44 Dwumaraton Bydgoski

Dane podstawowe

Termin
2011-12-11
Dystans
42.195 km
Kategoria
Bieg uliczny/przełajowy
Strona internetowa
44 Dwumaraton Bydgoski

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Miasto
Bydgoszcz

Regulamin

REGULAMIN
XXII imprezy cyklu Dwumaraton Bydgoski
43. bieg cyklu DWUMARATON BYDGOSKI – 10.12.2011 r.
44. bieg cyklu DWUMARATON BYDGOSKI – 11.12.2011 r.
 1. CEL
  • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu i czynnego wypoczynku,
  • propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych terenów przyległych do zabytkowego Starego Kanału Bydgoskiego,
  • integracja środowiska biegowego.
 2. ORGANIZATOR
  • K.S. Gwiazda, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45,
  • grupa koleżeńska skupiająca miłośników biegów długodystansowych nad Starym Kanałem Bydgoskim.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  • 43. bieg cyklu Dwumaraton Bydgoski - sobota, 10.12.2011 r. godzina 11.00,
  • 44. bieg cyklu Dwumaraton Bydgoski - niedziela, 11.12.2011 r. godzina 08.00,
  • zakończenie Dwumaratonu Bydgoskiego - niedziela, 11.12.2011 r. godzina 14.00,
  • biuro zawodów - K.S. Gwiazda, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45.
 4. TRASA
  • prowadzi alejkami parkowymi o zróżnicowanej nawierzchni, wokół Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,22 km),
  • od śluzy nr VI - ul. Bronikowskiego, przez śluzę nr V - ul. Czarna Droga, do śluzy nr IV - ul. Wrocławska,
  • początek po południowej stronie, powrót po północnej stronie kanału Bulwarem Sebastiana Malinowskiego,
  • trasa jest dokładnie wymierzona lecz nie posiada atestu.
 5. DYSTANS
  • maraton (10 okrążeń),
  • półmaraton (5 okrążeń),
  • inne dystanse, stanowiące wielokrotność pętli 4,22 km, po uzyskaniu indywidualnej zgody organizatora,
  • łączny dystans dwóch biegów nie może być dłuższy od dwukrotności maratonu (20 okrążeń),
  • limit czasu dla każdego biegu wynosi 6 godzin i w drodze wyjątku może być wydłużony przez organizatora.
 6. UCZESTNICTWO
  • w biegu na dystansie maratonu lub półmaratonu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu ukończą 18 lat,
  • w biegu na dystansie półmaratonu lub krótszym, za zgodą rodziców lub opiekunów, mogą uczestniczyć również osoby, które do dnia startu ukończą 16 lat,
  • osobom, które do dnia startu ukończą 18 lat w biegu może towarzyszyć pies, przy czym za sposób i skutki zachowania zwierzęcia wyłączną odpowiedzialność ponosi jego opiekun,
  • do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.
 7. ZGŁOSZENIA
  • zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię zawodnika oraz płeć i datę urodzenia,
  • zgłoszenie może zawierać nazwę klubu lub organizacji reprezentowanej przez zawodnika oraz dane teleadresowe,
  • zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez formularz na stronie Dwumaratonu Bydgoskiego ,
  • wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu,
  • termin zgłoszeń upływa w piątek, 2 grudnia 2011 r.
  • weryfikacja zawodników w biurze K.S. Gwiazda przed biegiem, w sobotę od godz. 9.00 do godz. 10.30 i w niedzielę od godz. 7.00 do godz. 7.30.
 8. WPISOWE
  • płatne na rachunek bankowy
   K.S. Gwiazda w Banku Pocztowym S.A. I/O. Bydgoszcz
   nr 13 1320 1117 2047 1787 2000 0001
   w kwocie:
   • za dwa biegi cyklu - 50 PLN,
   • za jeden bieg cyklu - 30 PLN,
  • termin wpłat upływa w piątek, 2 grudnia 2011 r.
  • wpisowe opłacone po terminie lub w biurze zawodów zwiększa się o 100%.
 9. ŚWIADCZENIA
  • uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • podczas biegu opiekę medyczną nad uczestnikami sprawują woluntariusze Maltańskiej Służby Medycznej,
  • na trasie biegu (co 4,22 km) organizator zapewnia napoje (woda, izotonik, herbata) oraz umożliwia wystawienie własnych odżywek,
  • po każdym biegu dla uczestników przygotowany będzie ciepły posiłek,
  • organizator zapewnia bezpłatne noclegi na sali K.S. Gwiazda od piątku do niedzieli, udostępnione będą materace, zalecany jest własny śpiwór,
  • szatnie i prysznice zabezpieczone w K.S. Gwiazda.
 10. KLASYFIKACJE I NAGRODY
  • klasyfikacja generalna każdego Maratonu i Dwumaratonu Bydgoskiego,
  • klasyfikacja generalna, kobiet i mężczyzn cyklu Dwumaraton Bydgoski edycji 2011/2012 (obejmująca 10 biegów),
  • organizator nie przewiduje nagród za miejsca w klasyfikacjach,
  • osoby, które ukończą maraton otrzymają pamiątkowy upominek,
  • specjalnie uhonorowane zostaną osoby, które ukończą wszystkie biegi cyklu Dwumaraton Bydgoski edycji 2011/2012,
  • organizator umożliwi pobranie ze strony Dwumaratonu Bydgoskiego dyplomu dla każdego uczestnika biegu.
 11. INFORMACJE I KONTAKT
  • oficjalne informacje i wyniki będą publikowane na stronie Dwumaratonu Bydgoskiego ,
  • galeria zdjęć, informacje i relacja z imprezy dostępna na stronie POLSKIE Maratony.PL ,
  • dyskusja na forum serwisu biegajznami.pl w dziale poświęconym cyklowi,
  • kontakt z organizatorami przez e-mail: dwumaraton@dwumaraton.pl lub telefon 501-052-752.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg,
  • wszystkich startujących obowiązują aktualne badania lekarskie lub w razie ich braku podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,
  • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
  • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników przed biegiem,
  • w ewentualnych kwestiach spornych, określenie sposobu rozstrzygnięcia oraz ostateczna decyzja naleźy do organizatora.

Koszty

 • płatne na rachunek bankowy
  K.S. Gwiazda w Banku Pocztowym S.A. I/O. Bydgoszcz
  nr 13 1320 1117 2047 1787 2000 0001
  w kwocie:
  • za dwa biegi cyklu - 50 PLN,
  • za jeden bieg cyklu - 30 PLN,
 • termin wpłat upływa w piątek, 2 grudnia 2011 r.
 • wpisowe opłacone po terminie lub w biurze zawodów zwiększa się o 100%.

Zapisy

 • zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię zawodnika oraz płeć i datę urodzenia,
 • zgłoszenie może zawierać nazwę klubu lub organizacji reprezentowanej przez zawodnika oraz dane teleadresowe,
 • zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez formularz na stronie Dwumaratonu Bydgoskiego ,
 • wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu,
 • termin zgłoszeń upływa w piątek, 2 grudnia 2011 r.
 • weryfikacja zawodników w biurze K.S. Gwiazda przed biegiem, w sobotę od godz. 9.00 do godz. 10.30 i w niedzielę od godz. 7.00 do godz. 7.30.

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19