2 Bieg Szlakiem Dzika

Dane podstawowe

Termin
2011-08-07
Dystans
10.5 km
Kategoria
Bieg przełajowy
Strona internetowa
2 Bieg Szlakiem Dzika

Logo

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Miasto
Police
Adres
Piaskowa 97

Regulamin

ROBOCZY REGULAMIN 2 BIEGU SZLAKIEM DZIKA
(organizatorzy informują o możliwości jego modyfikacji)
 1. CEL
  • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności lokalnej.
  • Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Puszczy Wkrzańskiej.
  • Rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. Zachodniopomorskim.
 2. ORGANIZATORZY

  Radosław Brzeziński i Michał Cybulski

 3. TERMIN I MIEJSCE

  7 sierpnia 2011 r. (niedziela) godz. 10:00

  Start: Parking obok stadionu lekkoatletycznego OSIR w Policach, ul. Piaskowa 97
  Meta: Polana rekreacyjna w Szczecinie koło j. Głębokie

 4. TRASA
  • Bieg Szlakiem Dzika posiada dwie trasy: NORMAL 10,5 km oraz EXTREME 12 -15 km (potwierdzenie dystansu wkrótce)
  • obie trasy prowadzą przez Puszczę Wkrzańską, posiadają wspólny start i wspólną metę
  • żadna z tras nie posiada atestu, pomiar dystansu wykonano licznikiem gps (Garnim 305), dodatkowo za pomocą programu Google Earth
  • poziom trudności obu tras jest zróżnicowany:
   na trasie NORMAL występują podbiegi i drobne przełęcze do pokonania,
   na trasie EXTREME występują liczne podbiegi i dość sporych rozmiarów przełęcze do pokonania:)
  • aby zostać sklasyfikowanym należy pokonać całą wybraną przez siebie trasę (biegnąc, marszobiegnąc, czołgając się, pełznąc lub jakkolwiek inaczej byle bez pomocy pojazdów mechanicznych lub osób trzecich;))
  • trasa NORMAL prowadzi trzema szlakami PTTK: czerwonym, niebieskim i żółtym
  • trasa EXTREME również prowadzi szlakami PTTK, jednak w wielu fragmentach bieg poprowadzony zostanie na szlakach wytyczonych przez organizatorów
  • obie trasy kilkukrotnie krzyżują się; w miejscach skrzyżowania obu tras znajdować się będą osoby kierujące zawodników we właściwym kierunku
  • w przypadku obrania nie swojej trasy, zawodnik nie zostanie sklasyfikowany
  • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za obranie niewłaściwej trasy biegu!
  • nawierzchnia: głównie podłoże leśne (miękkie), na trasie nie brakuje jednak licznych korzeni, kamieni i piasku, w przypadku występowania opadów – również błota!
  • limit czasu: praktycznie brak, organizatorzy czekają na mecie na ostatniego uczestnika
  • oznaczenie trasy
   • podczas biegu, na obu trasach, należy zwracać szczególną uwagę na oznaczenia umieszczone przez organizatorów; w celu zminimalizowania pomyłki na trasie, organizatorzy przygotują specjalne taśmy ostrzegawcze + znaki formatu A4 na drzewach w wytypowanych przez siebie miejscach
   • boczne dukty i ścieżki NIE BĘDĄ zamykane taśmami! na leśnych krzyżówkach należy przebiegać wzdłuż taśm i znaków – umożliwi to obranie właściwego kierunku biegu. Należy biec tam gdzie prowadzi taśma - nie na odwrót:)
   • każdy z zawodników, niezależnie od obranej prędkości i zmęczenia organizmu, zobowiązany jest do śledzenia trasy swojego biegu oraz do używania podstawowego zmysłu orientacji
   • organizatorzy nie odpowiadają za obranie złego kierunku biegu przez zawodników
   • organizatorzy gwarantują oznaczenie trasy co kilometr, a na dłuższych odcinkach pozbawionych krzyżówek, umieszczenie wyraźnego oznaczenia wskazującego obranie właściwego kierunku biegu
 5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

  Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie za pomocą specjalnego formularza elektronicznego umieszczonego na stronie biegu, najpóźniej do dnia 31 lipca 2011 r. Po tym terminie (jak również po przekroczeniu limitu zawodników), formularz zgłoszeniowy i lista startowa zostaną nieodwołalnie zamknięte.
  Uwaga: z przyczyn logistycznych zapisy nie będą prowadzone w dniu biegu!
  Wpisowe biegu wynosi 25 zł.
  Aby móc wystartować w biegu i zapewnić sobie pakiet startowy, należy zapisać się na bieg na stronie www.biegszlakiemdzika.pl (formularz), a powyższą kwotę przelać do dnia 31 lipca 2010 na konto:

  Radosław Brzeziński 14 1140 2004 0000 3302 3715 4294 z dopiskiem BIEG DZIKA + imię i nazwisko startującego

  Uwaga: Wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość udziału innego zawodnika w ramach wpłaconego już wpisowego, po uprzednim poinformowaniu o tym organizatorów (najpóźniej do dnia 31 lipca 2011 r.).

 6. LIMIT ZAWODNIKÓW

  Podczas drugiej edycji Biegiem Szlakiem Dzika, planowany limit zawodników wynosi 150 osób. Po osiągnięciu limitu opłaconych zawodników organizator zamyka formularz zgłoszeniowy. Organizatorzy dopuszczają możliwość dopisania zawodników do listy startowej po przekroczeniu tego limitu, jednak w takiej sytuacji nie gwarantują zapisanym osobom otrzymania pełnych pakietów startowych. Osoby pragnące wystartować pomimo zamknięcia zapisów online, uprzejmie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 504 855 716 (Radek), najpóźniej do dnia 31 lipca 2011r. Po tej dacie nie będzie możliwości jakiegokolwiek zgłoszenia się do biegu.

 7. PROGRAM BIEGU
  • 8:30 – 9:45 weryfikacja zawodników na starcie biegu, rozdanie numerów i pakietów startowych (parking Stadionu Lekkoatletycznego OSIR w Policach, ul Piaskowa 97)
  • 10:00 start biegu na obu trasach
  • 12:30 przewidywany koniec biegu
  • 11:30 – 15:00 grill/ognisko z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
 8. KLASYFIKACJE I NAGRODY

  Organizatorzy stosują standardową klasyfikację wiekową dla Pań i Panów:
  K20, K30, K40, K50, K60; M20, M30, M40, M50, M60

  Organizatorzy sporządzą też dodatkową klasyfikację SŁUŻB MUNDUROWYCH (żołnierze, ratownicy, strażacy, policjanci, leśnicy)

  Nagrody - informacje niebawem. Pewne jednak jest iż:
  • po biegu planowane jest losowanie nagród wśród wszystkich uczestników
  • przyznawane i losowane nagrody nie dublują się
 9. UCZESTNICTWO

  Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy:

  • ukończyli 18 rok życia*
  • posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział w biegu przełajowym na własną odpowiedzialność
  • dokonali elektronicznej rejestracji i opłacili wpisowe w terminie do dnia 25 lipca 2011 r.

  (*) na trasie NORMAL istnieje możliwość startu młodzieży powyżej 13 roku życia, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z organizatorem. W dniu biegu niezbędne będzie podpisanie przez opiekuna deklaracji o odpowiedzialności i stanie zdrowia startującej osoby niepełnoletniej. Dodatkowym warunkiem jest także wspólne przebiegnięcie całego dystansu przez opiekuna wraz z osobą pełnoletnią. W innym przypadku osoba niepełnoletnia nie zostanie dopuszczona do startu.

 10. WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

  W ramach wpisowego, każdy uczestnik biegu otrzyma:

  • numer startowy z agrafkami,
  • wodę na punkcie odżywczym oraz na mecie biegu,
  • podstawową opiekę przedmedyczną
  • pamiątkową koszulkę biegu w której dumnie będzie się zaprezentować:)
  • oryginalny medal!
  • kiełbachę i pozostały prowiant na mecie:>
  • wyniki końcowe (drogą elektroniczną),
  • i wszystko to co da się jeszcze załatwić:)!
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  • Organizator trzyma kciuki za ulewę, tak żeby na trasie było mnóstwo kałuż i błota:)
  • Organizatorzy zapewniają transport rzeczy uczestników ze startu na metę.
  • Organizatorzy nie zapewniają noclegu uczestników biegu
  • Organizatorzy nie zapewniają transportu z mety na start
  • Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz wpisowego
  • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste uczestników, zagubione na starcie, mecie lub oddane do transportu.
  • Podczas biegu uczestnicy będą uwieczniani na zdjęciach. Prosimy o dziki uśmiech :>
  • Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • W przypadku rezygnacji z biegu w trakcie jego trwania, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatorów (Radek, 504 855 716). W przeciwnym razie, zawodnik może zostać niedopuszczony do startu podczas kolejnej edycji biegu, a dziki będą na niego polowały z całą swą zaciętością:>.
  • Uwaga: Trasa będzie posiadać podstawowe zabezpieczenie medyczne (ratownicy na starcie, mecie + ratownicy podążający za ostatnim zawodnikiem na obu trasach). Organizator zaleca jednak zabranie telefonu komórkowego na trasę biegu, na wypadek potrzeby wezwania pomocy lub zagubienia się w środku zdziczałego lasu;]
  • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości na starcie i mecie, a w szczególności na trasie biegu. Prosimy o nie wyrzucanie kubeczków plastikowych po wodzie w głąb lasu!!! Miejsce na zużyte kubeczki zostanie umiejscowione za punktem odżywczym w widocznym miejscu.

  * Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów.

Koszty

Wpisowe biegu wynosi 25 zł.

Zapisy

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie za pomocą specjalnego formularza elektronicznego umieszczonego na stronie biegu, najpóźniej do dnia 31 lipca 2011 r. Po tym terminie (jak również po przekroczeniu limitu zawodników), formularz zgłoszeniowy i lista startowa zostaną nieodwołalnie zamknięte.
Uwaga: z przyczyn logistycznych zapisy nie będą prowadzone w dniu biegu!
Wpisowe biegu wynosi 25 zł.
Aby móc wystartować w biegu i zapewnić sobie pakiet startowy, należy zapisać się na bieg na stronie www.biegszlakiemdzika.pl (formularz), a powyższą kwotę przelać do dnia 31 lipca 2010 na konto:

Radosław Brzeziński 14 1140 2004 0000 3302 3715 4294 z dopiskiem BIEG DZIKA + imię i nazwisko startującego

Uwaga: Wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość udziału innego zawodnika w ramach wpłaconego już wpisowego, po uprzednim poinformowaniu o tym organizatorów (najpóźniej do dnia 31 lipca 2011 r.).

Harmonogram

 • 8:30 – 9:45 weryfikacja zawodników na starcie biegu, rozdanie numerów i pakietów startowych (parking Stadionu Lekkoatletycznego OSIR w Policach, ul Piaskowa 97)
 • 10:00 start biegu na obu trasach
 • 12:30 przewidywany koniec biegu
 • 11:30 – 15:00 grill/ognisko z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Bieg bez limitu. Zapisy od 22 maja, start tydzień później

Bieg bez limitu. Zapisy od 22 maja, start tydzień później

Bez wyznaczania limitu kilometrów i maksymalnego pułapu uczestników, bez rywalizacji, za to z ogromną porcją dobrej, biegowej zabawy. W ostatni weekend maja zapraszamy na „Bieg bez limitu”! Nagrodzimy 20 najbardziej pomysłowych biegaczy/biegaczek.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-05-20 10:29
Buty, które Cię trenują - UA HOVR Machina od Under Armour

Buty, które Cię trenują - UA HOVR Machina od Under Armour

Biegacze, niezależnie od tego czy walczą o rekord życiowy podczas maratonu, czy też trenują by urwać 5 sekund z życiówki na 5km, zawsze szukają sposobu, by osiągnąć upragniony cel.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-05-19 14:52
Tegoroczna edycja 5150 Warsaw odwołana

Tegoroczna edycja 5150 Warsaw odwołana

W imieniu zespołu organizacyjnego 5150 Warsaw Triathlon, informujemy o odwołaniu tegorocznej edycji imprezy. Rywalizacja powróci 13 czerwca 2021 roku.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-05-16 13:40
COS przedstawia damską kolecję Active

COS przedstawia damską kolecję Active

Marka COS, ma przyjemność przedstawić nową kategorię produktową, odzież sportową. Pierwszą kolekcję tworzą damskie vubrania, zaprojektowane zgodnie z wartościami marki, dla miłośniczek aktywnego stylu życia.

Czytaj więcej
Kamila Belczyk-Panków
2020-05-09 12:01