3. Grójecki Bieg Uliczny

Dane podstawowe

Termin
2013-09-21
Dystans
10 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
3. Grójecki Bieg Uliczny
Limit uczestników
250

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Miasto
Grójec
Adres
Piłsudskiego 49

Opis

REGULAMIN III GRÓJECKIEGO BIEGU ULICZNEGO POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC w dniu 21.09.2013 ROK

1. GŁÓWNY ORGANIZATOR 
Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze"
2. WSPÓŁORGANIZATORZY 
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BIEDRONKI” 
Stowarzyszenie SIG NOVUM
3.PARTNERZY 
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu 
Starostwo Powiatowe w Grójcu 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Grójec 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu 
Polski Związek Sportów Wrotkarskich 
Polski Związek Lekkiej Atletyki 
Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę 
Klub Sportowy VIKING 
Areszt Śledczy w Grójcu
3. CELE I ZADANIA 
- propagowanie zdrowego trybu życia; 
- popularyzacja biegania i jazdy szybkiej na wrotkach; 
- integracja środowiskowa, w tym integracja osób niepełnosprawnych 
intelektualnie; 
- profilaktyka uzależnień; 
- wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach 
wiekowych w biegach ulicznych i jeździe szybkiej na wrotkach; 
- kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.
4. TERMIN I MIEJSCE 
- bieg odbędzie się 21.09.2013 r. (sobota) 
• start biegu głównego -wrotkarze o 13:30, biegacze godzina 14:30 (po zakończeniu biegu przez wrotkarzy); 
• biegi dziecięce odbędą się w godzinach 12.00 – 13:30; 
- biuro zawodów w dniu imprezy będzie się znajdować na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grójcu, ul. Piłsudskiego 68; 
- trasa posiada atest PZLA i prowadzi ulicami: Piłsudskiego, Mickiewicza, Jana Pawła II, Sienkiewicza, Piłsudskiego; 
- start będzie na ul. Jana Pawła II, na wysokości PSP nr 1 w Grójcu, meta na ul. Piłsudskiego 51 na przeciwko UGiM Grójec.
5. DYSTANS I KATEGORIE WIEKOWE 
- bieg główny, rolkarze i biegacze 10km, 
- biegi dziecięce: 
a/ bieg krasnali (dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze ), wrotkarze i biegacze – 200m. 
b/ dzieci urodzone w latach 2004-2006 wrotkarze i biegacze – 300m. 
c/ dzieci urodzone w latach 2001-2003 wrotkarze i biegacze – 500m. 
d/ młodzież urodzona w latach 1998-2000 wrotkarze i biegacze – 1000m. 
e/ młodzież urodzona w latach 1996-1997 wrotkarze i biegacze – 2000m. 
- o starcie w poszczególnych grupach wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika.
6. LIMIT CZASU I UCZESTNIKÓW BIEGU GŁÓWNEGO 
- limit czasu dla biegu głównego rolkarze (10 km) to 50 minut. Po tym czasie rolkarze chcący kontynuować bieg zobowiązani są zatrzymać się i mogą kontynuować jazdę po starcie biegaczy ustępując im miejsca na trasie; 
- limit czasu dla biegu głównego biegacze (10 km) 2h godziny; 
- trasa biegu zostanie zamknięta o godzinie 16:30, osoby chcące kontynuować bieg zobowiązane są do zejścia z ulicy i mogą to zrobić na własną odpowiedzialność używając chodnika; 
- limit uczestników biegu głównego wynosi: 
50 wrotkarzy i 250 biegaczy.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Prawo startu w III Grójeckim Biegu Ulicznym mają osoby, które do dnia 21.09.2013 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie mające pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby niepełnosprawne intelektualnie powinny dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (np. zaświadczenie ze szkoły). Prawo startu w biegach dziecięcych mają osoby, które posiadają pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna 
Warunkiem udziału w biegu jest: 
Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania. 
Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu. 
Wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 
Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 
Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach 
i bilbordach. 
Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 13.09.2013 r. do godz.12.00 
- zapisy on line:
BIEG 
http://www.elektronicznezapisy.pl/events/874/starts/new 
WROTKARZE 
http://www.elektronicznezapisy.pl/events/875/starts/new
lub w dniu biegu w godzinach 09:30-12:00 w biurze zawodów na terenie PSP Nr 1 
w Grójcu, ul Piłsudskiego 68.
Organizator dopuszcza zwiększenie limitu uczestników. W tym przypadku pierwszych 300 osób otrzyma medale na mecie, a pozostałym uczestnikom zostaną dosłane w terminie późniejszym.
Opłata startowa: 
- biegi dziecięce zwolnione z opłaty ( prosimy o wcześniejsze zapisy); 
- bieg główny 10 km, wrotkarze i biegacze 
• do dnia 13.09.2013 r. - 30 zł (mieszkańcy powiatu grójeckiego 20 zł.) 
• w dniu zawodów - 40 zł (w biurze zawodów, mieszkańcy powiatu grójeckiego 30 zł.) 
- Rozliczenie opłat startowych przeprowadzane jest za pośrednictwem firmy GOOD TIME 
numer konta 10 1160 2202 0000 0001 9430 5495 z dopiskiem "BIEG GRÓJECKI" Imię i Nazwisko zawodnika
● bezpośrednio przed startem biegu w biurze zawodów w PSP. Nr 1 w Grójcu; ul. Piłsudskiego 68.
9. NAGRODY I KLASYFIKACJA 
- każdy uczestnik biegu głównego 10 km otrzyma pakiet startowy oraz 
pamiątkowy medal po ukończeniu biegu; 
- pierwszych trzech biegaczy i pierwszych trzech wrotkarzy biegu głównego 
w kategoriach kobiet i mężczyzn otrzyma puchar; 
- pierwszych trzech biegaczy i pierwszych trzech wrotkarzy z biegów 
dziecięcych w poszczególnych grupach wiekowych w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzyma medale; 
- medale będą też przyznane za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej; 
- niespodzianki od sponsorów, 
- poza klasyfikacją OPEN, przewidziano następujące klasyfikacje wiekowe: 
K 18-29 M 18-29 
K 30-39 M 30-39 
K 40-49 M 40-49 
K 50-59 M 50-59 
K 60-69 M 60-69 
K 70 i starsze M 70 i starsi.

Koszty

Opłata startowa: 
- biegi dziecięce zwolnione z opłaty (prosimy o wcześniejsze zapisy); 
- bieg główny 10 km, wrotkarze i biegacze 
• do dnia 13.09.2013 r. - 30 zł (mieszkańcy powiatu grójeckiego 20 zł.) 
• w dniu zawodów - 40 zł (w biurze zawodów, mieszkańcy powiatu grójeckiego 30 zł.) 

Zapisy

http://www.elektronicznezapisy.pl/events/874/starts/new

Harmonogram

- w godzinach 9:30-12:00 przyjmowanie zapisów do biegu głównego biegacze 
i wrotkarze; 
- w godzinach 12:00-13:30 przeprowadzenie biegów dziecięcych; 
- 13:30 start biegu 10 km na wrotkach; 
- 14:30 start biegu 10 km biegacze; 
- 13:30 – 14:00 dekoracja i wręczenie nagród w kategoriach dziecięcych; 
- 16:30 zakończenie biegu; 
- 16:30 dekoracja i wręczenie nagród zwycięzcom biegów głównych, zakończenie imprezy;

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19