Przełajowa 8 Blachownia

Dane podstawowe

Termin
2010-08-29
Dystans
8 km
Kategoria
Bieg przełajowy
Strona internetowa
Przełajowa 8 Blachownia
Limit uczestników
550

Logo

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Miasto
Blachownia
Adres
Sportowa 1

Opis

\"\"

Regulamin

1. CELE IMPREZY

- popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu .

- popularyzacja Nordic Walking jako nowej dyscypliny sportowej, pomagającej zachować witalność i zdrowie.

- przedstawienie walorów rekreacyjnych terenów gminy Blachownia

- promocja Miasta Blachowni

- integracja środowiska sportowego

2. PATRONAT HONOROWY

  • · Burmistrz Miasta Blachownia mgr Anetta Ujma

3. ORGANIZATOR
Urząd Miasta Blachownia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blachowni, UKS Blachownia

Komitet Organizacyjny

Dyrektor Biegu – Jacek Chudy

Dyrektor Organizacyjny – Aneta Stawicka

Szefowie Zabezpieczenia Trasy – Jarosław Bernat, Krzysztof Parkitny

Szef Zespołu Pomiaru Czasu – Hieronim Olejniczak

Spiker zawodów – Paweł Żyła

 

4. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Starostwo Powiatowe Częstochowa

Nadleśnictwo Herby

5. TERMIN i MIEJSCE

Przełajowa Ósemka i Nordic Walking

29 sierpień 2010 r. (niedziela), godzina 12.00 z dwóch stref startowych.

Strefa 1 – biegacze

Strefa 2 - maszerzy Nordic Walking

Start i Meta : Blachownia, stadion OSiR , ul. Sportowa 1, bieżnia stadionu
Zawodnicy – na miejsce startu muszą się zgłosić do godz.11.50

6. TRASA I DYSTANS

Dystans : 8 km.
Start i Meta : Blachownia, stadion OSiR , ul. Sportowa 1
Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi i ulicami Blachowni, jedna pętla

Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona dla podłużnego ruchu kołowego

Nawierzchnia: 50% ścieżki leśne, 30% szutrowe, 20% asfalt
Szczegółowy przebieg trasy podany jest w załączniku

Pomiar czasu dokonywany będzie systemem informatycznym firmy Andycom, za pomocą kodu kreskowego.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza się limitowaną ilość miejsc startowych.

 

Przełajowa Ósemka – 550 osób,

Nordic Walking – 250 osób.

 

Uczestnikiem biegu i zawodów Nordic Walking może zostać każda osoba, która do dnia 29 sierpnia 2010 r. ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w biegu i nordic walking jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem

o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

W przypadku osób poniżej 16 roku życia, na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności obsługi biura zawodów.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, musza zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem(dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów „Przełajowa Ósemka”

Zawodnicy Nordic Walking muszą startować z kijkami, pod groźbą dyskwalifikacji.

Biuro zawodów biegu i Nordic Walking będzie się mieściło w budynku OSiR, ul. Sportowa 1, w dniu 29.08.2010 w godz. 8.30 – 11.30.

Zamknięcie mety nastąpi o godz. 13.45

 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl; www.przelajowa8.pl ;

www.kkta.pl; www.blachownia.pl lub telefonicznie : + 48 343204506 po godz.16.00, oraz mobil; 661 288 101 do dnia 26.08.2010 ,

lub wcześniej do chwili wyczerpania limitu miejsc.

W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.

9. OPŁATA STARTOWA

Organizator nie pobiera opłaty startowej za udział w zawodach.

10.  KLASYFIKACJA
W „Przełajowej Ósemce” prowadzone będą klasyfikacje :
- generalna kobiet i mężczyzn

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn , co 10 lat.

M i K 16 , 16 - 19 lat (1991-1994)

M i K 20 , 20 - 29 lat (1981-1990)

M i K 30 , 30 – 39 lat (1971-1980)

M i K 40 , 40 – 49 lat (1961-1970)

M i K 50 , 50 – 59 lat (1951-1960)

M i K 60 , powyżej 60 lat (1941 i starsi).

- generalna kobiet i mężczyzn – Mieszkańców Blachowni

 

W zawodach Nordic Walking prowadzone będą klasyfikacje

- generalna kobiet i mężczyzn

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn do 35 lat ( do 1975)

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn powyżej 35 lat (1974 i starsi)

- generalna kobiet i mężczyzn – Mieszkańców Blachowni

 

11.  NAGRODY

W „Przełajowej Ósemce” zawodnicy otrzymują nagrody :
- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III : puchary  + nagrody rzeczowe

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III: puchary.

 

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – Mieszkańców Blachowni za miejsce I – III - puchary

W zawodach Nordic Walking zawodnicy otrzymują nagrody:

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III : puchary  + nagrody rzeczowe

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III: puchary.

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – Mieszkańców Blachowni za miejsce I – III - puchary

 

Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma medal i certyfikat ukończenia „Przełajowej Ósemki”, oraz weźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych.

12. NOCLEGI i POSIŁKI
Koszty opłaty za noclegi, dojazdów, własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie..

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w hotelu OSiR z 28 na 29.08.2010 r.

Rezerwacja do dnia 07.08.2010 roku (cena noclegu -28 zł od osoby ).

Pełna informacja pod nr tel. 034 327 04 15 , oraz poprzez pocztę elektroniczną: osir@vp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Każdy zawodnik który dokonał weryfikacji w biurze zawodów otrzyma bon na posiłek, który będzie można zrealizować po ukończeniu biegu.

Na mecie każdy zawodnik, otrzyma wodę źródlaną i ciepły posiłek.

13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
* Organizator, ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza limitowaną ilość

startujących zawodników.

* Podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na piersiach,

* Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.

* Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną

zdyskwalifikowani.

*Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.

 

Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.

 

* Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas zawodów ( na starcie, trasie i mecie).

* Organizator zapewnia  szatnie, toalety, natryski, przebieralnie, depozyt - budynek OSiR

* Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu

zawodów i zakwaterowania.

* Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy

zniszczone

* Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów.

Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 14.00, po wpłacie kaucji w wysokości 50 zł.. Komisja ma

obowiązek rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie

podlega zwrotowi, i zostanie ona wpłacona na konto UKS Blachownia.

* W dniu 29.08.2010 r. w godzinach 10:30 – 14:30 czynny będzie depozyt, do którego będzie

można oddać na przechowanie rzeczy osobiste zawodników, zapakowane. Wydawanie z depozytu

będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika

zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie przez inną osobę.

* Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające regulaminu i ładu sportowego.

* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga komisja.

 

* Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu biegu, oraz

wyrażeniem zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych

organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i

reklamowych imprezy.

* Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy posiada WASYLFOTO.PL SPORTOWE ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE oraz osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.

* Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację. W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.

 

Wszelkich informacji na temat biegu udziela Jacek Chudy ;

telefonicznie : (+ 48) 34 320 45 06, po 16.00 ; mobil; 661 288 101 lub pocztą elektroniczną jacekchudy@o2.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Blachownia 01.01.2010

 

Dyrektor Biegu

Jacek Chudy

Koszty

Organizator nie pobiera opłaty startowej za udział w zawodach.

Harmonogram

Godz. 8.30 – 11.30 - otwarcie Biur Zawodów

Godz. 11.35 - uroczyste otwarcie zawodów przez organizatora

Panią Burmistrz Miasta Blachowni Anettę Ujma i zaproszonych Gości Honorowych

Godz.11.50 - błogosławieństwo uczestników biegu i marszu

Godz.12.00 - start biegu i marszu Nordic Walking

Godz.12.10 - roztrzygnięcie konkursu plastycznego nt. \"Blachownia na szkle malowana.\"

Wręczenie  nagród laureatom konkursu.

Godz.13.45 - regulaminowe zakończenie biegu i marszu

Godz.14.15 - wręczenie pucharów

Godz.15.00 - losowanie nagród

Godz.15.35 - zakończenie zawodów przez Panią Burmistrz

Miasta Blachowni Anettę Ujma.

W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY M.IN.

ok. godz.11.00 degustacja pizzy z Pizzerii ZORBA w Blachowni,

malowanie twarzy i liczne atrakcje dla dzieci zorganizowane przez Bank BGŻ,

degustacja produktów Częstochowskiej Spółdzielni Mleczarskiej MLECZGAL,

prezentacja produktów Firmy Kosmetycznej AVON,

prezentacja samochodów wyścigowych

i wiele innych.

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Wizz Air Katowice

Wizz Air Katowice

Drugiego czerwca rusza druga edycja Wizz Air Katowice Half Marathon. Zapisy na bieg wystartowały 1 stycznia 2019 roku, a dużym atutem jest atrakcyjny pakiet startowy zawierający m.in. voucher o wartości 20 euro na przeloty liniami lotniczymi Wizz Air!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2019-02-07 18:41
VII edycja Biegu Tropem Wilczym już 3 marca br. Jest z nami 360 miast na różnych kontynentach!

VII edycja Biegu Tropem Wilczym już 3 marca br. Jest z nami 360 miast na różnych kontynentach!

Po raz siódmy w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych pobiegną wszyscy ci, którzy chcą nadać nowoczesny ton historii o ludziach niezłomnych w swej idei. Na początku marca w całej Polsce oraz zagranicą w pamiątkowym biegu wystartuje ponad 75 000 osó.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2019-01-24 18:56
Enea sponsorem tytularnym Bydgoszcz Triathlon 2017!

Enea sponsorem tytularnym Bydgoszcz Triathlon 2017!

Enea, wiodąca firma sektora energii elektrycznej w Polsce, została sponsorem tytularnym Bydgoszcz Triathlon 2017 – jednej z największych imprez triathlonowych w Polsce.

Czytaj więcej
Jakub Kubiński
2017-03-05 12:00
EKO-OKNA Runners wśród raciborskich Twardzieli

EKO-OKNA Runners wśród raciborskich Twardzieli

Silna reprezentacja grupy EKO-OKNA Runners, 25 lutego wzięła udział w VI Biegu Twardziela. Wszyscy startujący szczęśliwie dobiegli do mety. Do pokonania mieli 6,3 km. Crossowa trasa wiodła malowniczymi ścieżkami Arboretum Bramy Morawskiej. Pogoda...

Czytaj więcej
Justyna Korzeniak
2017-03-03 19:30