II Bieg Północy Władysławowo - Rozewie

Dane podstawowe

Termin
2014-06-08
Dystans
15 km
Kategoria
Bieg przełajowy

Logo

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Miasto
Władysławowo

Opis

Regulamin imprezy

II Bieg Północy: Władysławowo - Rozewie”

 

1. Cele zawodów

a) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu,

b) promocja terenów gminy Władysławowo jako odpowiedniego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.

 

2. Organizator

Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Kontakt: Janusz Nowicki tel. (58) 674-54-45, e-mail j.nowicki@wladyslawowo.pl

 

3. Termin i miejsce biegu

a) termin biegu: - 8 czerwca 2014 r., start o godz. 11:00

b) miejsce: - start i meta na stadionie OPO „Cetniewo”

we Władysławowie.

 

4. Dystans, trasa, limity, kategorie

a) dystans: - 15 kilometrów, oznaczony na trasie co 5 kilometrów

b) trasa: - bieg poprowadzony zostanie plażą, duktami leśnymi, krótkim fragmentem nawierzchni betonowej oraz podbiegiem po klifie,

c) limity: - czasu przebiegnięcia biegu - 2 godziny i 30 minut,

d) kategorie: - kategorie „open” kobiet i mężczyzn. Nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych.

4. Warunki uczestnictwa

a) prawo do uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu 8.06.2014 r. będą mieć ukończone 16 lat i okażą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość podczas weryfikacji. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie,

b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność,

c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa.

 

5. Warunki finansowe i zgłoszenia

a) uczestnicy startują na własny koszt,

b) koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, sponsorzy oraz zawodnicy,

c) opłata startowa w wysokości 30 zł płatna na konto CKPiS Władysławowo:

55 2030 0045 1110 0000 0213 0690,

- tytuł wpłaty: „imię i nazwisko uczestnika, miejscowość, klub

- opłata startowa dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i nie podlega zwrotowi. Wniesiona opłata nie może być scedowana na innego zawodnika i nie podlega zwrotowi,

d) zgłoszenia pierwszych 150. osób przyjmowane są drogą elektroniczną do godz. 14:30 20 maja 2014 r. na stronie www.elektronicznezapisy.pl, za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej,

e) istnieje możliwość zgłoszenia i uiszczenia opłaty startowej gotówką przed startem w Biurze Zawodów, jednak w tym wypadku organizatorzy nie gwarantują otrzymania przez zawodnika medalu za ukończenie biegu.

 

6. Biuro Zawodów

Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu startu 8.06.2014 r. w godz: 9:30 - 10:40 na stadionie OPO „Cetniewo” we Władysławowie.

Przed startem, podczas weryfikacji uczestnicy zawodów otrzymają pakiety startowe.

 

7. Nagrody

a) puchary dla trzech najlepszych zawodników i statuetka dla najlepszej kobiety biegu,

b) pamiątkowe medale dla 150. uczestników biegu,

c) wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, wylosowane zostaną nagrody rzeczowe i upominki,

d) wręczenie pucharów oraz losowanie nagród nastąpi o godz. 13:30.

 

8. Pozostałe sprawy organizacyjne

- każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego w widocznym miejscu. Osoby bez numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z jakichkolwiek kijków,

 

- pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą czipów,

- w czasie imprezy organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne,

- uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z biegiem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

- Bieg Północy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,

- depozyt: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności,

- przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i sanitariatów z natryskami,

- przed 7 km oraz na 11,5 km trasy organizator zapewni punkty żywieniowe z napojami oraz bananami. Na mecie dostępne będą także napoje oraz ciepły posiłek regeneracyjny,

- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,

 

- organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

 

- wszelkie kwestie sporne dotyczące imprezy rozstrzyga organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne,

 

- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy,

 

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

 

Centrum Kultury Promocji i Sportu we Władysławowie

4 kwietnia 2014 r.

Koszty

Startowe - 30 zł

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Enea sponsorem tytularnym Bydgoszcz Triathlon 2017!

Enea sponsorem tytularnym Bydgoszcz Triathlon 2017!

Enea, wiodąca firma sektora energii elektrycznej w Polsce, została sponsorem tytularnym Bydgoszcz Triathlon 2017 – jednej z największych imprez triathlonowych w Polsce.

Czytaj więcej
Jakub Kubiński
2017-03-05 12:00
EKO-OKNA Runners wśród raciborskich Twardzieli

EKO-OKNA Runners wśród raciborskich Twardzieli

Silna reprezentacja grupy EKO-OKNA Runners, 25 lutego wzięła udział w VI Biegu Twardziela. Wszyscy startujący szczęśliwie dobiegli do mety. Do pokonania mieli 6,3 km. Crossowa trasa wiodła malowniczymi ścieżkami Arboretum Bramy Morawskiej. Pogoda...

Czytaj więcej
Justyna Korzeniak
2017-03-03 19:30
12. Półmaraton Warszawski ze sponsorem tytularnym!

12. Półmaraton Warszawski ze sponsorem tytularnym!

12. edycja Półmaratonu Warszawskiego odbędzie się w ostatnią niedzielę marca. Po raz kolejny sponsorem tytularnym imprezy został PZU. Fundacja „Maraton Warszawski” i PZU ponownie łączą siły w obszarze propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia...

Czytaj więcej
Magdalena Sosna
2017-03-03 19:00
CITY TRAIL: mocne zakończenie piątej kolejki [ZDJĘCIA]

CITY TRAIL: mocne zakończenie piątej kolejki [ZDJĘCIA]

To był bardzo emocjonujący weekend! We Wrocławiu zwycięstwo odniósł Mateusz Demczyszak, który poprawił swój własny rekord trasy, doprowadzając go do poziomu 14:56. Drugie miejsce zajął Dariusz Boratyński, który tym samym zagwarantował sobie wygraną w...

Czytaj więcej
Justyna Grzywaczewska
2017-03-02 20:30