9. PKO Poznań Półmaraton - Dyskwalifikacja

Monika Prendke 2016-06-08 18:27

9 pko poznań półmaraton

Informujemy, że Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – organizator 9. PKO Poznań Półmaratonu – otrzymały z Instytutu Sportu – Zakładu Badań Antydopingowych w Warszawie wyniki badań próbki B pobranej od jednej z uczestniczek zawodów, u której w próbce A wykryto obecność środków dopingowych zabronionych zgodnie z „Listą Zabronioną WADA 2016”.

Wyniki badań próbki B potwierdziły wcześniejsze wyniki, na podstawie czego stwierdza się, że w dniu 17.04.2016 podczas 9. PKO Poznań Półmaratonu u pani Olgi Ochal wykryto obecność środków dopingowych zabronionych zgodnie z „Listą Zabronioną WADA 2016”.

W związku z powyższym Organizator dyskwalifikuje zawodniczkę, jednocześnie nakładając karę w postaci zakazu startu w biegach organizowanych przez POSiR – PKO Poznań Maraton i PKO Poznań Półmaraton na okres 2 lat.
Powyższa decyzja jest nieodwołalna.

Tym samym miejsce III w klasyfikacji generalnej kobiet przypada pani Magdalenie Lewandowskiej, a wyniki 9.PKO Poznań Półmaratonu uznaje się za oficjalne.
Ostatecznie tegoroczny bieg ukończyło 11 347 zawodników.

Oficjalne wyniki 9.PKO Poznań Półmaratonu