4 Mróz Śrem Półmaraton

Dane podstawowe

Termin
2015-06-06
Dystans
21.1 km
Kategoria
Bieg uliczny
Limit uczestników
950

Logo

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Miasto
Śrem
Adres
Wojska Polskiego

Regulamin

Regulamin

4. Mróz Śrem Półmaraton

Regulamin
4. Mróz Śrem Półmaraton 
 
6 czerwca 2015, start: godz. 9:00
 
 I.         Cel
      Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
      Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
      Promocja Śremu.
 
II.        Organizatorzy
Organizator:
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem
e-mail: krzysztof.lewandowski@sremskisport.pl
tel. 887 888 214
 
Patron tytularny:
Gmina Śrem
 
Sponsor tytularny: 
Mróz S.A.
 
Partner organizacyjny:
Runner`s Power
 
III.        Termin i miejsce 
1.   Start: 6 czerwca 2015 (sobota) godz. 9:00, ul. Wojska Polskiego (przy stadionie).  
2.   Biuro zawodów:
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
ul. Jana Kochanowskiego 2
63-100 Śrem
czynne:
w piątek 5 czerwca 2015 r. w godz. 17.00 - 19.00
w sobotę 6 czerwca 2015 r. w godz. 7.00 – 8.00
3.   W sąsiedztwie biura zawodów znajdować się będą szatnie dla zawodników.
4.   Start i meta, wydawanie posiłków po biegu, dekoracja zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach oraz zakończenie imprezy odbędzie się przy ul. Wojska Polskiego.
 
IV.       Trasa Biegu
1.     Trasa o zróżnicowanym nachyleniu terenu, ulicami miasta i w okolicach Śremu, 1 pętla.
2.     Posiada atest PZLA.
3.     Na trasie znajduje się 6 punktów z napojami – woda i izotonik.
4.     Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny.
 
V.         Klasyfikacja
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
 

Kobiety Mężczyźni Liczba nagradzanych
w kategorii
K (Open) M (Open) 6
K18 (18-29) M18 (18-29)           3
K 30 (30-39) M30 (30-39)           3
K 40 (40-49) M40 (40-49)           3
K 50 (50-59) M50 (50-59)           3
K 60 (60-69) M60 (60-69)           3
K70 (70 i więcej) M70 (70 i więcej)   3

VI.     Pomiar czasu
1.     Pomiaru czasu i ustalenie kolejności dokona firma DATA SPORT za pomocą systemu aktywnych chipów zamocowanych w numerze startowym.
2.     Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
3.     Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika.
 
VII.    Nagrody i świadczenia dla zawodników
1.     Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do dnia 17 maja 2015 r. mają gwarantowany pakiet startowy.
2.     Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
3.     Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napój.
4.     Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
 

Miejsce Kobiety Mężczyźni
I Miejsce 1500 zł, puchar 1500 zł, puchar
II Miejsce 1100 zł, puchar 1100 zł, puchar
III Miejsce 800 zł, puchar 800 zł, puchar
IV Miejsce nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa
V Miejsce nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa
VI Miejsce nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa

5.     Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust.1 pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
6.     Uczestnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
7.     W kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
8.     Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
9.     Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu wezmą udział w konkursie z nagrodami.
10.  Klasyfikacja mieszkańców gminy Śrem:
a.    Nagradzane będą tylko osoby zamieszkałe na terenie gminy Śrem,
b.    Nagrody udzielone zostaną w dwóch kategoriach, kobiet i mężczyzn
c.    Osoby, które otrzymają nagrody w innych klasyfikacjach, również będą brani pod uwagę w tej klasyfikacji.
 
VIII.     Zgłoszenia do biegu
1.     Zgłoszeń można dokonywać:
a.   elektronicznie do dnia 5 czerwca 2015 r. do godz. 14:30 na stronie polmaraton.srem.pl,
b.   w Biurze Zawodów.
2.     Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.
 
IX.      Opłata startowa
1.      Opłata startowa wynosi:
a.    49 zł dla mieszkańców gminy Śrem, którzy dokonują zgłoszenia i wpłaty do 17 maja 2015 roku (pakiet startowy gwarantowany).
b.    60 zł dla osób spoza gminy Śrem, które dokonują zgłoszenia i wpłaty do 17 maja 2015 roku (pakiet startowy gwarantowany),
c.    80 zł dla osób, które dokonują zgłoszenia od 18 maja 2015 roku do dnia zawodów (pakiet startowy do wyczerpania).
Opłatę startową należy wpłacić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
2.     Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 950.
3.     Osoby dokonujące opłaty startowej w dniach od 1 do 6 czerwca są zobowiązane do okazania dokumentu wpłaty/przelewu w Biurze Zawodów.
4.      Na żądanie uczestnika organizator wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty dokonania wpłaty. Faktura VAT wystawiona zostanie na podmiot/osobę wpłacającą.
5.      Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów.
6.      Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.
7.      Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
8.      Koszty organizacyjne ponosi organizator.
9.      Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 
 
XI.     Warunki uczestnictwa
1.        Do startu dopuszczone zostaną osoby, które w dniu zawodów ukończyły 18-ty rok życia i zweryfikowały swoje dane w biurze zawodów.
2.        Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
3.        Każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
4.        Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
5.        Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 
XII.      Postanowienia końcowe
1.        Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stroniewww.polmaraton.srem.pl.
2.        Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w obiekcie sportowym przy ul. Staszica 1a w Śremie. Wymagany własny śpiwór i karimata.
3.        Zawody odb

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19