"Jesienny Festyn Biegowo-Kajakowy"

Dane podstawowe

Termin
2011-10-01
Dystans
5.5 km
Kategoria
Bieg uliczny/przełajowy

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Miasto
Poznań
Adres
Przy moście Św.Rocha ul.Przystań 2 Poznań

Opis

Bieg Główny z podziałem na kategorie -dystans około 5,500 m/ trasa nie posiada atestu/ nawierzchcnia trawa i asfalt -przebiegająca na terenach zalewowych rzeki Warty oraz osiedlowym parku.

Zapisy internetowe poprzez przesłanie danych- Imię, Nazwisko, Data Urodzenia-na e-mail; 3mosty@gmail.com

Wpisowe- 15 zł.

Studenci i Młodzież Szkolna 12 zł.

Osoby powyżej 65 roku życia -bezpłatnie

Dla osób, które ukończą bieg -Medale i Imienne Dyplomy. Regulamin na stronie www.uks55.org

Regulamin

REGULAMIN
„Biegu 3 Nadwarciańskich Mostów”
POZNAŃ-01 PAŹDZIERNIKA 2011
I CEL IMPREZY Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego Promocja terenów nadwarciańskich zgodnie z hasłem „Miasto Poznań bliżej rzeki”
II ORGANIZATORZY Organizatorami biegu są Sekcja Kajakarska Klubu Sportowego Budowlani Poznań, Uczniowski Klub Sportowy 55 ”Szpaki ”,Wydawnictwo Reklamowo-Prasowe „Powiaty” Dyrektor Zawodów Pani Izabela Dylewska
III Patronat Honorowy Pani Krystyna Łybacka poseł na Sejm RP
IV Patronat Medialny
IV TERMIN I MIEJSCE Bieg odbędzie się dnia 1 października 2011r. / sobota/ w Poznaniu na terenach nadwarciańskich w rejonie mostów Św. Rocha , Królowej Jadwigii i Przemysła I- dystans 5,500 metrów START i META BIEGU GŁÓWNEGO teren zalewowy pod mostem Św. Rocha na wysokości ul. Przystań Biuro zawodów usytuowane będzie na terenach należących do KS „Budowlani” Poznań na ul. Przystań 2 w Poznaniu /przy Moście Rocha/
V PROGRAM MINUTOWY
09:00 -11,15 - wydawanie pakietów startowych 11:30- Bieg Główny -dystans 5,500 m 13,00- Uroczystość Dekoracji W trakcie uroczystości dekoracji zaplanowane jest wręczenie nagród dla wszystkich klasyfikacji.
VI ORGANIZACJA ZAWODÓW Zaplecze zawodów: biuro zawodów, toalety, depozyt , posiłek regeneracyjny - tereny KS Budowlani Dystans określony jest szacunkowo-trasa biegu nie posiada atestu. Pomiar czasu w oparciu o stopwatch Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Limit czasu na ukończenie Biegu 1 godzina 30 minut.
VII UCZESTNICTWO Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treść. Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego muszą mieć ukończone 16 lat. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia uczestnikom zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w
internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność i za własne działania podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu. Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości celem weryfikacji danych przy pobieraniu pakietów startowych. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Limit uczestników Biegu Głównego wynosi 250 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu takiej liczby zarejestrowanych uczestników. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani 01 października 2011r. w Biurze Zawodów na obiekcie KS Budowlani w godzinach 9:00-11:15. 1. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej./uczniowie i studenci legitymacje/ 2. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 3. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
Dane osobowe uczestników będą używane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Osoba uczestnicząca w imprezie ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniu 01.10. 2011r., w godzinach 9:00-11:15.
VIII ZGŁOSZENIA -Do Biegu Głównego dystans 5,500 m Aby dokonać wstępnej rejestracji należy przesłać swoje dane zawierające następujące informacje : Imię i Nazwisko, Data Urodzenia, Miejsce Zamieszkania na adres e-mailowy; 3mosty@gmail.com,
Po odnotowaniu zgłoszenia na wskazanym adresie zgłaszający otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający umieszczenie na liście startowej-po otrzymaniu tego potwierdzenia dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest niezwłocznie przesłać opłatę rejestracyjną na konto: UKS 55: PKO BP 50 1020 4027 0000 1802 0384 7613
w tytule należy wpisać "opłata startowa Bieg 3 Mostów " imię i nazwisko zgłaszanej osoby. Uczestnik Biegu głównego ponosi koszty opłaty rejestracyjnej, która do dnia 29 września 2011r. wynosi 15 zł. Uczniowie i Studenci /na podstawie legitymacji/ -12 zł. Osoby w wieku powyżej 65 lat rejestrujące się do dnia 29-09-2011r. są zwolnione z opłaty startowej
UWAGA! Zapisy do Biegu Głównego on-line zostaną zamknięte w chwili osiągnięcia limitu 250 zgłoszeń.
Lista startowa osób zarejestrowanych internetowo zostanie umieszczona na stronie www.maratonypolskie.pl do 30.09.2011r. w zakładce kalendarz biegów Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.
Od dnia 29 września 2011r. zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Organizatora Zawodów dnia 01-10. 2011 r. w godzinach 9:00-11:15.
Przy rejestracji w dniu zawodów opłata startowa wynosić będzie 25 zł. /Medale i Dyplomy zostaną przesłane pocztą/ Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani 1 października 2011 r. w Biurze Zawodów . Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza startowego, uznane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promocyjno -reklamowych.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników, zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane elektronicznie i będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r. dziennik ustaw nr 133, poz. 883.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XI PAKIET STARTOWY Numer startowy, agrafki Woda niegazowana 0,5l na mecie, Pamiątkowy Medal oraz Imienny Dyplom ukończenia biegu
XII KLASYFIKACJE W biegu głównym na dystansie 5,500m, prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe-ich podział uzależniony jest od przekroju wiekowego zgłoszonych zawodników i zostanie określony po zamknięciu zgłoszeń internetowych.
XIII NAGRODY Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg Główny otrzymują Pamiątkowy Medal oraz imienny Dyplom ukończenia biegu.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują –Puchary, Medale pamiątkowe , Imienne Dyplomy i upominki.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych, otrzymują Medale pamiątkowe, Imienne Dyplomy i upominki.
Uwaga- Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej, nie będą nagradzani w kategoriach dodatkowych. XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją. Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. Koszty przejazdu i ewentualnego noclegu ponoszą uczestnicy. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Regulamin może ulegać zmianom. Interpretacja ostateczna niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny
Biuro Organizacyjne Tel.699 104 476 e-mail; 3mosty@gmail.com Organizatorzy

Harmonogram

9,00- 11.15 -weryfikacja startujących

11,30 -Start Biegu

13,00- Uroczystość Dekoracji

 

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

TRIATHLON WROCŁAW - pierwsze takie wydarzenie sportowe we Wrocławiu!

TRIATHLON WROCŁAW - pierwsze takie wydarzenie sportowe we Wrocławiu!

Ruszyły zapisy na Triathlon Wrocław, imprezę, która 14 lipca do stolicy Dolnego Śląska, przyciągnie miłośników sportu z całej Polski. Dzięki ciekawym trasom i licznym atrakcjom towarzyszącym stanie się on jednym z najciekawszych wydarzeń sportowych...

Czytaj więcej
Dominika Krzak
2019-03-20 21:38
Wizz Air Katowice

Wizz Air Katowice

Drugiego czerwca rusza druga edycja Wizz Air Katowice Half Marathon. Zapisy na bieg wystartowały 1 stycznia 2019 roku, a dużym atutem jest atrakcyjny pakiet startowy zawierający m.in. voucher o wartości 20 euro na przeloty liniami lotniczymi Wizz Air!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2019-02-07 18:41
VII edycja Biegu Tropem Wilczym już 3 marca br. Jest z nami 360 miast na różnych kontynentach!

VII edycja Biegu Tropem Wilczym już 3 marca br. Jest z nami 360 miast na różnych kontynentach!

Po raz siódmy w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych pobiegną wszyscy ci, którzy chcą nadać nowoczesny ton historii o ludziach niezłomnych w swej idei. Na początku marca w całej Polsce oraz zagranicą w pamiątkowym biegu wystartuje ponad 75 000 osó.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2019-01-24 18:56
Enea sponsorem tytularnym Bydgoszcz Triathlon 2017!

Enea sponsorem tytularnym Bydgoszcz Triathlon 2017!

Enea, wiodąca firma sektora energii elektrycznej w Polsce, została sponsorem tytularnym Bydgoszcz Triathlon 2017 – jednej z największych imprez triathlonowych w Polsce.

Czytaj więcej
Jakub Kubiński
2017-03-05 12:00