9. KLASYFIKACJA

  W zawodach będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  Klasyfikacja generalna K/M
  Kategorie wiekowe K/M
  Zwycięzcy klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w kategoriach wiekowych.
  Najstarszy uczestnik – mieszkaniec Gminy Dopiewo biegu głównego
  Najstarszy uczestnik – mieszkaniec Gminy Dopiewo marszu nordic walking

 10. KATEGORIE WIEKOWE

  Bieg główny – 8,6 km
  M/K 16 /16-19 lat/ - 1995-1992
  M/K 20 /20-39 lat/ - 1991 - 1972
  M/K 40 /40-49 lat/ - 1971 – 1962
  M/K 50 /50-59 lat/ - 1961 – 1952
  M/K 60 /60+/- 1951 i starsi
  Dopuszcza się udział w biegu osób niepełnosprawnych bez podziału na kategorie
  Marsz nordic walking – 6,4 km
  M/K 20 /16 – 39 lat/ 1995 – 1972
  M/K 40 /40-49 lat/ - 1971 – 1962
  M/K 50 /50-59 lat/ - 1961 – 1952
  M/K 60 /60-69 lat/- 1951 – 1942
  M/K 70 /70 lat i starsi/ - 1941 i starsi
  Dopuszcza się udział w biegu osób niepełnosprawnych bez podziału na kategorie
  Biegi dziecięce i młodzieżowe od 200 – 1 000 metrów
  D/C 6 – urodzone do 2005 roku włącznie – 200m
  D/C 7 /7– 8 lat/ – 2004–2003 – 400 m
  D/C 9 /9 – 10 lat/ – 2002–2001 – 600 m
  D/C 11 /11–12 lat/ – 2000–1998 – 800 m
  D/C 13 /13–15 lat/ – 1997–1996 – 1000 m
  Dopuszcza się udział w biegu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kategoriach jak wyżej.

 11. NAGRODY

  Nagrody rzeczowe
  Pamiątkowy oryginalny medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg główny
  Pamiątkowy medal dla wszystkich którzy ukończą marsz nordic walking
  Pamiątkowe złote medale dla dzieci i młodzieży za udział i miejsca.

 12. ŻYWIENIE

  Woda na trasie biegowej i nordic walking
  Woda i posiłek regeneracyjny na mecie.
  Punkty gastronomiczne w okolicy startu i mety

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
  Organizator zapewnia opiekę medyczną /start i meta/
  Organizator zapewnia toalety.
  Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni, depozytów.
  Każdy uczestnik biegu głównego oraz marszu nordic walking otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach. Każdego uczestnika obowiązuje ubiór sportowy.
  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 14. KONTAKT DO ORGANIZATORA

  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, Tel/fax 61 8148 262
  Marcin NAPIERAŁA Tel. 512 39 15 15, e-mail: napierala@dopiewo.pl

Koszty

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną www.gosir.dopiewo.pl, osobiście w biurze GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
Opłata wpisowa dotyczy tylko biegu głównego oraz marszu nordic walking
I termin do 28 maja – 10,00 złotych
Na miejscu w dniu zawodów – 15,00 złotych
Wpłata na rachunek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie nr rachunku 32 9043 1012 2012 0027 5235 0002

Harmonogram

Harmonogram biegów

Godz. 10.30

 1. Biegi dziecięce i młodzieżowe
  • g. 10.30 - start D7 – 400 metrów (7-8 lat dziewczęta)
  • g. 10.35 – start C7 – 400 metrów (7-8 lat chłopcy)
  • g. 10.40 – start D9 – 600 metrów (9-10 lat dziewczęta)
  • g. 10.45 – start C9 – 600 metrów (9-10 lat chłopcy)
  • g. 10.55 – start wspólny D/C 6 – 200 metrów (dziewczęta i chłopcy 6 lat i młodsze)

  uczestnicy powyższych biegów medale otrzymują po przebiegnięciu dystansu

  • g. 11.10 – start D11 – 800 metrów (11-12 lat dziewczęta)
  • g. 11. 20 – start C11 – 800 metrów (11-12 lat chłopcy)
  • g. 11.30 – start D13 – 1000 metrów (13-15 lat dziewczęta)
  • g. 11.40 – start C13 – 1000 metrów (13-15 lat chłopcy)
  • g. 11.45 dekoracje zwycięzców powyższych kategorii w kolejności D11, C11, D13, D14.

  Uwaga!
  W kat. D/C6; D/C7; D/C9 – wszyscy startujący otrzymują złote medale
  W kat. D/C11 i D/C13 – nagradzana jest pierwsza trójka

 2. Godz. 12.00
  Bieg główny

  g. 12.00 - start wspólny do biegu głównego – 8,6 km
  Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymują pamiątkowy medal po przebiegnięciu linii mety.

 3. Wyścig nordic walking

  g. 12.05 – start wspólny do wyścigu nordic walking – 6,4 km

  Wszyscy, którzy ukończą wyścig otrzymują pamiątkowy medal po przejściu linii mety.

Ok. godz. 13.30 – 14.00

Ceremonie dekoracji zwycięzców w klasyfikacjach generalnych i w kategoriach wiekowych

Ok. godz. 15.00

Zakończenie imprezy

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19