ALTUS CUP Mistrzostwa Polski w biegu po schodach

Dane podstawowe

Termin
2011-11-27
Dystans
0 km
Kategoria
Bieg górski

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Miasto
Katowice

Regulamin

 1. ORGANIZATOR:
  • Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.1Maja 7 tel. 605 049 056, email: gorskiebieganie@wp.pl
 2. CEL:
  • Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa
  • Upowszechnianie biegania po schodach jako najprostszej formy ruchu
  • Organizacja Mistrzostw Polski Straży Pożarnej w biegu po schodach
  • Organizacjia Mistrzostw Polski w biegu po schodach.
 3. TERMIN I MIEJSCE:
  • Bieg odbędzie się w dniu 27 listopada 2011 roku
  • Start nastąpi o godz. 12.00 obok budynku Altus
  • Meta biegu znajduje się na 30 piętrze
 4. DYSTANS:
  • Bieg na 30 piętro
 5. KATEGORIE WIEKOWE:
  • Juniorki i Juniorzy rocznik 1995 – 1992
  • Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
  • Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
 6. PRAWO UCZESTNICTWA:
  • Do udziału w biegu po schodach mają prawo wszyscy chętni od rocznika 1995 i starsi legitymujący się dobrym stanem zdrowia i posiadający aktualne badania lekarskie. Młodzież poniżej 18 roku życia zgodę rodziców lub kierownika ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest podpisanie karty uczestnictwa w formularzy zgłoszeniowym w dniu zawodów.
 7. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
  • Zawodnik, który zgłosi się do 20 listopada na formularzu znajdującym się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl w zakładce Altus Cup i opłaci wpisowe otrzyma pamiątkową koszulkę.
  • W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  • Wpisowe w wysokości 50zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Biegów Górskich w Jastrzębiu-Zdroju ING Bank Śląski o/Jastrzębie 07 1050 1605 1000 0023 2488 6387 najpóźniej do 20 listopada 2011 roku z dopiskiem bieg po schodach natomiast po tym terminie wpisowe wynosi 70zł.
  • W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.
 8. BIURO ZAWODÓW:
  • Biuro zawodów znajduje się w budynku Altusa w Katowicach ul. Uniwersytecka i będzie czynne w dniu zawodów 27 listopada od godz. 8.30 – 11.00
 9. NAGRODY:
  • W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn od I – III miejsca puchary i nagrody pieniężne.
  • W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn w Mistrzostwach Polski od I - III miejsca puchary, medale, dyplomy, a w kategoriach wiekowych od I – III miejsca statuetki
  • Wszyscy uczestnicy w biegu głównym otrzymują po ukończeniu biegu napoje, pamiątkowe medale oraz biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród min: odżywek i sprzętu sportowego
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin
  • Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego na konto SBG.
  • Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
  • Organizator nie zapewnia natrysków.
  • Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora
  • Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby i analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobic w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 7
  • Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
  • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator

Koszty

 • Zawodnik, który zgłosi się do 20 listopada na formularzu znajdującym się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl w zakładce Altus Cup i opłaci wpisowe otrzyma pamiątkową koszulkę.
 • W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 • Wpisowe w wysokości 50zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Biegów Górskich w Jastrzębiu-Zdroju ING Bank Śląski o/Jastrzębie 07 1050 1605 1000 0023 2488 6387 najpóźniej do 20 listopada 2011 roku z dopiskiem bieg po schodach natomiast po tym terminie wpisowe wynosi 70zł.
 • W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19