Bieg Jedności Kaszubów

Dane podstawowe

Termin
2016-03-19
Dystans
5 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
Bieg Jedności Kaszubów

Logo

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Miasto
Władysławowo

Opis

Regulamin I Biegu Jedności Kaszubów

we Władysławowie – wersja II

 

1. Cele zawodów

a) popularyzacja idei Dnia Jedności Kaszubów,

b) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu,

c) promocja terenów gminy Władysławowo jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.

 

2. Organizatorzy

Organizatorem biegu jest Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo. Kontakt: Janusz Nowicki tel. (58) 674-54-41, e-mail j.nowicki@wladyslawowo.pl

Współorganizatorzy: UKS Bliza Władysławowo, UKS Mewa Władysławowo

Współpraca: Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota, Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu, Urząd Morski w Gdyni, Placówka Straży Granicznej we Władysławowie, Komenda Powiatowa Policji w Pucku, Straż Miejska we Władysławowie

 

3. Termin i miejsce biegu

a) termin biegu: 19 marca 2016 r. (sobota), start o godz. 11:00,

b) miejsce: start z parkingu przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości i 1000-lecia P.P. we Władysławowie (obok domu twórczości kaszubskiej „Wielżon”),

c) wręczenie pucharów i losowanie nagród nastąpi po przybyciu na metę wszystkich biegaczy, nie później jednak niż o godz. 12:00,

d) bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

4. Dystans, trasa, limit, kategorie

a) dystans: ok. 5 kilometrów,

b) trasa: bieg poprowadzony zostanie głównie ulicami miasta,

c) limit: czasu przebiegnięcia wynosi godzinę,

d) kategorie: kategoria „open” kobiet i mężczyzn – nie przewiduje się kategorii wiekowych; kategoria specjalna – dotyczy najoryginalniejszego stroju związanego tematycznie z Dniem Jedności Kaszubów.

 

5. Warunki uczestnictwa

a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które 19 marca 2016 r. będą mieć ukończone 15 lat i okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu,

b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność,

c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa.

 

6. Warunki finansowe i zgłoszenia

a) uczestnicy startują na własny koszt,

b) koszty organizacyjne pokrywa Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, sponsorzy oraz zawodnicy,

c) opłata startowa płatna drogą elektroniczną poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl,

- do 3 marca - w wysokości 15 zł (medal wręczony zostanie na miejscu),

- od 4 marca do godz. 9:00 18 marca – w wysokości 20 zł (medal zostanie przesłany pocztą),

Istnieje możliwość zgłoszenia i uiszczenia opłaty startowej gotówką przed startem w Biurze Zawodów w wysokości 40 zł (medal zostanie przesłany pocztą).

d) opłata startowa dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i nie podlega zwrotowi. Wniesiona opłata nie może być scedowana na innego zawodnika i nie podlega zwrotowi.

 

7. Biuro Zawodów i depozyt

Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu startu, 19 marca 2016 r. w godz: 9:00 - 10:30 w domu twórczości kaszubskiej „Wielżon” przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości i 1000-lecia P.P. Podczas weryfikacji uczestnicy zawodów otrzymają pakiety startowe. Zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający złożenie depozytu. W trakcie biegu depozyt zostanie przewieziony przez Organizatorów na metę i można będzie odebrać go na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.

 

8. Nagrody

a) puchary dla trzech najlepszych kobiet,

b) puchary dla trzech najlepszych mężczyzn,

c) nagroda w kategorii specjalnej,

d) pamiątkowe medale dla startujących, którzy ukończą bieg,

e) wśród uczestników, którzy ukończą bieg, wylosowane zostaną nagrody rzeczowe i upominki.

 

9. Sprawy organizacyjne

- zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego w widocznym miejscu,

- zabrania się poruszania na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z jakichkolwiek kijków,

- pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą czipów,

- w trakcie biegu organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne,

- uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z biegiem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

- bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,

- przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z prowizorycznej przebieralni, a po biegu z przebieralni i sanitariatów z natryskami – w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie, ul. Morska 1,

- Organizator zapewni na starcie ciepłą herbatę, a po biegu również zupę, napoje i owoce.

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu,

- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

- wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne,

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować uczestników w formie komunikatów ustnych lub pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (w Biurze Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.

 

Centrum Kultury Promocji i Sportu we Władysławowie, 10 lutego 2016 r.

Koszty

15 zł - zapisy elektroniczne do 3 marca

20 zł - zapisy elektroniczne od 4 marca do 18 marca

40 zł - zapisy na miejscu

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Biegiem przez Góry Izerskie. IV Interferie Run już 25 maja

Biegiem przez Góry Izerskie. IV Interferie Run już 25 maja

Półmaraton górski ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa – Zdroju odbędzie się w sobotę, 25 maja. Start o godz. 11:00 spod Sport Hotelu „Bornit” w Szklarskiej Porębie, meta przy Aquapark Sport Hotelu „Malachit” w Świeradowie.

Czytaj więcej
Bolesław Kozłowicz
2019-05-24 10:00
RWSB startuje w Polanicy – Zdroju! Do wyboru półmaraton i bieg na 10 km

RWSB startuje w Polanicy – Zdroju! Do wyboru półmaraton i bieg na 10 km

12 maja biegowe szlaki i ścieżki w Górach Bystrzyckich zaroją się od górskich biegaczy. W najbliższą niedzielę z Parku Zdrojowego w Polanicy – Zdroju wystartuje IV Półmaraton Polanica – Zdrój i IV Dziesiątka Staropolanki.

Czytaj więcej
Bolesław Kozłowicz
2019-05-10 12:00
12. Wrocławska Olimpiada Młodzieży – dwa tysiące młodych sportowców powalczy o medale

12. Wrocławska Olimpiada Młodzieży – dwa tysiące młodych sportowców powalczy o medale

Jak co roku, w pierwszej połowie maja, we Wrocławiu rozpoczną się zawody sportowe przeznaczone dla młodych zawodników, na co dzień trenujących w klubach sportowych regionu.

Czytaj więcej
Marcin Janiszewski
2019-05-10 10:30
TRIATHLON WROCŁAW - pierwsze takie wydarzenie sportowe we Wrocławiu!

TRIATHLON WROCŁAW - pierwsze takie wydarzenie sportowe we Wrocławiu!

Ruszyły zapisy na Triathlon Wrocław, imprezę, która 14 lipca do stolicy Dolnego Śląska, przyciągnie miłośników sportu z całej Polski. Dzięki ciekawym trasom i licznym atrakcjom towarzyszącym stanie się on jednym z najciekawszych wydarzeń sportowych...

Czytaj więcej
Dominika Krzak
2019-03-20 21:38