Już w najbliższy weekend wystartuje bieg AVON Kontra Przemoc

Monika Wach 2016-06-16 07:40

AVON Kontra Przemoc

Już w najbliższą niedzielę, 19 czerwca, o godzinie 12.00, wystartuje kolejna edycja biegu AVON Kontra Przemoc – Biegnij w Garwolinie. Biegacze, wraz z najbliższymi, już po raz siódmy wyrażą wspólnie swój sprzeciw wobec przemocy w rodzinie w ramach kampanii AVON Kontra Przemoc. Inicjatywa, będąca częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej, ma na celu podniesienie świadomości w zakresie rozpoznania symptomów i możliwości niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Impreza sportowa w Garwolinie już od 7 lat cieszy się dużym zainteresowaniem sportowców oraz mieszkańców miasta. Każdego roku ponad 800 biegaczy staje na linii startu w biegu na 10 km oraz w biegu rodzinnym na 2 km, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec przemocy w rodzinie – ciągle poważnemu problemowi społecznemu w Polsce.

Statystyki policyjne mówią, że w 2012 roku liczba ofiar przemocy ogółem wyniosła 76 993, w 2013 r. – 86 797, w 2014 r. – 105 332, a w 2015 r. nastąpił nieznaczny spadek do 97 501 osób. Najczęstszymi ofiarami przemocy są kobiety i dzieci. W 2015 r. aż 70 proc. ofiar przemocy w rodzinie stanowiły kobiety, zaś blisko 18 proc. – osoby małoletnie. Wśród sprawców przemocy dominują mężczyźni, którzy stanowią ponad 92 proc. ogólnej liczby osób podejrzanych o przemoc, wzrasta także liczba kobiet oraz nieletnich podejrzanych o tego typu zachowania. Według danych Policji rośnie również liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu. Wyniosła ona odpowiednio: w 2012 r. – 31 387, w 2013 r. – 37 650, w 2014 r. – 50 073, a w 2015 r. – 48 841 osób. (Źródło: opracowanie na podstawie www.statystyka.policja.pl)

O powadze problemu przemocy w rodzinie świadczą dane Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Problem przemocy w rodzinie w Polsce jest bardzo duży, co potwierdza fakt, że każdego dnia podczas dyżuru rejestrujemy ponad 20 telefonów dotyczących tego zjawiska. Najczęściej zgłaszanymi aktami przemocy jest przemoc psychiczna i fizyczna. W ostatnim czasie obserwujemy także wzrost przemocy ekonomicznej, o której jeszcze do niedawna nie mówiło się. Należy zauważyć, że niezależnie od tego jakiego rodzaju jest to przemoc, niezwykle ważne w walce z nią jest reagowanie na akty przemocy w otoczeniu nie tylko przez najbliższych, ale także przez osoby zupełnie obce, które mają kontakt z doświadczającymi przemocy” – przekonuje Karolina Czarnecka z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.