24 Godzinny Bieg Plantami Jana Pawła II

Dane podstawowe

Termin
2011-05-28
Dystans
0 km
Kategoria
Bieg ultra

Logo

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Miasto
Rawicz
Adres
Targowa 1

Opis

Bieg polega na przebiegnięciu przez drużyny (w składzie od 8 do 10 osób) maksymalnej ilości okrążeń w ciągu 24 godzin. Trasa biegu, tworząca 2,8 kilometrową pętlę, przebiega po malowniczych dawnych umocnieniach obronnych, okalających stare miasto. Wały te, zwane obecnie Plantami, to przepiękny pas zieleni, kwitnących krzewów oraz drzew, stanowiący trasę spacerową i doskonały teren do uprawiania biegów czy Nordic Walking.

Regulamin

Regulamin

 

I. Cel imprezy:
1. Promocja Plant Rawickich Jana Pawła II i układu urbanistycznego Rawicza.
2. Promocja miasta Rawicza i Wielkopolski.
3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

II. Organizatorzy i Partnerzy:
Organizatorzy:
Urząd Miejski Gminy Rawicz,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
Dom Kulturyw Rawiczu.
Partnerzy:
Urząd Marszałkowski w Poznaniu
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki
Starostwo Powiatowe w Rawiczu,
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet Rawicz
Zarząd Gminny OSP,
ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
Gimnazjum w Sierakowie,
III. Termin i miejsce:
1. Bieg odbędzie się w dniach 28/29 maja 2011 r. Start przed Domem Kultury w Rawiczu.
2. Początek biegu dnia 28 maja 2011 r. o godz. 17:00. Zakończenie 29 maja 2011 r. o godz. 17:00.
3. Odprawa techniczna zawodników odbędzie się o godz.15:45 w biurze zawodów przy ulicy Targowa 1.
4. Trasa biegu przebiegać będzie po rawickich plantach dookoła miasta. Długość pętli 2.800 metrów.
5. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię szutrową, a 5 % asfaltową (przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic ).
6. Trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego.
7. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, w tym główny punkt kontrolny w rejonie startu/mety. Zawodnik skracający trasę spowoduje dyskwalifikację całej drużyny.
8. Bazy odpoczynkowe biegu będą zlokalizowane w parku Domu Kultury, na Targowisku, w Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum w Sierakowie. Dla każdej drużyny będzie zapewnione miejsce noclegowe, gdzie będzie można pozostawić rzeczy osobiste i odpocząć w przerwie między okrążeniami. Uczestnicy zobowiązani są do zabrania własnej karimaty i śpiwora!!
IV. Podział na kategorie:
Kat. I - roczniki 1997r.-1995r. (sztafeta 12 h)
1. Startuje młodzież szkolna ( roczniki 1997-1995) w biegu 12 godzinnym podzielonym na etapy:
I etap - 28 maja 2011r.; start 17:00, zakończenie 21:00.
II etap - 29 maja 2011r. start 9:00, zakończenie 17:00.
2. Drużyna składa się z 10 osób w sztafecie i opiekuna. .
3. Uczniowie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w biegu.
     Wzór listy dla opiekuna i zgody rodziców/opiekunów prawnych do pobrania w załącznikach.
Kat. II - roczniki 1994 r. -1991 r. (sztafeta 24 h)
1. Drużyna składa się od 8 do 10 zawodników i opiekuna.
2. Zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w biegu.
 Wzór listy dla opiekuna i zgody rodziców/opiekunów prawnych do pobrania w załącznikach.
Kat. III - open (sztafeta 24 h)
1.Drużyna składa się od 5 do 10 osób.
2. Dopuszcza się maksymalnie do dwóch osób niepełnoletnich w drużynie ale pod warunkiem, że jest sześciu zawodników pełnoletnich !
3. Zawodnicy niepełnoletni startujący w kategorii open muszą mieć opiekuna ( oświadczenie pisemne ), oraz pisemną zgodę rodziców /opiekunów prawnych na udział w zawodach ( do pobrania w załącznikach ).

V. Uczestnictwo:
1. Bieg ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych, młodzież szkolna i amatorzy.
2. Drużyny w kategorii II wystawiają sztafetę 8-10 osobową, a drużyny w kategorii open od 5 do 10 osób.
3. Drużyny mogą być mieszane.
4. Wszystkie drużyny muszą zostać zweryfikowane przed startem i odebrać numery startowe w dniu 28 maja 2011 r. w godz. 14:00 - 15:45.
5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej - Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
Sztafety szkolne(Kat.I i II ) muszą posiadać listę uczestników z podpisem opiekuna, pozwolenia rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach sportowych, legitymację szkolną.
5. Podczas weryfikacji zawodnik zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) znajdujący się na stronie internetowej www.biegpoplantach.pl wysłany pocztą na adres: Gminne Centrum Informacji i Dialogu Społecznego, ul Rynek 1, 63-900 Rawicz oraz na adres e-mail: biuro@biegpoplantach.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 30 kwietnia 2011 r.
2. Zmian w składach sztafet można dokonywać do dnia 19 maja 2011 r.
3. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej sztafety.
4. Organizator ustala limit startujących zespołów sztafetowych na: Kat. I - roczniki 1997 r.-1995 r. (sztafeta 12 h) - 20 zespołów; Kat. II - roczniki 1994 r. -1991 r. (sztafeta 24 h) - 15 zespołów; Kat. III - open (sztafeta 24 h) - 15 zespołów.
Decyduje kolejność zgłoszeń!
5. Opłata startowa wynosi 100zł dla zespołów w kat. open (kat. I i II bez opłat), którą należy wpłacić do 10 maja 2011 r. (po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do biegu) na konto Powiatowy Szkolny Związek Sportowy: BZ WBK / Oddział Rawicz 64 1090 1287 0000 0000 2802 3779 z dopiskiem \"opłata startowa bieg sztafetowy 24 h\".
6. Kontakt: Maciej Szymkowiak - nr tel. 519 518 574, e-mail: biuro@biegpoplantach.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VII. Klasyfikacja:
1. Generalna: bieg wygrywa sztafeta, która w ciągu 24 godzin pokona największą ilość okrążeń w Kat. II - roczniki 1994 r. -1991 r. i Kat. III- open.
2. Wśród drużyn sztafetowych w Kat. I - roczniki 1997 r.-1995 r. wygrywa ta, która w ciągu 12 godzin pokona największą ilość okrążeń.

VIII. Nagrody:
1. Nagrody finansowe dla drużyny za zajęcie miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej w Kat. III - open:
I miejsce 2.500 zł,
II miejsce 2.000.zł,
III miejsce 1.500 zł
2. Drużyny sztafetowe młodzieży szkolnej otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości dla całej drużyny:
Kat. I - roczniki 1997 r.-1995 r.
I miejsce 1200 zł
II miejsce 800 zł
III miejsce 400 zł
Kat. II - roczniki 1994 r.-1991 r.
I miejsce 1500 zł
II miejsce 1000 zł
III miejsce 500 zł
3. Nagrody indywidualne:
Nagrodę indywidualną otrzymuje 1 zawodniczka i 1 zawodnik spośród wszystkich kategorii z największą liczbą zaliczonych okrążeń. Wartość nagród: w Kat. II i Open K-500 zł / M-500 zł ; w Kat I nagrody rzeczowe o wartości 200 zł dla zawodniczki i zawodnika.
4. Ilość nagradzanych miejsc może ulec zwiększeniu w zależności od pozyskania sponsorów.

IX. Program zawodów:
28.05.2011 godz. 14:00 – 15:45 - zapisy i wydawanie numerów startowych,
28.05.2011 godz. 15:45 - odprawa techniczna,
28.05.2011 godz. 17:00 - start do biegu,
29.05.2011 godz. 17:00 - zakończenie biegu,
29.05.2011 godz.17:45 - ceremonia dekoracji sztafet oraz najlepszych zawodników i zawodniczek.

X. Liczenie okrążeń:
1. Liczba okrążeń przebiegniętych przez sztafetę będzie liczona elektronicznie za pomocą chipów i kontrolowana przez sędziów.
2. Co godzinę będzie publikowana bieżąca klasyfikacja sztafet.
3.Do liczby pełnych okrążeń przebiegniętych przez sztafetę doliczone zostanie ostatnie okrążenie przebiegnięte przez zawodnika po zakończeniu czasu, ale rozpoczęte w regulaminowym czasie (czas dokończenia ostatniego okrążenia 30 minut).
4. Ostateczne zamknięcie trasy godz. 17:30 w dniu 29 maja 2011 r.
5. W trakcie biegu liczone będą okrążenie poszczególnych zawodników i na tej podstawie wyłoniona będzie najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik zawodów.

XI. Zmiany sztafetowe i zakończenie biegu:
1. Zmiany sztafetowe mogą się odbywać tylko w wyznaczonej strefie zmian.
2. Ilość zmian dokonywana przez sztafety jest dowolna.
3. Zejście zawodnika z trasy biegu z przyczyn uzasadnionych powoduje nie zaliczenie okrążenia. W tym czasie po zgłoszeniu tego faktu u sędziego bieg może rozpocząć następny zawodnik.
4. Na trasie może przebywać tylko jeden zawodnik z danej sztafety. Bieg dwóch lub więcej zawodników w tym czasie spowoduje dyskwalifikację drużyny.
5. Po upływie 24 godz. (12 godzin dla Kat. I 1997 r.-1995 r.) sygnałem dźwiękowym oznajmione będzie zakończenie biegu. W tym czasie zawodnicy będący na trasie kończą całe okrążenie.

XII. Postanowienia końcowe:
1. Każda ze startujących sztafet otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkowe koszulki, medale, upominki, napoje i posiłki.
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe oraz chipy elektroniczne.
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.
6. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.
7. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Koszty

Opłata startowa wynosi 100zł dla zespołów w kat. open (kat. I i II bez opłat), którą należy wpłacić do 10 maja 2011 r. (po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do biegu) na konto Powiatowy Szkolny Związek Sportowy: BZ WBK / Oddział Rawicz 64 1090 1287 0000 0000 2802 3779 z dopiskiem \"opłata startowa bieg sztafetowy 24 h\".

Zapisy

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) znajdujący się na stronie internetowej www.biegpoplantach.pl wysłany pocztą na adres: Gminne Centrum Informacji i Dialogu Społecznego, ul Rynek 1, 63-900 Rawicz oraz na adres e-mail: biuro@biegpoplantach.pl do 30 kwietnia 2011 r.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Harmonogram

Program zawodów:

28.05.2011 godz. 14:00 – 15:45 - zapisy i wydawanie numerów startowych,
28.05.2011 godz. 15:45 - odprawa techniczna,
28.05.2011 godz. 17:00 - start do biegu,
29.05.2011 godz. 17:00 - zakończenie biegu,

29.05.2011 godz.17:45 - ceremonia dekoracji sztafet oraz najlepszych zawodników i zawodniczek.

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19